Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Special Education

Eva Zacharová


Academic degree, name, surname:prof. PaedDr. Eva Zacharová, Ph.D.
Room, floor, building: ZO 116, Building ZO
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Rehabilitation and Sports Medicine (Faculty of Medicine)
Phone number, mobile: +420 553 46 1626
E-mail:No record found.Demographic Characteristics of Population Ageing in Slovakia
I. Bartošovič, Eva Zacharová
Year: 2017, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
journal article

Zdravotnická psychologie-2. vydání
Eva Zacharová
Year: 2017, Grada
specialist book

Komunikace v ošetřovatelské praxi
Eva Zacharová
Year: 2016, Grada
specialist book

Management of diabetic individuals with emphasis on prevention of foot amputation
M. Korintušová, V. Kozon, Eva Zacharová
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
journal article

Mobbing experienced by nurses in health care facilities
Eva Zacharová, I. Bartošovič
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
journal article

Stress factors in the work of nurses
V. Kozon, Eva Zacharová
Year: 2016, CLINICAL SOCIAL WORK AND HEALTH INTERVENTION
journal article

Je potřebná znalost multikulturní zdravotní péče?
Eva Zacharová
Year: 2014, Interni Medicina pro Praxi
journal article

Mobbing experienced by nurses in health care facilities
Eva Zacharová
Year: 2014, University Review
journal article

Nemocné nebo zdravotně postižené dítě v rodině
Eva Zacharová, Z. Římovská
Year: 2014, Pediatrie pro Praxi
journal article

Úskalí výuky studentů se specifickými poruchami v rehabilitačních oborech
Jana Vyskotová, Zdeňka Krhutová, Jarmila Kristiníková, Jolana Kondziolková, Kateřina Macháčková, Markéta Poštulková, Petra Dobešová, Eva Zacharová ... other authors
Year: 2014
abstract in proceedings

Zvládání bolesti u onkologických pacientů v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2014, Onkologie
journal article

Bolest a její zvládání v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová, J. Haluzíková
Year: 2013, Interni Medicina pro Praxi
journal article

Dětský pacient v interakci se zdravotníkem
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Empatie jako pomocník při zkvalitňování ošetřovatelské péče
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Porovnání stresové zátěže u rehabilitačních profesí
Eva Zacharová
Year: 2012
abstract in proceedings

Psychosociální přístup k pacientům na JIP
Eva Zacharová
Year: 2012, Sestra
journal article

Úloha komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam psychologie ve vzdělávacím procesu zdravotnockých pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Změny životního stylu klientů upoutaných na invalidní vozík
Eva Zacharová
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychologické problémy chirurgického ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2011, Odborný časopis Zdravotnícke štúdie
journal article

Psychosociální aspekty při ošetřování onkologického pacienta
Eva Zacharová
Year: 2011, Sestra
journal article

Psychosociální přístup k pacientům na JIP
Eva Zacharová
Year: 2011, Sestra
journal article

Základy psychologie pro zdravotnické obory
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2011, Grada Publishing, a.s.
specialist book

Aplikovaná psychologie ve zdravotnické praxi
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková, Vladimír Littva
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Komunikace v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2010, Interní medicína pro praxi
journal article

Práva dětského pacienta v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2010, Pediatrie pro praxi
journal article

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Year: 2010, Urologie pro praxi
journal article

Agresivní pacient v klinické praxi zdravotníků
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Celoživotní vzdělávání sester - potřeba současnosti
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Devalvační prvky v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Dopady chronické bolesti na kvalitu života pacienta
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Empatie v ošetřovatelské praxi
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Faktory ovlivňující zdraví sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chyby a omyly v komunikaci mezi sestrami a pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikace s etnickými skupinami v ošetřovatelské péči
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Komunikační dovednosti
Eva Zacharová
Year: 2009, Ošetrovatelský obzor
journal article

Komunitní ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kvalita poskytovanej ošetrovatelskej starostlivosti - prieskum
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti vzdělávání zdravotníků v práci s handicapovanými pacienty
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pravda u lůžka
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Prieskum konzumácie alkoholu u adolescentnej mládeže
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prieskum postojov sestier k vysokoškolskemu vzdelávaniu
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prieskum rizikových faktorov vertebrogenych problémov u sestier
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychosociální aspekty ovlivňující sestru v akutní medicíně
Eva Zacharová
Year: 2009, Diagnóza
journal article

Psychosociální zátěž v sesterském povolání
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Realizace standardů služeb při jednání se zájemci o službu
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sdělování pravdy o zdravotním stavu
Eva Zacharová
Year: 2009, Interní medicína pro praxi
journal article

Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2009, -Zdravotnické noviny
journal article

Sestra v moderní společnosti
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální komunikace - součást odborné erudice sestry
Eva Zacharová
Year: 2009, Zdravotnické noviny
journal article

Stres v práci sestry
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Syndrom vyhoření - realita dneška
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Trendy vzdělávání zdravotníků v interakci s handicapovaným pacientem
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úroveň informovanosti pacientov s glaukomovým ochorebím - prieskum
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vplyv životného štýlu na vznik ochorenia osteoporoza
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vplyv životosprávy na zdravý stav pacienta s ateroslerozou
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vplýva životospráva na zdravotý stav paienta s aterosklerózou?
Eva Zacharová
Year: 2009, Sestra a lekár v praxi
journal article

Význam sociální komunikace v dětském lékařství
Eva Zacharová
Year: 2009, Sestra a lekár v praxi
journal article

Vzdělávání budoucích sester a jeho vliv na kvalitu života
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vzdělávání zdravotických pracovníků v oblasti přístupu k pacientům se zdravotním postižením
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znají pacienti svá práva?
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Znalost psychologie - neopomenutelná součást odborné vybavenosti zdravtoníků
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Životní styl studentů ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

II. mezinárodní konference nelékařských profesí
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Paradigma komunikace v systému celoživotního vzdělávání zdravotníků. Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prevence syndromu vyhoření ve zdravotnické profesi.
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Úloha psychologie při vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Výchova a vzdělávání v ošetřovatelství
Eva Zacharová
Year: 2008
abstract in proceedings

Význam východy ke zdraví ve výuce studentů
Eva Zacharová
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podíl sociální komunikace při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Psychologie pro zdravotnické obory
Eva Zacharová, Jitka Šimíčková-Čížková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociální interakce v systému celoživotního vzdělávání
Eva Zacharová
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální komunikace - pomocník při realizaci standardů kvality sociálních služeb
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Sociální komunikace jako nástroj ke zkvalitnění péče o seniory
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam sociální interakce při prevenci syndromu vyhoření
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Význam sociální komunikace v práci zdravotníka s dětským pacientem
Eva Zacharová
Year: 2007
abstract in proceedings

Zdravotnická psychologie. Teorie a praktická cvičení.
Eva Zacharová, M. Hermanová, J. Šrámková
Year: 2007, Grada Publishing
specialist book

Komunikace - jeden ze základních pilířů vztahu mezi zdravotníkem a nemocnými
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Komunikace jako nástroj při edukaci pacienta k sebepéči
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Komunikace jako předpoklad úspěšného vztahu mezi zdravotnickým pracovníkem a klientem
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Nezastupitelná úloha výuky sociální komunikace v celoživotním vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Pohled na stáří očima mladé generace - komparativní studie na Slovenské a v České republice
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Year: 2006, Univerzita Palackého
specialist book chapter

Pohled na stáří očima mladné generace-komparativní studie na Slovensku a v České republice
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Postavení sociální komunikace v komplexu péče o člověka v nouzi
Eva Zacharová
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sociální komunikace u nemocných seniorů
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Uplatňování standardů sociálních služeb při jednání se zájemcem o službu
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Úroveň sociální komunikace mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty v klinické praxi
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Význam sociální komunikace ve vzdělávání zdravotnických pracovníků
Eva Zacharová
Year: 2006
abstract in proceedings

Sociální aspekty stáří
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Sociální aspekty stáří
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Úvod do studia zdravotnické psychologie 2
Eva Zacharová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřovaání geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vývoj paradigmat sociální komunikace při ošetřování geronta
Eva Zacharová
Year: 2005
abstract in proceedings

Zdravotnická psychologie. učební texty pro střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy se zdravotnickým zaměřením
Eva Zacharová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Senioři a problematika stárnoucí populace
Eva Zacharová
Year: 2004
abstract in proceedings

Senioři a problematika stárnoucí populace
Eva Zacharová
Year: 2004
abstract in proceedings

Možnosti péče o seniory – informovanost občanů
Darja Jarošová, Eva Zacharová
Year: 2002
abstract in proceedings

Úvod do studia zdravotnické psychologie
Eva Zacharová
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Opravilová DanaRole of occupational therapist during the process of improving the quality of life of children with autistic spectrum disorderBachelor's thesis 2014 
Kubinová MartinaActivity of an occupational therapist in the area of psychomotor functions in children with a multiple defectBachelor's thesis 2013 
Kretková ZuzanaStress of Occupational Therapists and Physiotherapists in Their ProfessionsBachelor's thesis 2012 
Solánská LenkaProfessional Training and Placement of mentally Disabled Children and Adolescents in OstravaBachelor's thesis 2011 
Škobránková TerezaChanges of Lifestyle in Clients confined to a WheelchairBachelor's thesis 2011 
Hahnová VeronikaUse of Games in Occupational TherapyBachelor's thesis 2010 
Mašlaňová PetraCare of clients with Alzheimer´s disease in the selected facilityBachelor's thesis 2010 
Pacherová LucieMemory Training in Elderly People with Respect to Their Biopsychosocial Aspect of LifeBachelor's thesis 2010 
Udvarosová MichaelaTaking advantage of young people´s leisure time in a determine educational institutionBachelor's thesis 2010 
Kubienová KateřinaThe occupational therapist and the visually handicapped clientBachelor's thesis 2009 
Stachová JanaPsychosocial approach to child clients with a hearing handicapBachelor's thesis 2009 
Baďuříková JanaSeniors´ Settling in Old People´s HomesBachelor's thesis 2006 
Bocviňoková EvaSocial aspects of blindness and low visionBachelor's thesis 2006 
Fördösová MartinaPROBLEM OF COMMUNICATION BETWEEN THE CLIENT AND THE HEALTH WORKERBachelor's thesis 2006 
Hrdinová GabrielaLEVEL OF NURSING CARE IN THE HEALTH FACILITYBachelor's thesis 2006 
Odlerová AndreaThe Old Age from the Young Generation´s Perspective.Bachelor's thesis 2006 
Orlová Anita Possibilities of Provided Care for Menthaly-Ill People in a Chosen Social InstitutionBachelor's thesis 2006 
Richterová VandaThe Public Perspective of Dying and DeathBachelor's thesis 2006 
Stuchlíková PetraState of informedness adolescents about problem AIDSBachelor's thesis 2006 
Witková ŠárkaCANCER OF WOMAN'S BREAST, A BIG THEREACHEROUS GAPBachelor's thesis 2006 


No record found.

rss
social hub