The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Eva Malá


Academic degree, name, surname:prof. PhDr. Eva Malá, CSc.
Room, floor, building: SA 121, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of English Language with Didactics (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2701
E-mail:
Personal website:No record found.Drama Techniques as Correlators of the Level of English Language Speaking Anxiety.
Eva Malá, Krzysztof Polok, Edyta Kwiecien-Niedzela
Year: 2020, Integration of Education
journal article

Objectivity of Teachers´ Assessment
Eva Malá, Zdenka Gadušová, Daniela Muglová
Year: 2020, SAR Journal
journal article

On the Salience of Becoming a Creative Foreign Language Teacher
Eva Malá, Krzysztof Polok, Daniela Muglová
Year: 2020, XLinguae
journal article

Planning Education - Assessment of the Competence : Case Study
Eva Malá, Ľubica Predanocyová, Zdenka Gadušová
Year: 2020, AD ALTA
journal article

The occurrence of anglicisms in the Czech and Slovak lexicons
Gabriela Entlová, Eva Malá
Year: 2020, XLinguae European Scientific Language Journal
journal article

Identification and Application of Learning Styles in the Teaching Process
Eva Malá, Daniela Muglová
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kompetencie učiteľa.
Eva Malá, Soňa Čeretková, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Simona Ďurková, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Katarína Chválová, Hilda Kramáreková, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanócyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Svetlana Stančeková, Eva Stranovská, Katarína Szijjártóová, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubica Valovičová, Ružena Žilová ... other authors
Year: 2019, Verbum Praha
specialist book

Nástroje hodnotenia kompetencií učiteľa.
Eva Malá, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Katarína Chválová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Kristýna Krejčová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanócyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Svetlana Stančeková, Eva Stranovská, Katarína Szijjártóová, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubica Valovičová, Ružena Žilová ... other authors
Year: 2019, Verbum Praha
specialist book

Stimulácia tvorivého potenciálu a tolerancie nejednoznačnosti ako prediktorov zefektívnenia cudzojazyčnej výučby
Eva Malá, Daniela Muglová, Eva Stranovská
Year: 2019, Slavonic pedagogical studies journal
journal article

Aplikácia nástrojov hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Katarína Szíjjártová, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Anikó Ficzere, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Eva Stranovská, Svetlana Stančeková, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová ... other authors
Year: 2018, Verbum
specialist book

Non-Native Teachers´ Foreign Language Pronunciation Anxiety
Eva Malá, Zdena Kráľová
Year: 2018, International Journal of Technology and Inclusive Education
journal article

Non-Native Teachers´ Foreign Language Speaking Anxiety - A Post-Communist Countries´ Paradox
Eva Malá, Zdena Kráľová
Year: 2018
abstract in proceedings

Reflexia aktuálnych poznatkov o kompetenciách učiteľa
Eva Malá, Anna Sandanusová, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Anikó Ficzere, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Kristýna Krejčová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Zuzana Sládečková, Eva Stranovská, Katarína Szíjjártová, Svetlana Stančeková, Simona Šlosárová, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová, Kumar Misra ... other authors
Year: 2018, Verbum Praha
specialist book

Teachers´ Efficacy as a Determinant of Lesson Management Quality
Eva Malá, Veronika Lukáčová, Lívia Fenyvesiová, Anna Tirpáková
Year: 2018, TEM Journal
journal article

Teaching foreign languages in Slovakia (1918-2018)
Eva Malá, Zdena Králová
Year: 2018, XLinguae
journal article

Výskum hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Eva Stranovská, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Katarína Chválová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Svetlana Stančeková, Katarína Szíjjártóová, Petronela Šovčíková, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová, Simona Ďurková, Dagmar Markechová, Elwíra Lewandowska ... other authors
Year: 2018, Verbum Praha
specialist book

Aplikácia metodiky hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Petra Baďová, Gabriel Bánesz, Ivana Boboňová, Soňa Čeretková, Simona Ďurková, Eva Fándelová, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Ivana Horváthová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Katarína Szijjártoóvá, Petronela Šovčíková, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ružena Žilová, Elwíra Lewandowska ... other authors
Year: 2017, Verbum Praha
specialist book

Creativity in Teaching Languages
Eva Malá, Daniela Muglová, Katarína Chválová, Eva Stranovská
Year: 2017, Journal of Human Dignity and Well-being
journal article

Kreativita cez prizmu kognitívneho pohľadu a jej miesto a úloha v cudzojazyčnej úlohe.
Eva Malá, Daniela Muglová, Eva Stranovská, Katarína Chválová
Year: 2017, Ecoletra
journal article

Pozitíva a negatíva evaluácie učiteľov z aspektu hodnotených i hodnotiacich
Eva Malá, Daniela Muglová
Year: 2017, Slavonic Pedagogical Studies Journal
journal article

Teoretické východiská a súvislosti hodnotenia kompetencií učiteľa
Eva Malá, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Gabriel Bánesz, Soňa Čeretková, Eva Fandelová, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Katarína Chválová, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Lenka Magová, Dagmar Markechová, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Zuzana Sládečková, Eva Stranovská, Katarína Szijjártóová, Svetlana Stančeková, Eva Švarbová, Tomáš Tandlich, Anna Tirpáková, Ľubica Valovičová, Ružena Žilová ... other authors
Year: 2017, Verbum Praha
specialist book

Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte
Eva Malá, Lenka Magová, Petra Baďová, Ivana Boboňová, Antal Csáky, Soňa Čeretková, Eva Fándelová, Zdenka Gadušová, Jana Harťanská, Alena Hašková, Beáta Hockicková, Viera Jakubovská, Gabriela Jonášková, Hilda Kramáreková, Veronika Labancová, Mária Lalinská, Igor Lomnický, Gabriela Miššíková, Daniela Muglová, Ľubica Predanocyová, Anna Sandanusová, Eva Stranovská, Katarína Szíjártóová, Eva Švarbová, Ľubomíra Valovičová, Ružena Žilová, Miroslav Procházka, Miluše Vítečková ... other authors
Year: 2016, Verbum Praha
specialist book

Instituto Politécnico do Porto
Eva Malá
Year: 2016
work experience abroad

Thomas More Mechelen
Eva Malá
Year: 2016
work experience abroad

Training Needs of Technology Teachers in the Context of Teacher´s Competences Evaluation
Eva Malá, Alena Hašková
Year: 2016
abstract in proceedings

St Mary´ College Belfast
Eva Malá
Year: 2013
work experience abroad

University of Luxembourg
Eva Malá
Year: 2011
work experience abroad

Katholieke Universiteit Leuven
Eva Malá
Year: 2010
work experience abroad

University of Jyväskylä
Eva Malá
Year: 2010
work experience abroad

Middlesex University in London
Eva Malá
Year: 2009
work experience abroad

Lessius University College, Antwerpen
Eva Malá
Year: 2008
work experience abroad

University of Aarhus
Eva Malá
Year: 2008
work experience abroad

Nord-Trondelag University College, Levanger
Eva Malá
Year: 2007
work experience abroad

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, SR
Eva Malá
Year:
work experience abroad

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR
Eva Malá
Year:
work experience abroad

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.

rss
social hub