UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Research > Projects & Grants

Projects & Grants
Kompetentní pedagog a žák - kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání
Project IdCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000544
Main solverdoc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderProděkan pro rozvoj, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
AnotationPodstatou projektu je na základě informací a požadavků pedagogů MŠ a ZŠ získaných v průzkumu vytvořit platformu jejich vzájemných tematických setkávání. Cílem je podpora pedagog. autodiagnostiky a následné cílené zkvalitnění jejich osobnost. a profesních kompetencí. Formou kol. podpory budou rozvinuty profesní dovednosti pedagogů MŠ a ZŠ, a to na základě individuálně získávaných vlastních zkušeností. Tím bude zajištěna diseminaci nových a zkvalitnění stávajících kompetencí ostatních pedagogů.
social hub