Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Education and Adult Education

Ondřej Sekera


Academic degree, name, surname:Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
Room, floor, building: SA 320, Building SA
Position:Study Advisor for MA Social Education
Research interests and teaching:social pedagogy, psychotherapy, personal development, the family, family therapy, Virginia Satir's Process of Change Model
Department (Faculty): Department of Social Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2660
E-mail:No record found.Self-preservation positions in family communications: parent - child interaction
Ondřej Sekera
Year: 2017, Wychowanie w Rodzinie
journal article

Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty
Ondřej Sekera, Hana Cisovská
Year: 2016, Ostravská univerzita, PdF
specialist book

Člen revizní komise spolku INSPIRACE (Institut transformační systemická terapie podle Satirové)
Ondřej Sekera
Year: 2022
editorial work

Efektivní komunikace pedagoga s rodičem dítěte
Ondřej Sekera
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hodnotící pohovory ředitele se zaměstnanci školy
Ondřej Sekera
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Malenovice I
Ondřej Sekera
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lektorování psychoterapeutického výcviku KNOSALE
Ondřej Sekera
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Práce se třídou, do které přichází děti z Ukrajiny
Ondřej Sekera
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rozhovory ředitele se zaměstnanci školy
Ondřej Sekera
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výzkum výcviků v TSTS v České republice
Ondřej Sekera
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Efektivní komunikace pedagoga s rodičem dítěte
Ondřej Sekera
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Malenovice I
Ondřej Sekera
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lektorování psychoterapeutického výcviku KNOSALE
Ondřej Sekera
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Akční výzkum v teorii a praxi
Bohdana Richterová, Hana Kubíčková, Alena Seberová, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Žaneta Šimlová ... other authors
Year: 2020, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book

Člen revizní komise spolku INSPIRACE (Institut transformační systemická terapie podle Satirové)
Ondřej Sekera
Year: 2020
editorial work

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Movisa 7
Ondřej Sekera
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lektorování psychoterapeutického výcviku KNOSALE
Ondřej Sekera
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kongruence v interakci rodič - dítě
Ondřej Sekera
Year: 2019
abstract in proceedings

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Movisa 7
Ondřej Sekera
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lektorování psychoterapeutického výcviku KNOSALE
Ondřej Sekera
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reedukace dětí a mládeže s poruchami chování a emocionality
Ondřej Sekera
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Rodina a její členové v kontextu současnosti
Ondřej Sekera
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kongruence v interakci rodič - dítě
Ondřej Sekera
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Lektorování individuální sebezkušenosti psychoterapeutického výcviku Movisa 7
Ondřej Sekera
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Potřeby osob s duševním onemocněním při nasměrování na práci, motivace a metody pro efektivní pracovní začlenění
Ondřej Sekera
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi
Kamila Sekerová, Ondřej Sekera
Year: 2018
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z osobnostně-sociálního rozvoje
Ondřej Sekera
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Outcome of psychotherapeutic training MOVISA (Model of Virginia Satir)
Ondřej Sekera
Year: 2017, Satir International Journal
journal article

Self-preservation positions in family communications: parent - child interaction
Ondřej Sekera
Year: 2017, Wychowanie w Rodzinie
journal article

Dopady psychoterapeutického výcviku v transformační systemické terapii na jeho frekventanty
Ondřej Sekera, Hana Cisovská
Year: 2016, Ostravská univerzita, PdF
specialist book

Faktory psychoterapeutického výcviku ovlivňující jeho frekventanty
Ondřej Sekera
Year: 2016, Psychoterapie (Praxe-Inspirace-Konfrontace)
journal article

Řeč orientovaná na dítě - rodičovské perspektivy a limity (sebezáchovné komunikační pozice v praxi)
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Year: 2016, Ostravská univerzita
specialist book

Sebezáchovné komunikační pozice v interakci rodič - dítě
Ondřej Sekera
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vnímaná vlastní účinnost v kontextu edukace (ve vzdělávání) sociálně znevýhodněných žáků
Ondřej Sekera
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Dopady psychoterapeutického výcviku Movisa IV na jeho frekventanty
Ondřej Sekera
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální a jazykové aspekty komunikace vedené mezi rodiči a dětmi
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Užívané satirovské komunikační modely v rodině
Ondřej Sekera, Kamila Sekerová
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychoterapie a její prostor v reedukačních a resocializačních zařízeních
Ondřej Sekera
Year: 2014, Univerzita Pardubice
specialist book chapter

Sledování osobnostních a terapeutických kompetencí frekventantů psychoterapeutického výcviku
Ondřej Sekera, Josef Malach, Martina Rozsypalová
Year: 2014, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Sledování osobnostních a terapeutických kompetencí frekventantů psychoterapeutického výcviku
Ondřej Sekera
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Dobré ráno
Ondřej Sekera
Year: 2013
radio and televison broadcast

Psychoterapie a její prostor v resocializačních a reedukačních zařízeních
Ondřej Sekera
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Recenze publikace Kognitývny vývin človeka a jeho poruchy
Ondřej Sekera
Year: 2013
published expert opinions, reviews

University of Cordoba
Ondřej Sekera
Year: 2013
work experience abroad

Ústavní zařízení pro děti a mládež
Ondřej Sekera
Year: 2013, Portál
specialist book chapter

Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků
Julius Sekera, Hana Kubíčková, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Gabriela Bolková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Potenciál humanistické terapie v přípravě sociálních pedagogů
Ondřej Sekera
Year: 2012, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
specialist book

Skoro každý rodičem
Ondřej Sekera
Year: 2012
abstract in proceedings

Vychovatel-sociální pedagog jako alternativa současné selhávající rodiny
Ondřej Sekera
Year: 2012
abstract in proceedings

Výzkumný projekt Sledování dopadů psychoterapeutického výcviku Movisa IV na jeho frekventanty
Ondřej Sekera
Year: 2012, Zpravodaj Institutu Virginie Satirové České republiky
journal article

Pojetí dobrovolnictví v přípravě sociálních pedagogů na Ostravské univerzitě
Ondřej Sekera
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prevýchova. Úvod do teórie a praxe
Ondřej Sekera
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Nakázeň jako výsledek nenaplňěných očekávání
Ondřej Sekera, Julius Sekera
Year: 2010, Ostravská univerzita
specialist book chapter

Nekázeň jako výsledek nenaplněných očekávání
Ondřej Sekera
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otevřené zúčastněné pozorování jako nástroj odhalení profesních aktivit vychovatelů
Ondřej Sekera
Year: 2010
abstract in proceedings

Resocializační zařízení objektivem sociálních pedagogů - informace z výzkumu
Ondřej Sekera
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Rodina v nečase
Ondřej Sekera
Year: 2010, Ostravská univerzita, PdF
specialist book

Skoro každý rodičem
Ondřej Sekera
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vychovatel dětského domova a výchovného ústavu a jeho profesní činnosti
Ondřej Sekera
Year: 2010
abstract in proceedings

Hogeschool van Amsterdam
Ondřej Sekera
Year: 2009
work experience abroad

Identifikace profesních aktivit vychovatelů výchovných ústavů a dětských domovů
Ondřej Sekera
Year: 2009, Ostravská univerzita
specialist book

Otevřené zúčastněné pozorování jako nástroj odhalení profesních aktivit vychovatelů
Ondřej Sekera
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní činnosti vychovatele resocializačních a reedukačních zařízení
Ondřej Sekera
Year: 2009
abstract in proceedings

The Role of a Carer in Relation to Socially Disadvantaged Persons. Personality and Professional Activities of a Carer of Socially Disadvantaged
Ondřej Sekera
Year: 2009, The New Educational Review
journal article

Vychovatel dětského domova a výchovného ústavu a jeho profesní činnosti
Ondřej Sekera
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vychovatel-sociální pedagog jako alternativa současné selhávající rodiny
Ondřej Sekera
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Identifikace a komparace profesních činností vychovatelů ve vybraných zařízeních výchovné péče v České republice
Ondřej Sekera
Year: 2008
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.
Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Year: 2008, Repronis, Ostrava
specialist book

Komunitní systém v resocializačních zařízeních pro adolescenty II.
Milena Kurelová, Ondřej Sekera, Hana Kubíčková
Year: 2008, Repronis, Ostrava
specialist book

The development of deprived personalities of children and adolescents done by educators in the Czech republic
Ondřej Sekera
Year: 2008
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The development of deprived personalities of children and adolescents done by educators in the Czech republic
Ondřej Sekera
Year: 2008, Problemy Profesjologii
journal article

Uniwersytet Slaski, Instytut pedagogiky
Ondřej Sekera
Year: 2008
work experience abroad

18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Stavanger
Ondřej Sekera
Year: 2008
work experience abroad

Praktické problémy vysokoškolské výuky
Ondřej Sekera, Eva Sikorová, Marek Biolek, Iva Červenková, Nikola Sklenářová
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Profesiogram vychovatelů a učitelů působících ve výchovných ústavech a školách při těchto VÚ
Milena Kurelová, Ondřej Sekera
Year: 2007
research reports and final reports of opposed grants

Reálné faktory znesnadňující mapování profesních činností vychovatelů v institucích ústavní péče - informace z výzkumu
Ondřej Sekera
Year: 2007
abstract in proceedings

Aktuální problémy výchovných institucí pohledem jejich edukátorů
Ondřej Sekera
Year: 2006
abstract in proceedings

Różni wychowawcy - różne spojrzenia na pracę z dziećmi z handicapem społecznym
Ondřej Sekera
Year: 2006
abstract in proceedings

Różni wychowawcy ? różne spojrzenia na pracę z dziećmi z handicapem społecznym
Ondřej Sekera
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Warunki pracy wychowawców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą w Republice Czeskiej
Ondřej Sekera
Year: 2006
abstract in proceedings

Diferenciace v kooperaci rodiny a školy
Ondřej Sekera
Year: 2005
abstract in proceedings

Diferenciace v kooperaci rodiny a školy
Ondřej Sekera
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Otázky kolem integrace
Ondřej Sekera
Year: 2005
abstract in proceedings

Prostor pro speciální pedagogiku v přípravě budoucího učitele
Ondřej Sekera
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prostor pro speciální pedagogiku v přípravě budoucího učitele
Ondřej Sekera
Year: 2005
abstract in proceedings

Warunki pracy wychowawców opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą w Republice Czeskiej
Ondřej Sekera
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
BLOKBlokace místnosti
7PVYZMetodologie pedagogického výzkumu
7VIKTViktimologie a násilí v rodině
77IKTViktimologie a násilí v rodině
77VYZMetodologie pedagogického výzkumu
BC1PRProjektový seminář k bakalářské práci
BKSPESociální pedagogika
BVYROVýchova v rodině
CSOPESociální pedagogika
DP2PRProjektový seminář k diplomové práci
MD2PRProjektový seminář k diplomové práci
ME2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
MI2KTViktimologie a násilí v rodině
OS1P2Osobnostní příprava 2
PE1MESociál. pedag. metodologie a diagnostika
PP2VYProjekt pedagogického výzkumu
RE2EMReeduk. dětí a ml. s por. emoc.a chování
SE1ZPMetodologie k závěrečné práci
SO1PESociální pedagogika 1
SO1PGSociální pedagogika
SO2PESociální pedagogika 2
TESMPedagogika pro učitele 2-Sociální ped.
TESMVSociální pedagogika
USOCISociální pedagogika 2
UVDPDÚvod do pedagogiky
VI2KTViktimologie a násilí v rodině
WN1PESociální pedagogika
YB1PRProjektový seminář k bakalářské práci
YEMZXMetodologie k závěrečným pracím
YEMZ1Metodologie k závěrečným pracím
YETO1Etopedie
YE1DGSociálně ped. metodol. a diagn.
YS1P2Osobnostní příprava 2
YS1P3Osobnostní příprava 3
YT1ROZáklady práce s rodinou
ZSOPZáklady sociální pedagogiky
ZT1ROZáklady práce s rodinou
1PSINNáročné situace ve škole
1ZPSINáročné situace ve škole
11PSINáročné situace ve škole
11ZNSNáročné situace ve škole
2OSBPOsobnostní příprava
3ZPD2Základy pedagogiky 2
4OSROOsobnostně-sociální rozvoj
4ZOSROsobnostně-sociální rozvoj
44OSROsobnostně-sociální rozvoj
44ZOSOsobnostně-sociální rozvoj
6MEVYMetody a techniky výzkumu
6PEDIPedagogická diagnostika
6PSROPráce s rodinou
6SEBPProjektový seminář k bakalářské práci 1
6SEB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
66EBPProjektový seminář k bakalářské práci 1
66EB2Projektový seminář k bakalářské práci 2
66EDIPedagogická diagnostika
66EVYMetody a techniky výzkumu
66SO1Osobnostní příprava 1
66SO2Osobnostní příprava 2
66SROPráce s rodinou
7REEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SEDPProjektový seminář k diplomové práci 1
7SED2Projektový seminář k diplomové práci 2
7TEPETerapie v sociální pedagogice
77EDPProjektový seminář k diplomové práci 1
77ED2Projektový seminář k diplomové práci 2
77EEMReedukace dětí a ml. s por. emocionality
77EPETerapie v sociální pedagogice
9DRRRReedukace a resoc. dětí s poruchami emo.
9DVSSVýchova v současné společnosti
VYOR2Osobnostní rozvoj pedagoga
2RDMEReedukace dětí a mládeže s poruch. emoc.


AuthorTitleType of thesisYear
Modr PavelPossibilities of psychosocial support of the family in the context of the work of the educational institute in Ostrava-HrabůvkaMaster's thesis  
Kolář PatrikHigh school students and their addiction to social networksMaster's thesis 2022 
Růčková ZuzanaRisk behavior of adolescents connected with the family environmentMaster's thesis 2022 
Gaš MarekConflicts in the school practical trainingMaster's thesis 2021 
Korbel AdamPositive use of social media for Lower Secondary Education pupilsMaster's thesis 2021 
Mojdová AnetaThe Relationship between the Teacher's Assistant and the Teacher.Master's thesis 2021 
Barešová TerezaTeaching profession as a life missionMaster's thesis 2020 
Grocholová EvaA Degree of Responsibility in the Defined Areas of Parenthood.Master's thesis 2020 
Klímová DanielaReasons for placing a child under three in day care centresMaster's thesis 2020 
Pacík LiborCausesof Tolerance ofthe Society to UsingPhysicalPunishment in theFamilyMaster's thesis 2020 
Pešlová EvaCommunication within a family and a parental evaluation of childrenMaster's thesis 2020 
Říčný MilanSelf-esteem of adolescents in facilities of institutional careMaster's thesis 2020 
Betíková LucieThe punishments used in familyMaster's thesis 2019 
Kupčová ŠárkaCommunication between parents and childrenMaster's thesis 2019 
Pernicová AnetaExpectations of educators of children's home by themselvesMaster's thesis 2019 
Prusek DaliborTraffic Education for Elderly Drivers (Seniors) - Changes in Behaviour of Drivers due to AgeingMaster's thesis 2019 
Sakmarová VeronikaVerbal aggression in family communicationMaster's thesis 2019 
Turčeková MartinaChildren verbal behavior during superreasonable stance of parentsMaster's thesis 2019 
Holubová EvaCongruent communication in interaction parent - childMaster's thesis 2018 
Lukasík AdamConditions of psychoteraphy in childern´s homeMaster's thesis 2017 
Marchlíková LenkaSelected speeches of sports violence among children in team sportsMaster's thesis 2017 
Řehulková ŠárkaCommunication between teachers and parents, their mutual cooperationMaster's thesis 2017 
Zvolenská NikolDetermination limits at upbringing childMaster's thesis 2017 
Chudá MonikaParents' self-expectations during upbringing of children from dysfunctional familiesMaster's thesis 2016 
Fidrichová ZuzanaParent's behavior to their child in a stressful situationMaster's thesis 2016 
Javorská KateřinaCommunication between parents and childrenMaster's thesis 2016 
Koloničná EvaForest kindergartensMaster's thesis 2016 
Náhlík RobinFactors affecting the work of policemen with educational instutute customersMaster's thesis 2016 
Sáblíková IvanaThe specifics of the behavior of children in kindergarten showing signs of deprivation.Master's thesis 2016 
Bolková BarboraThe level of family involvement in the retirement homesMaster's thesis 2015 
Bučková LucieContent of communication between parents and childrenMaster's thesis 2015 
Dlouhá VendulaA Family from the Perspective of Adolescents from Children's HomesMaster's thesis 2015 
Hejduk HeinzSatir communication position focused on childMaster's thesis 2015 
Lošáková IvetaThe use of psychotherapy in the helping professionsMaster's thesis 2015 
Nyklová BarboraEthnical prejudices and stereotypes of current adolescentsMaster's thesis 2015 
Ryšková EvaIdentification of the most common stress communication positions in family communicationMaster's thesis 2015 
Víchová VendulaA communication position under stress of the clients from re-education and re-socialization institutionsMaster's thesis 2015 
Adámková KatrinInterview as a method of data collection and its limits in practiceMaster's thesis 2014 
Dybalíková SimonaConvicts expectation from imprisonment realizationMaster's thesis 2014 
Kamenská TaťánaInterview as a method of data collecting and its advantages in practiceMaster's thesis 2014 
Kunová HanaConditions for psychotherapeutic work in educational institutionsMaster's thesis 2014 
Neumannová HanaThe Impact of Sheltered Housing on the Quality of Life of Mentally IllMaster's thesis 2014 
Sandtnerová VeronikaCurrent obstacles in raising children as seen by parentsMaster's thesis 2014 
Konečná RadanaInstitutional care - perspective from children who underwent itMaster's thesis 2013 
Kupčíková LucieCauses and motivations of women who are dedicated to voluntary prostitutionMaster's thesis 2013 
Matějková MichaelaStress communication positions between a teacher and children in the second stage of primary schoolMaster's thesis 2013 
Miklas RadimHomelessness - Extreme expulsion and the significance of family for the people living on the streetsMaster's thesis 2013 
Minksová MichaelaThe importance of family work from the perspective of expertsMaster's thesis 2013 
Palarčíková ŽanetaDeterminants of job satisfaction of workers in social services, depending on the type of workplaceMaster's thesis 2013 
Drgáčová BlankaIdentification of activities of educators in children¨s homeMaster's thesis 2012 
Fránková ZuzanaSocially preventive function of maternity centers and its fulfilling in useMaster's thesis 2012 
Kokorudová SylvaAbide with punischments an rewards at training in institutionMaster's thesis 2012 
Ondrušáková PetraParental dealing and attitudes in families of adolescentsMaster's thesis 2012 
Sedloňová GabrielaResults of canistherapy in geriatric clients in the home for the elderlyMaster's thesis 2012 
Sroková JanaThe real cause of prostitution clients of resocialization and reeducation institutionsMaster's thesis 2012 
Božoň RobertFluctuation of educators in educational institutionsMaster's thesis 2011 
Solařová EvaThe needs of profession versus academic preparation - the views of studying educatorsMaster's thesis 2011 
Stehno PavelProgramme Of Client´s Homecoming From Re- Educational InstitutionMaster's thesis 2011 
Zetek VladimírThe police professe and its impact to live of familyMaster's thesis 2011 
Horsáková DrahoslavaSpecial education teacher and rehabilitation plan in prisonMaster's thesis 2010 
Bednaříková KateřinaCauses fluctuation educational personnel in environment institution for achievement institutional and protective careMaster's thesis 2009 
Drugdová VeronikaPedagogues attitudes to their employment in the educational intituionsMaster's thesis 2009 
Mrkva TomášFamily as a factor affecting the educational process in high school TeleinformatikaMaster's thesis 2009 
Urban IgorReal factors inluencing police work with clients of reeducational institutionsMaster's thesis 2009 
Chovančíková JanaAsking Questions in Teaching Mathematics on the Second Degree of an Elementary SchoolMaster's thesis 2005 
Ircingová HanaThe Utilization of the Computer Programs for Teaching Math Functions at the Basic SchoolsMaster's thesis 2005 
Pindejová TaťánaThe Present Time and Perspectives of Usage Mathematical Verbal Problems in Mathematical Education of Pupils in Primary SchoolMaster's thesis 2005 
Pinďáková PetraMotivace ve vyučování matematiceMaster's thesis 2004 
Švajková LucieThe Cooperation between families and schoolsBachelor's thesis 2022 
Zatloukalová KristýnaSchool climateBachelor's thesis 2022 
Bardoňová NikolCommunication problems of citizens in socially excluded groups with Crime prevention assistantsBachelor's thesis 2021 
Bula MartinPolicemen Life Mastering in Extreme SituationsBachelor's thesis 2021 
Mitašiková ZdeňkaChange of the relationship "biological child-parent" in consequence of temporary foster care.Bachelor's thesis 2021 
Soukupová LenkaImpact of primary school children's home education on family relationships during exceptional measuresBachelor's thesis 2021 
Zajacová MarkétaHome educationBachelor's thesis 2021 
Železná NatálieManipulation games in relationship and communicationBachelor's thesis 2021 
Fajkusová LenkaSecurity detention as part of today's prison systemBachelor's thesis 2020 
Kolář PatrikWays of coping with teacher stressBachelor's thesis 2020 
Malurková IvonaComing out of the closet of homosexualsBachelor's thesis 2020 
Mičíková MonikaPathological gambling and its effect on familyBachelor's thesis 2020 
Mutinová NelaAttitudes of young adults to marriageBachelor's thesis 2020 
Pískala VojtěchDelay tasks of university studentsBachelor's thesis 2020 
Uher LukášThe risk of using social media by childrenBachelor's thesis 2020 
Pražák MilanIdentification of working time of educators childrenś homes (educational institutions)Bachelor's thesis 2019 
Růčková ZuzanaParental divorce and the impact of divorce on the relationships of childrenBachelor's thesis 2019 
Birgusová SilvieEducation in the family as a significant factor affecting educationBachelor's thesis 2018 
Grocholová EvaCurrent expectation of men and their changes in marriage nad partner´s relationshipBachelor's thesis 2018 
Hanáčková KristýnaParent's method of coping with transsexualism of their childBachelor's thesis 2018 
Holubcová KateřinaThe Roles Children Are Given As a Result Of Alcoholism Of Their ParentsBachelor's thesis 2018 
Klímová DanielaThe Share of  Father´s Involvement in Family FunctioningBachelor's thesis 2018 
Kopa MatějEducational problems of pupils in school clubs, their analysis and possible solutionsBachelor's thesis 2018 
Přibylová KateřinaSupporting factors of aggressors´victimsBachelor's thesis 2018 
Skopková MarkétaThe Influence of Basal Stimulation on the Quality of Life of Pensioners in Retirement HomesBachelor's thesis 2018 
Betíková LucieReasons of using punishment by parentsBachelor's thesis 2017 
Denkovová NikolCyberbullying among primary school students in the area of social networksBachelor's thesis 2017 
Šípová PetraCooperation of parents and grandparents in the upbringingBachelor's thesis 2017 
Štěpánová LucieSibling constellation and their influence on partner relationshipsBachelor's thesis 2017 
Vašutová LucieThe issue of dependent relationshipsBachelor's thesis 2017 
Wilczek MichalFamily support in copingoftiredness in theprofessionof police officer.Bachelor's thesis 2017 
Bednaříková LucieOlder mothers and their specificsBachelor's thesis 2016 
Holubová EvaFear factor at work tutor in a children's homeBachelor's thesis 2016 
Káchová EsterProfessional competences of employees of orphanages for exercising their professionBachelor's thesis 2016 
Maciejková ZdeňkaA child with Autism Spectrum Disorder from the conception to the 8th year and his effect on the familyBachelor's thesis 2016 
Nytrová GabrielaReadiness of adolescents on the departure from children´s homesBachelor's thesis 2016 
Plotová LenkaPresent days grandparents' expectations of their roleBachelor's thesis 2016 
Srovnal MichalThe role family plays in prevention of dangerous behaviour among children on social networking sitesBachelor's thesis 2016 
Strmisková LenkaIntergenerational expectations in education of childrenBachelor's thesis 2016 
Zelinová KristýnaParental expectations in the upbringing of their childrenBachelor's thesis 2016 
Kadlčková JanaChildren who are separated from family in institutional educationBachelor's thesis 2015 
Kalousková MichaelaCurrent problems of single-parent familiesBachelor's thesis 2015 
Kubíková JanaConflict between a parent and a childBachelor's thesis 2015 
Labudová MonikaChild as a victim of sexual abouseBachelor's thesis 2015 
Mésáriková AnetaTranscription interview and it's optionsBachelor's thesis 2015 
Plačková PetraPedagogical activity in the nurseryBachelor's thesis 2015 
Schmutzová MonikaRaising children in broken families - raising by the motherBachelor's thesis 2015 
Valderová BarboraRaising children by homosexual couplesBachelor's thesis 2015 
Vilčeková LenkaExpectations of seniors during their stay in social institutionsBachelor's thesis 2015 
Weselowská LenkaStaying at the shelter and its impact on family relationshipsBachelor's thesis 2015 
Zvolenská NikolParentl expectations from oneself at upbringing childrensBachelor's thesis 2015 
Bartošová TerezaWhat parents expect from after - school childcareBachelor's thesis 2014 
Bazalová MiroslavaSexual education in the familyBachelor's thesis 2014 
Dziková MichaelaThe Parental Alienation SyndromeBachelor's thesis 2014 
Nikliborcová KateřinaReturn of homeless people to their original social environment.Bachelor's thesis 2014 
Pospíšilová LianaAttitudes of children and adolescents to homelessnessBachelor's thesis 2014 
Žídek VladanImpact of educational measures imposed on client behavior educational institutionBachelor's thesis 2014 
Burdíková ZuzanaCurrent parental competence in educationBachelor's thesis 2013 
Cekotová LucieThe turning point leading abused women to leave the violent relationshipBachelor's thesis 2013 
Langrová MarkétaMotivation leading to the study of field educatorsBachelor's thesis 2013 
Lukasík AdamThe constellation of communication in familyBachelor's thesis 2013 
Měchová LucieThe difficulties of the dates of transkription interviewsBachelor's thesis 2013 
Podolínský PetrSelf-preservation mechanisms of families with unemployed individualsBachelor's thesis 2013 
Schreierová JanaThe influence of social inveronment on the education of pupils with special educational needsBachelor's thesis 2013 
Šrámková ZuzanaHomosexual couple and possibilities educatin of childrenBachelor's thesis 2013 
Borská KrystynaThe scheme of communication in family and its influences on childrenBachelor's thesis 2012 
Brigula KamilKnowledge and experience of adolescents with problems of stalkingBachelor's thesis 2012 
Dvořáková VendulaCooperation of educator with Centre of Educational Care client´s familyBachelor's thesis 2011 
Michálek PavelPROFESSIONAL AMBITIONS OF PEDAGOG ENTERING EDUCATIONAL PROCESSBachelor's thesis 2011 
Michalková MarkétaThe educator's status in Educational Facilities for the Provision of Institutional and Protectional Education in our societyBachelor's thesis 2011 
Ottová ZuzanaCompetence of educator from children's homeBachelor's thesis 2011 
Šimková LenkaExperiences of pupils and teachers of primary schools with cyberbullyingBachelor's thesis 2011 
Vinklárková VeronikaCompetence of schoolmaster in educational instituteBachelor's thesis 2011 
Banášová Aneta-Bachelor's thesis 2010 
Biščák PatrikThe preventive programs of spectator violence for children and youthBachelor's thesis 2010 
Drgáčová BlankaJurisdiction social pedagogue in arrangmetens withs institutional plus protective upbringingBachelor's thesis 2010 
Kokorudová SylvaInstitutional upbringing in homes of residential type in comparison with upbringing in a family cell structure homesBachelor's thesis 2010 
Koniuch RostislavThe preventive programs in area of property criminal activity for children and youth in region KarvinaBachelor's thesis 2010 
Svoboda JiříPersonality volunteer in civil associations S.T.O.P.Bachelor's thesis 2010 
Švidernochová HanaDetermining behaviour problems in children and teenagers and the possibilities of their mappingBachelor's thesis 2010 
Kamrád TomášIntegration of Two Systems IS Stag and IBM Learning Space 5Bachelor's thesis 2005 


Identifikace modelů rodinné komunikace prostřednictvím užitých jazykový prostředků
Main solverMgr. Ondřej Sekera, Ph.D.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub