Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Miroslav Janura


Academic degree, name, surname:prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Room, floor, building: ZO 108, Building ZO
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Rehabilitation and Sports Medicine (Faculty of Medicine)
Institute of Emergency Medicine (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1619
E-mail:No record found.Vliv kineziotejpování a kinezioterapie na dynamické parametry chůze u dětí s hyperpronačním syndromem
Lucie Honzíková, Denisa Dlugošová, Barbora Kočišová, Miroslav Janura, Eliška Kuboňová, T. Barot ... other authors
Year: 2022, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Biomechanical Laboratory at the Department of Rehabilitation of the Faculty of Medicine, University of Ostrava
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Miroslav Janura
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití fyzioterapie a regeneračních prostředků ve vrcholovém florbalu žen v České Republice
Petra Dobešová, Kamila Paloncyová, Miroslav Janura, Lucie Honzíková
Year: 2019, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Intra- and inter-session reliability of traditional and entropy-based variables describing stance on a wobble board
Lucia Bizovska, Miroslav Janura, Zdenek Svoboda, Martin Černý, Jana Krohová, Maros Smondrk ... other authors
Year: 2017, MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS
journal article

Intra- and inter-session reliability of traditional and entropy-based variables describing stance on a wobble board
Lucia Bizovska, Miroslav Janura, Zdenek Svoboda, Martin Černý, Jana Krohová, Maros Smondrk ... other authors
Year: 2017, MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS
journal article

Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklérozou - srovnávací studie
Miroslav Janura
Year: 2016, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Hodnocení kvality života u pacientů s roztroušenou mozkomíšní sklerózou-srovnávací studie
Jarmila Kristiníková, Leopold Pleva, Miroslav Janura, Kateřina Polášková
Year: 2016, rehabilitace a Fyzikální lékařství
journal article

Problémy s kolenními klouby u brankářů ve florbalu
Jan RATAJ, Miroslav Janura, Z. Svobodová, Zdeňka Krhutová, M. Elfmark
Year: 2016, Praktický lékař
journal article

Comparison of kinematic parameters of gait in transfemoral amputees with bionic and hydraulic knee - case study
Jaroslav Uchytil, Daniel Jandačka, Roman Farana, David Zahradník, Miroslav Janura
Year: 2015
abstract in proceedings

Effect of physiotherapy and hippotherapy on kinematics of lower limbs during during walking in patients with chronic low back pain. A Pilot study.
Miroslav Janura, Jiří Gallo, Zdeněk Svoboda, Dagmar Švidernochová, Jarmila Kristiníková
Year: 2015, Journal of Physical Education and Sport (JPES)
journal article

Vliv valgozity paty na pohyb nohy při chůzi u dětí ve věku 3 až 8 let
Lucie Honzíková, Eliška Kuboňová, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2015, Česko-slovenská pediatrie
journal article

Kinematic gait analysis in children with valgus deformity of the hindfoot
Zdeněk Svoboda, Lucie Honzíková, Miroslav Janura, Tabata Vidal, Eliška Martinásková
Year: 2014, Acta of Bioengineering and Biomechanics
journal article

Vztah valgozity paty, typologie a biomechaniky nohy u dětí
Lucie Honzíková, Zdeněk Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Eliška Martinásková
Year: 2013, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Biomechanika I
Miroslav Janura
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Biomechanika II
Miroslav Janura
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Bionic knees allow of symmetrical temporal-spatial parameters of gait compared to mechanically passive knees designs
Jaroslav Uchytil, Daniel Jandačka, David Zahradník, Roman Farana, Miroslav Janura
Year: 2012
abstract in proceedings

Hodnocení variabilty dynamických parametrů chůze
Miroslav Janura, Daniel Jandačka, Milan Elfmark, Jaroslav Uchytil, Magdaléna Chorvátová, Zdeněk Svoboda ... other authors
Year: 2012, Rehabilitácia
journal article

Kinetics of the Take-off in Ski Jumping
Miroslav Janura, Daniel Jandačka
Year: 2012, Palacký University
specialist book chapter

The Effect of Exercise on Bone Mineral Density, Bone Markers and Postural Stability in Subjects with Osteoporosis
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Z. Svoboda, Pavel Novosad
Year: 2012, InTech Design Team
specialist book chapter

THE ANALYSIS OF GAIT IN INDIVIDUALS WITH TRANSFEMORAL AMPUTATION USING A BIONIC KNEE DESIGN: A CASE STUDY
Jaroslav Uchytil, Daniel Jandačka, Miroslav Janura, Roman Farana
Year: 2010
abstract in proceedings

Vliv řízené pohybové aktivity na posturální stabilitu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Pavel Novosad, Z. Svoboda
Year: 2010, Osteologický Bulletin
journal article

An assessment of pressure distribution exerted by a rider on the back of a horse during hippotherapy
Miroslav Janura, C. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark
Year: 2009, HUM MOVEMENT SCI
journal article

Analýza pohybu působiště reakční síly (COP) na kontaktní ploše těla jezdce a koně v hipoterapii - pilotní studie.
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2009, Česká kinantropologie
journal article

Assessment of postural stability in patients with a transtibial amputation with various times of prosthesis use.
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, M. Elfmark, I. Nedvědová
Year: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Biomechanická analýza vlivu pohybu hřbetu koně na motorické chování trupu jezdce při hipoterapii.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
abstract in proceedings

Effects of mirror feedback on upright stance control in elderly transfemoral amputees.
Miroslav Janura, P. Hlaváčková, J. Fristios, N. Pinsault, R. Cuisinier, N. Vuillerme ... other authors
Year: 2009, ARCH PHYS MED REHAB
journal article

Functional categorization of the individual morphology of the scapula
Miroslav Janura, A. Krobot, M. Elfmark
Year: 2009, MED BIOL ENG COMPUT
journal article

Hodnocení kinematiky pohybu vybraných segmentů na těle koně při hipoterapii
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2009, Česká kinantropologie
journal article

Hodnocení posturální stability pacientů s transfemorální amputací s různou dobou používání protézy
D. Kozáková, Z. Svoboda, Miroslav Janura, B. Paráková
Year: 2009, Česká kinantropologie
journal article

How vision modifies upright stance control in unilateral lower limb amputees
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kinematický a biomechanický přístup k noze.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Moderní přístroje v biomechanické diagnostice pohybu
Miroslav Janura
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií, funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, V. Porada
Year: 2009, Soudní inženýrství
journal article

Možnosti využití záznamu chůze pro identifikaci osob v kriminalistice podle individuálních trajektorií funkčních a dynamických znaků.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
abstract in proceedings

Může valgózní deformita palce ovlivnit výkonnost vrcholových sportovců?
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pontryagin's maximum principle and optimization of the flight phase in ski dumping.
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posturální stabilita a pohybová aktivita u osob s osteoporózou
Miroslav Janura, Zdeňka Krhutová, Jiří Novosad
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problematicka pooperačního pahýlu u pacientů s transtibiální amputací pohledem fyzioterapeuta, biomechanika a prostetika. Rehabilitace a fyzikální lékařství
D. Kozáková, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2009, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Simulace letové fáze skoku na lyžích a vliv vybraných parametrů na délku skoku
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2009, Studia Sportiva
journal article

The assessement of limits of stability in transtibial amputees in relation to the prosthesis and prosthetic foot alignment
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of the leader on the movement of the horse in walking during repeated hippotherapy sessions
T. Dvořáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2009, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

Využití biomechaniky při analýze pohybu osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
abstract in proceedings

Využití biomechaniky při diagnostice pohybového systému
Miroslav Janura
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam kvantitativního výzkumu v hipoterapii pro klinickou praxi.
Miroslav Janura, A Kol.
Year: 2009
abstract in proceedings

Conception of study Orthotist-prosthetist at University of Ostrava
Jarmila Kristiníková, Miroslav Janura, Jiří Rosický, Petr Krawczyk
Year: 2008
abstract in proceedings

A comparison of ski jump execution in a group of the best jumpers
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Year: 2007
abstract in proceedings

Fyzikální základ biomechaniky
Miroslav Janura, E. Janurová
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnocení vlivu protetické fyzioterapie na vybrané biomechanické parametry u osob s transtibiální amputací
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007
abstract in proceedings

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of a prosthetic foot alignment on time variables of gait
Z. Svoboda, Miroslav Janura, Jiří Rosický
Year: 2007
abstract in proceedings

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of a trans-tibial prosthesis alignment on the user´s stability
Miroslav Janura, Jiří Rosický, Z. Svoboda, M. Elfmark, Petr Krawczyk
Year: 2007
abstract in proceedings

Kinematic analysis of gait in patients with juvenile hallux valgus deformity
Miroslav Janura, L. Cabell, Z. Svoboda, Jana Kozáková, Anna Gregorková
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kinematická analýza chůze u osob s valgózním palcem
D. Kozáková, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007
abstract in proceedings

Longitudinální sledování výkonnosti v biomechanických laboratorních testech závodníků v severské kombinaci
Miroslav Janura, M. Lehnert, Z. Jakešová
Year: 2007
abstract in proceedings

Mechanics, Physiology, Psychology - Book of Abstracts
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Year: 2007
abstract in proceedings

Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Year: 2007, Osteologický bulletin
journal article

Možnosti a limity biomechanické analýzy pohybu u osob s osteoporózou
Miroslav Janura
Year: 2007, Osteologický bulletin
journal article

Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Year: 2007, Rehabilitácia
journal article

Pohybový dialog koně a jezdce - přínos pro praxi
T. Dvořáková, Ch. Peham, M. Elfmark, Miroslav Janura
Year: 2007, Rehabilitáia
journal article

Ski jump flight as an optimization task
Radim Uhlář, Miroslav Janura
Year: 2007
abstract in proceedings

The assessment of take-off symmetry in ski jumping
Miroslav Janura, M. Elfmark, Peter Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of take-off performance on the height of the vertical jump in ski jumping.
M. Elfmark, Miroslav Janura, Peter Švec
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The measurement of pressure forces at contact of a rider´s body on the horse´s back during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The measurement of pressure forces created by the conatct of a rider´s body on tehe horse´s byck during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007, Journal of Biomechanics
journal article

The measurement of pressure forces created by the contact of rider´s body on the horse´s back during hippotherapy
T. Dvořáková, Ch. Peham, Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2007, Journal of Biomechanics
journal article

The use of pressure forces measurement in prosthetics
Miroslav Janura
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití biomechaniky v oblasti základních pohybových aktivit u osob s protézou
Z. Svoboda, Miroslav Janura, D. Kozáková
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam biomechanických funkčních vztahů kloubů dolní končetiny v klinické patokineziologii krokového cyklu
I. Vařeka, R. Vařeková, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2007
abstract in proceedings

Základní pojmy a postupy kinematické analýzy pohybu (chůze) - při videografické vyšetřovací metodě
Miroslav Janura, V. Porada, R. Rak
Year: 2007,
specialist book chapter

Zatížení chodidla při chůzi osob s juvenilní formou hallux valgus.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Anna Gregorková, M. Elfmark, D. Petrová
Year: 2007, Medicina Sportiva Bohemica and Slovaca
journal article

A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Year: 2006
abstract in proceedings

A comparison of ski jumping execution in a group of the best jumpers.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Radim Uhlář
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A 10-year longitudinal study of the in-run position kinematic changes in ski jumping
Miroslav Janura, L. Cabell, M. Elfmark, František Vaverka
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analýza chůze u osob s transtibiální amputací.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, D. Kozáková, G. Birgusová
Year: 2006, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Hodnocení rozložení tlaků při chůzi s transtibiální protézou.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Year: 2006, Česká antropologie
journal article

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kinematic analysis of 100m hurdle race in fire sport.
Miroslav Janura, V. Wilder, František Vaverka, Z. Svoboda, D. Kozáková
Year: 2006
abstract in proceedings

Náhled na pohybový dialog koně a jezdce - biomechanické hledisko
Miroslav Janura, Ch. Peham, T. Dvořáková, M. Elfmark, Z. Svoboda
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The analysis of the gait pressure pattern at the interface between the foot and the ground in trans-tibial amputees
Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2006
abstract in proceedings

The assessment of the pressure distribution while walking with trans-tibial prosthesis.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, Eva Janurová
Year: 2006, Česká antropologie
journal article

Možnosti využití biomechaniky v ortotice a protetice.
Miroslav Janura
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The influence of various types of trans-tibial prosthesis on the dynamic parameters of human gait.
Miroslav Janura, Z. Svoboda, M. Elfmark
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití biomechaniky v ortotice a protetice (zaměření na analýzu pohybu).
Miroslav Janura, Z. Svoboda
Year: 2005
abstract in proceedings

Evaluation of the stability of sit-to-stand.
Miroslav Janura, P. Gaul Aláčová, M. Míková, P. Hanáková
Year: 2004
abstract in proceedings

Ramenní pletenec z pohledu klasické biomechaniky
Miroslav Janura, M. Míková, A. Krobot
Year: 2004, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Využití analýzy videozáznamu pro potřeby hiporepie
Miroslav Janura, T. Dvořáková, Z. Svoboda
Year: 2004, Rehabilitácia
journal article

Využití biomechaniky při analýze pohybu koně
Miroslav Janura, T. Dvořáková
Year: 2004
abstract in proceedings

An analysis of the forward stroke as used in a wild water kayak on flat waters.
Miroslav Janura, M. Máčala, František Vaverka, J. Kratochvíl, M. Lehnert
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interindividual differences in the maximal number of repetitions in strength training - a basis for the optimisation of the load
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Lehnert
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The velocity of soccer kicking and the laterality of the lower extremities
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The velocity of soccer kicking and the laterality of the lower extremities
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2003
abstract in proceedings

Určení středu kyčelního kloubu při kinematické analýze pohybu.
Miroslav Janura, P. Bastlová
Year: 2003, Česká kinantropologie
journal article

Využití biomechaniky v kinezioterapii.
Miroslav Janura, M. Míková
Year: 2003, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Využití kontaktních plošin v kinezioterapeutické diagnostice
Miroslav Janura, Anna Gregorková
Year: 2003
abstract in proceedings

Využitie biomechnických metód v hippoterapii.
Miroslav Janura, T. Dvořáková
Year: 2003
abstract in proceedings

Analýza smečového podání
Miroslav Janura, P. Stromšík, M. Lehnert, P. Háp
Year: 2002, Metodický spravodaj Asociácie trenérov volejbalu na Slovensku
journal article

Assessment of spike serve toss stability-presumption of the training process control
Miroslav Janura, M. Lehnert, P. Háp, P. Stromšík
Year: 2002, Physical Education and Sport
journal article

Assessment of spike serve toss stability - presumption of the training process control.
Miroslav Janura, M. Lehnert, P. Háp, P. Stromšík
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Determination of the stability of the in-run position in ski jumping
Miroslav Janura, František Vaverka, M. Havelková
Year: 2002
abstract in proceedings

Determination of the stability of the in-run position in ski jumping
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Havelková
Year: 2002
abstract in proceedings

Determination of the stability of the in-run position in ski jumping
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Havelková
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Matematika na dlani
Miroslav Janura, E. Janurová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
František Vaverka, Miroslav Janura
Year: 2002
abstract in proceedings

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
František Vaverka, Miroslav Janura
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Take-off optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
abstract in proceedings

Take-offf optimization patterns in ski jumping: general versus individual models
František Vaverka, Miroslav Janura
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The relationship between the surface electromyographic signal and force
František Vaverka, D. Rodová, Miroslav Janura
Year: 2002
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The relationship between the surface electromyographic signal and force
František Vaverka, Miroslav Janura, D. Rodová
Year: 2002
abstract in proceedings

The relationship between the surface elektromyographic signal and force
Miroslav Janura, D. Rodová, František Vaverka
Year: 2002
abstract in proceedings

What is best: to have only one or more models for the take-off in ski-jumping?
František Vaverka, Miroslav Janura
Year: 2002
abstract in proceedings

What ist best: to have only one or models for the take-off in ski-jumping?
Miroslav Janura, František Vaverka
Year: 2002
abstract in proceedings

700 + 1 otázka z biomechaniky
Miroslav Janura, E. Janurová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

An analysis of ski jumping - Junior World Ski Championship Strbske Pleso 2000
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark, M. Sípalová, V. Seidl
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of take-off (on-line).
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2001
abstract in proceedings

Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jaroslav Sakala, 100 ski jumps within 24 hours. Intra-individual variability of the take-off.
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2001
abstract in proceedings

Postural strategies in Trendelenburg-Duchenne´s test
František Vaverka, M. Sípalová, A. Krobot, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Určení vztahu juvenilního valgózního halluxu a poruch osového orgánu
Anna Gregorková, D. Sýkora, Miroslav Janura
Year: 2001
abstract in proceedings

3D analysis of blocking in volleyball
František Vaverka, M. Lehnert, P. Stromšík, Miroslav Janura
Year: 2001
abstract in proceedings

3D analysis of blocking in volleyball
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Lehnert, P. Stromšík
Year: 2001
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Differences in ski jumping performance between ski jumpers and Nordic combined competitors
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influence of fixed wrist on finger motorics
František Vaverka, Jana Vyskotová, Miroslav Janura
Year: 2000
abstract in proceedings

Influence of fixed wrist on finger motorics
František Vaverka, Miroslav Janura, Jana Vyskotová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influnce of Fixed Wrist on Finger Motorics
Jana Vyskotová, František Vaverka, Miroslav Janura
Year: 2000
abstract in proceedings

Reliability of parameters measured on force plates
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark, M. Sípalová
Year: 2000
abstract in proceedings

Reliability of parameters measured on force plates
František Vaverka, Miroslav Janura, M. Elfmark, M. Sípalová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Comparison of isometric and dynamic methods of strength training program
František Vaverka, Miroslav Janura, B. Jošt, J. Salinger
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The relationship between the frequency of the foot, lateral preference and postural stability
František Vaverka, Miroslav Janura, J. Salinger
Year: 1999
abstract in proceedings

The relationship between the frequency of the foot, lateral preference and postural stability
František Vaverka, Miroslav Janura, J. Salinger
Year: 1999
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Němcová AnežkaComparison of the muscle activity on shoulder blade fixators in selected exercises with Daflex and TherabandMaster's thesis 2022 
Kotalová TerezaEvaluation of the variability of dynamic parameters of gait with sensomotoric insolesMaster's thesis 2018 
Sladká ZuzanaThe effect of total hip replacement reoperation for kinematics of gaitMaster's thesis 2018 
Štrosová ZuzanaThe load symmetry of lower limbs during patients gait with a total hip endoprosthesisMaster's thesis 2017 
Dušková ŠárkaThe evaluation of the lower limb loading in patients after total hip arthroplasty revision during gaitMaster's thesis 2016 
Siudová LucieEffect of relieving knee brace on the dynamics in stance phase of walking in patients with knee osteoarthrosisMaster's thesis 2016 
Zděblová KristýnaEffect of special training on the knee joint stability in competitive alpine ski racersMaster's thesis 2016 
Antošíková LucieDynamic parameters of gait in patients after total hip arthroplastyMaster's thesis 2015 
Marešová MonikaThe influence of riding on heart rate variabilityMaster's thesis 2015 
Sedláčková IvaThe effect of the revision total hip replacement on the symmetry of lower limbs loading during gaitMaster's thesis 2015 
Komínková LenkaThe effect of training on the load of the foot while walking in the professional latin dancersMaster's thesis 2014 
Horáková KateřinaBiomechanical analysis of the motor pattern in preterm infants - Movement of upper extremitiesMaster's thesis 2013 
Nemcová NinaKinematic analysis of trunk movement in premature infantsMaster's thesis 2013 
Hradečná MartinaHippotherapy in babies with high-risk anamnesisBachelor's thesis 2019 
Hermanová LudmilaPhysiotherapy Options of Pes Planovalgus DiagnosisBachelor's thesis 2017 
Vyroubalová KarolínaThe Influence of Footwear to the Load Movement SystemBachelor's thesis 2017 
Plešek OndřejInfluence of footwear on loading of lower extremity while runningBachelor's thesis 2015 
Rataj JakubLoad of knee joints of floorball goalkeepersBachelor's thesis 2015 
Javůrek FilipPossibilities of using martial arts techniques in physiotherapyBachelor's thesis 2013 
Zgarbová PavlaThe influence of horse riding on human´s organism - a physiological aspectBachelor's thesis 2009 
Válková VladimíraEvaluation of hallux valgus treatment with various operational proceduresBachelor's thesis 2007 
Canal DavidAnalysis of Falls, their Consequences and PreventionBachelor's thesis 2006 
Capová LucieInfluence of negative emotions on motoric of a horse rider at hippotherapyBachelor's thesis 2006 
Kohutiar DanielThe influence of hallux valgus on differences of pressure forces distribution on foot and mat contactBachelor's thesis 2006 
Myšička LukášZměny v rozložení tlakových sil na kontaktu nohy s podložkou před a po operačním zákroku (hallux valgus)Bachelor's thesis 2006 


Národní laboratoř výuky biomechatroniky - společná laboratoř ČVUT, VŠB-TU a OU
Main solverprof. RNDr. Miroslav Janura, Dr.
Period1/2008 - 12/2009
ProviderLékařská fakulta, Rozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub