Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Special Education

Jana Vyskotová


Academic degree, name, surname:Mgr. Jana Vyskotová, Ph.D.
Room, floor, building: ZO 116, Building ZO
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of the Theory and History of Fine Arts (Faculty of Fine Arts and Music)
Phone number, mobile: +420 553 46 1626
E-mail:No record found.Nové rozdělení vestibulárních syndromů
Eva Mrázková, Jakub Šichnárek, MUDr. Evald Záthurecký, Jana VYSKOTOVÁ
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Results of voice evaluation using voice analysis with teachers
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kristýna Vojkovská
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bobath Concept in Neurorehabilitation.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová
Year: 2017, Univerzita Karlova
specialist book chapter

Comparison of the incidence rates of coincident symptoms in a group of patients with Vertigo
Jakub Šichnárek, Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková
Year: 2017, Otolaryngologia Polska
journal article

Hodnocení kvality hlasu a rehabilitace hlasových profesionálů
Jana Vyskotová, Kristýna Vojkovská, Eva Mrázková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Posttraumatická paréza n. radialis - terapeutické postupy a funkční diagnostika
Ivana Krejčí, Jana Vyskotová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Přístrojová diagnostika hlasu a její potenciál v léčbě orofaciálních poruch
Jana Vyskotová, Kristýna Vojkovská, Mgr. Kateřina Macháčková, PhD., Eva Mrázková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Robotická rehabilitace chůze u pacientů s poruchou CNS léčených v RÚ Hrabyně - výsledky pilotní studie
Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D., Mgr. Kateřina Bálková, Mgr. Barbora Hellebrandová, Jana Vyskotová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Upper Extremity in Neurorehabilitation
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2017, Karlova univerzita
specialist book chapter

Využití video Head Impulse Testu v diferenciální diagnostice závratí
Jakub Šichnárek, Eva Mrázková, MUDr. Evald Záthurecký, Jana Vyskotová, Mgr. Kateřina Macháčková, Ph.D.
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ergonomické zařízení pro monitorování lokální svalové zátěže
doc. Ing. David Tuček, Ph.D., Ing. Pavlína Pivodová, Ing. Barbora Dombeková, Ing. Martin Jurásek, Ing. Martin Kovařík, Ph.D., Ing. Ladislav Glogar, Ing. Dominik Kovalčík, Ing. Jaromír Konečný, Ing. Michal Prauzek, Ph.D., Jana Vyskotová, Mgr. Radim Pektor, Filip Javůrek ... other authors
Year: 2016
results with legal protection

Porovnání účinku hloubkové oscilace a kombinované terapie na latentní spoušťový bod
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Ondřej Jelínek
Year: 2016, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

Recovery of somatosensory and motor functions of the paretic upper limb in patients after stroke: Comparison of two therapeutic approaches
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský
Year: 2016, Acta Gymnica
journal article

Časově modifikovaná Constraint-Induced Movement Therapy - možnosti klinické aplikace.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, M. Havlová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Fyzikální terapie a balneologie 1. Průvodce audio oporou
Jana Vyskotová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyzikální terapie a balneologie 2. Průvodce audio oporou
Jana Vyskotová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnocení funkčních deficitů po traumatickém poranění ruky
Jana Vyskotová, Ivana Kejčí, Kateřina Macháčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnocení funkčních deficitů po traumatickém poranění ruky
Jana Vyskotová, Ivana Krejčí, Kateřina Macháčková
Year: 2014
abstract in proceedings

Léčebná rehabilitace I, II
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Není porucha učení jako porucha učení
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnání míry výskytu shody příznaků u souboru pacientů s vertigem
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jakub Šichnárek, Eva Mrázková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Kateřina Macháčková, Markéta Poštulková, Petra Dobešová, Eva Zacharová ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Ergonomie pro zdravotnické pracovníky
Jana Vyskotová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Jemná motorika
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2013, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Kompenzační pomůcky a přístroje v rehabilitaci
Jana Vyskotová, Rostislav Čichoň
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Konference Týmová spolupráce v rehabilitaci
Jana Vyskotová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita života pacientů se závratí
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Petra Sachová, Kateřina Richterová, Šárka Baarová, Radka Bužgová, Zdeňka Hajduková ... other authors
Year: 2013, Pracovní lékařství
journal article

Možnosti využití ergodiagnostiky v klinické praxi
Kateřina Macháčková, Iva Krejčí, Jana Vyskotová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití hloubkové oscilace v terapii horní končetiny
Jana Vyskotová
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průzkum motivace pro kompenzaci sluchové vady
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Renáta Zálejská, Kateřina Richterová
Year: 2013, Pracovní lékařství
journal article

Příprava bakalářské práce
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přístrojová technika v rehabilitaci
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rehabilitační propedeutika 2
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Speciální a aplikovaná kineziologie
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Universitat de Valencia
Jana Vyskotová
Year: 2013
work experience abroad

Úvod do obecné a vývojové kineziologie
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výukové DVD Reflexní masáže I
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Výukové DVD Reflexní masáže II
Jana Vyskotová
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závratě - diagnostika a rehabilitace
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2013
organizing conference, workshop

Aspekty rehabilitace a její význam v postakutní fázi léčby oboustranných zlomenin horní končetiny
Jana Vyskotová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Aspekty týmové spolupráce
Jana Vyskotová
Year: 2012
abstract in proceedings

Aspekty týmové spolupráce
Jana Vyskotová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Assessment set for evaluation of clinical outcomes in multiple sclerosis: psychometric properties
Kamila Řasová, Patricia Martinková, Jana Vyskotová, Michaela Sedová
Year: 2012, Patient Related Outcome Measures
journal article

Fyzikální terapie a balneologie 2
Jana Vyskotová
Year: 2012
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnocení závrati standardizovaným dotazníkem
Eva Mrázková, Šárka Baarová, Petra Sachová, Kristýna Richterová, Jana Vyskotová, Radka Bužgová ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komplexní pohled na pacienta po oboustranné TT amputaci ve fázi akutní, postakutní a chronické
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita života se závratí
Jana Vyskotová, Šárka Baarová, Eva Mrázková, Radka Bužgová, Petra Sachová, Kristýna Richterová ... other authors
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Objektivní vyšetření závrati
Eva Mrázková, Jana Vyskotová, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Týmová spolupráce v rehabilitaci
Jana Vyskotová, Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Zdeňka Krhutová
Year: 2012
editorial work

Týmová spolupráce ve vestibulární rehabilitaci
Jana Vyskotová, Eva Mrázková, Kateřina Macháčková, Petra Sachová, Kristýna Richterová
Year: 2012
abstract in proceedings

Aplikace neurofyziologických postupů u traumatologických pacientů
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ergonomie pro zdravotnické pracovníky
Jana Vyskotová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Fyzikální terapie a balneologie 1
Jana Vyskotová
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Techniky v kinezioterapii 2, 3
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do kinezioterapie 1, Léčebná rehabilitace a kinezioterapie 1
Zdeňka Krhutová, Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hodnocení dynamiky úpravy hemiparézy u pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou.
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patients after stroke in the post-acute stage
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2010, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica
journal article

Práce s digitálním záznamem při posuzování senzomotorického deficitu ruky
Jana Vyskotová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Využití Testu manipulačních funkcí s použitím stavebnice Ministav v ergoterapii
Jana Vyskotová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Functional Recovery Of Sensorimotor Hand Functions In A Group Of Patients After Stroke - Results Of A Logterm Study
Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

A test of manipulation functions using the constructional set
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2007, Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

The impairments of sensorimotor hand functions in stroke patients-the comparison of the results of a clinical assessment and the assessment utilizing the standard tests (a case study)
Kateřina Macháčková, Jana Vyskotová, Jaroslav Opavský, Hana Sochorová
Year: 2007, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Gymnica
journal article

Porovnání manipulačních dovedností u zdravé populace v různých věkových kategoriích
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2006
abstract in proceedings

Přístrojová technika v rehabilitaci pro biomedicínské techniky
Jana Vyskotová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Přístrojová technika v rehabilitaci pro fyzioterapeuty
Jana Vyskotová
Year: 2006
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The Comparison of the Manipulation Abilities of Healthy Children and those with MBD
Jana Vyskotová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Test of Manipulation Abilities as a Means of Therapy to Tackle Insufficient Hand Functions
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2004
abstract in proceedings

The use of the special constructional set to diagnose and treat brain functions disorders and those of the hand
Jana Vyskotová
Year: 2004
abstract in proceedings

Výcvik manipulačních schopností gerontů v domovech důchodců.
Jana Vyskotová, Jarmila Kristiníková
Year: 2004, Česká antropologie
journal article

The use of the Special Brick-Box to Diagnose and Treatment Brain functions Disorders and those of the Hand
Jana Vyskotová, František Vaverka
Year: 2003
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti využití stavebnice ve škole úchopu
Jana Vyskotová, Josef Pech
Year: 2002
abstract in proceedings

Využití speciální stavebnice k diagnostice a léčbě poruch mozkových funkcí
Jana Vyskotová, Josef Pech
Year: 2002, In J.Riegrová " Diagnostika pohybového systému
journal article

Využití dlahování v rehabilitaci ruky
Jana Vyskotová
Year: 2001
abstract in proceedings

Influence of fixed wrist on finger motorics
František Vaverka, Jana Vyskotová, Miroslav Janura
Year: 2000
abstract in proceedings

Influence of fixed wrist on finger motorics
František Vaverka, Miroslav Janura, Jana Vyskotová
Year: 2000
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Influnce of Fixed Wrist on Finger Motorics
Jana Vyskotová, František Vaverka, Miroslav Janura
Year: 2000
abstract in proceedings

Současné trendy v rehabilitaci ruky u centrálních neurologických postižení
Jana Vyskotová
Year: , Rehabilitace a fyzikální lékařství
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
FYUMFyziologie a umění
2FYUMFyziologie a umění


AuthorTitleType of thesisYear
Madejová TerezaThe effect of whole-body cryotherapy on athlet´s organism from the perspective of physiotherapistMaster's thesis 2021 
Jankulár PetrEvaluation of regenerative effect of selected treatments after exerciseMaster's thesis 2018 
Křížová AlexandraThe relationship incidence trigger point and low back pain in professional ballet dancersMaster's thesis 2018 
Merendová PavlaMonitoring reflex changes in functional female sterilityMaster's thesis 2017 
Smitalová MarkétaObservation of  physical and psychological side effects on French Horn players performing in a orchestraMaster's thesis 2017 
Hamanová Hana The Effect of Using compensatory aid Thumbport II on the forearm and hand loaded muscles measured in flutistsMaster's thesis 2016 
Kačmařová TerezaAnalysis of the impact on job creation disorders of the musculoskeletal system and propose preventive measures in the companyMaster's thesis 2016 
Nováková PetraEffect of physiotherapy interventions in patients with open biteMaster's thesis 2016 
Javůrek FilipCreating a measurement method for measuring the load of upper limbsMaster's thesis 2015 
Konečná PetraPossibilities of audio-visual stimulation in children with attention deficit (hyperactivity) disorderMaster's thesis 2015 
Slezáková JanaInfluencing upper limb edema in patients with carpal tunnel syndrome using deep oscillation.Master's thesis 2015 
Jurdič TomášComparison of Physical Therapy Procedures in Enthesopathies of Plantar Short MusclesMaster's thesis 2014 
Šichnárek JakubComparison of incidence rate of coincident symptoms in a set of patients with vertigoMaster's thesis 2014 
Robenková HanaThe Test Clinical Observation of Senzory Integration in PhysiotherapyMaster's thesis 2013 
Cuperová JindřiškaThe observation and the draft of the ergonomic solution of the risk factors at ambulance driversBachelor's thesis 2018 
Madejová TerezaUsing Redcord Medical system for discopathiesBachelor's thesis 2018 
Rejlová LenkaUsing physiotherapy in dental surgeryBachelor's thesis 2018 
Kvitová KristýnaPossibilities of physiotherapy for patients with torticollisBachelor's thesis 2017 
Lysáčková PetraThe Issue of Fine Motor Skills of a Ring Finger and a Little FingerBachelor's thesis 2017 
Perstický PavelPhysiotherapy in enthesopathy at the lateral epicondyle of the humerusBachelor's thesis 2017 
Firlová TerezaMethods of Exercising of Occupational Therapists in Schools of Moravian-Silesian RegionBachelor's thesis 2016 
Jankulár PetrThe possibilities of using negative thermotherapy after muscle loadBachelor's thesis 2016 
Kubáč JakubComprehensive treatment of temporomandibular disordersBachelor's thesis 2016 
Dušová RadkaOptions physiotherapy women with persistent incontinence after childbirthBachelor's thesis 2015 
Gärtnerová PetraTraining of graphomotor function by patiens after strokeBachelor's thesis 2015 
Musilová VeronikaOccupational therapy for children with communication dysfunctionBachelor's thesis 2015 
Olšarová PavlínaPossibilities of using foot reflexology in physiotherapyBachelor's thesis 2015 
Hendrychová NikolaPhysiotherapy of coccygeal syndromeBachelor's thesis 2014 
Indrová KláraErgonomic aspects of playing violoncelloBachelor's thesis 2014 
Kluzová TeresaKinesiotherapy of functional disorders of the musculoskeletal system with pianistsBachelor's thesis 2014 
Krupičková GabrielaImprovement of ergonomic conditions and working behaviours of operators in a manufacturing companyBachelor's thesis 2014 
Nováková PetraRehabilitation in orthodontic patientsBachelor's thesis 2014 
Suszková LenkaCompensation of limited range of hand joints during activities of daily livingBachelor's thesis 2014 
Hamanová HanaErgonomic aspects of playing the fluteBachelor's thesis 2013 
Kotková MarkétaErgonomic measures for graphic designerBachelor's thesis 2013 
Moravcová LucieUse of physiotherapy for therapy of voice disordersBachelor's thesis 2013 
Slezáková JanaAssessing quality of life in women with stress urinary incontinenceBachelor's thesis 2013 
Jurdič TomášComparison of Shock Wave Therapy and Ultrasound in Enthesopathies of Plantar Short MusclesBachelor's thesis 2012 
Švajdová AnnaThe Use of Ergonomic Measures to Reduce Negative Effects on the Profession of DentistBachelor's thesis 2012 
Žlebčíková AlžbětaThe Role of Occupational Therapist in the Treatment of Motor Speech Disorders in Children in a Logopaedic Class of KindergartenBachelor's thesis 2012 
Hůrková EvaPreventive Use of Ergonomic Equipment in the Occupation of a Hair-DresserBachelor's thesis 2011 
Juzková AnnaPhysiotherapy of ankylosing spondylitis in terms of the reconvalescent stayBachelor's thesis 2011 
Machová LucieOptions of home care for a child with cerebral palsyBachelor's thesis 2011 
Sazovská MarkétaOccupation Therapy and Self-treatment in Patients with Colles´ FractureBachelor's thesis 2011 
Guřan JanFragile Places of the Peripheral Nervous System - Possibilities of PhysiotherapyBachelor's thesis 2010 
Heckel AlfrédPossible Use of Hippotherapy in Patients with Vertebrogenic ProblemsBachelor's thesis 2010 
Stuchlá DanielaPossibilities of Occupational Therapy in the Adaptation of the Graphomotor DisordersBachelor's thesis 2010 
Bálková KateřinaEvaluation of the Manipulation Functions in the Patiens with the Carpal Tunnel SyndromeBachelor's thesis 2009 
Bukvová MartaHome Design for a Patient with Spinal LesionBachelor's thesis 2009 
Plinta MarekUtilization of shock wave therapy in physiotherapyBachelor's thesis 2009 
Sikorová Rychlíková NikolaThe effect of the swimming on psychomotorical development of one year old childrenBachelor's thesis 2009 
Šmídová KateřinaMeasurement of Pain Treshold by the AlgometerBachelor's thesis 2009 
Chmurová PetraSpastic Form of Cerebral Palsy in Children And Its Effect on Posture- Casuistic StudyBachelor's thesis 2008 
Černovská MarkétaRehabilitation of spinal muscular atrophy - casuistic studyBachelor's thesis 2008 
Nogová IvetaVestibular rehabilitationBachelor's thesis 2008 
Hýblová PavlaPossible influence of seniors hospital and home environment for a thender hand motoricsBachelor's thesis 2007 
Kalábová PavlaPossibilities of utilizing NeuroTrac device in rehabilitative practiceBachelor's thesis 2007 
Modrák FilipResearch of blood pressure changes after the application of reflex dorsal group massage.Bachelor's thesis 2007 
Šigutová MartaExamination of motoric hand functions - possibilities of testingBachelor's thesis 2007 
Liška MartinPhysiotherapy after tendoplasty of the flexor apparatus of the handBachelor's thesis 2006 
Orságová MarcelaOBSERVING MANIPULATION FUNCTIONS AFTER CEREBROVASCULAR ACCIDENTSBachelor's thesis 2006 
Jankůjová MichaelaPhysiotherapy by Carpal Tunnel SyndromeBachelor's thesis 2005 
Otipková KateřinaCOMPARISON OF HANDLING ABILITIES BETWEEN HEALTHY CHILDREN AND CHILDREN WITH MBDBachelor's thesis 2005 
Štěpán PavelResearch of changes blood pressure after the application of paraffin in to the lumbar spineBachelor's thesis 2005 


No record found.

rss
social hub