Courses

Course title:Praktyka fachowych zestaw
Faculty:Faculty of Education
Department:Department of Technical and Vocational Education
Course code:KPV / P-POS
Credits:5
Semester:Winter / Summer
Level of study:Mgr.
Format of study:Practical classes 2 [Hours/Week]
Name of the lecturer:doc. Ing. Ladislav Rudolf, Ph.D. (G); Ing. Pavel Dostál, Ph.D.
Language:Polish
ISCED F broad:Education
Annotation:Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zestawami, które wykorzystywane są w ramach spędzania czasu wolnego. W zakresie przedmiotu studenci pracują w laboratorium z wybranymi zestawami. Za pomocą zestaw studenci realizują proste układy elektroniczne oraz obwody elektryczne, które są modelami realnych urządzeń. Przykładowo chodzi o zbudowanie alarmu, kierunkowskazu, syreny, odbiornika radiowego i innych obwodów. Następująco studenci pod nadzorem nauczyciela podłączą według instrukcji zbudowany obwód elektryczny i sprawdzą tak czy działa.