UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Education and Adult Education

Jana Škrabánková

Jana Škrabánková

Academic degree, name, surname:doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Room, floor, building: C 209, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Physics (Faculty of Science)
Centrum pro výzkum vzdělávání CVVPT
Phone number, mobile: +420 553 46 2158
+420 723 111 097
E-mail:
Personal website:No record found.Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci
Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Podpora kompetencí učitele fyziky v projektu Příroda
Jana Škrabánková, Erika Mechlová
Year: 2018
stať ve sborníku

Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker
Jana Škrabánková, Lukáš Laš, Petr Bujok
Year: 2018, Journal of Eye Movement Research
článek v odborném periodiku

Nadání jako společenský fenomén
Jana Škrabánková
Year: 2017, Curriculum
odborná kniha

Pojetí profesních kompetencí učitelů
Jana Škrabánková, Roman Hrmo, Daniel Kučerka, Ján Kmec
Year: 2016, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
kapitola v odborné knize

Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method)
Jana Škrabánková
Year: 2016, Acta Technologica Dubnicae
článek v odborném periodiku

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2015, e-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Talent. Is It Really a Gift?
Jana Škrabánková
Year: 2014, Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis
odborná kniha

Žijeme s nadáním
Jana Škrabánková
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Diferencovaná výuka aneb Jak pracovat s nadanými žáky v běžné třídě - praktické odpovědi na praktické otázky.
Jana Škrabánková, Lenka Urbanová
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

DIFFERENCES IN ATTITUDES TO SOLVING TASK BY GIFTED AND STANDARD STUDENTS MONITORED BY THE EYE TRACKING TECHNOLOGY - PILOT STUDY
Jana Škrabánková, Patrik Kočí, Vladimír Vaněk, David Nocar
Year: 2019
stať ve sborníku

DISADVANTAGES OF INTERDISCIPLINARITY IN MATHEMATICS
Vladimír Vaněk, David Nocar, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2019
stať ve sborníku

Exkurze do CERNu
Jana Škrabánková
Year: 2019
působení v zahraničí

Hravá fyzika
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Intensive General English
Jana Škrabánková
Year: 2019
působení v zahraničí

INTERDISCIPLINARY APPROACH IN TEACHING HUMAN BIOLOGY REALIZED WITHIN THE PROJECT NATURE
David Nocar, Michal Živný, Vladimír Vaněk, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2019
stať ve sborníku

INTERDISCIPLINARY RELATIONS IN TEACHING MATHEMATICS AND CHEMISTRY
Vladimír Vaněk, David Nocar, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2019
stať ve sborníku

INTERDISCIPLINARY RELATIONS WITH MATHEMATICS IN TEACHING OF NATURAL SCIENCE REALIZED WITHIN THE PROJECT NATURE
David Nocar, Vladimír Vaněk, Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2019
stať ve sborníku

Jak pracovat s talenty na gymnáziu
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Minkowského prostoročas
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci v Moravskoslezském kraji
Jana Škrabánková
Year: 2019
uspořádání konference, workshopu

Nepochopení nadaných žáků ve výuce - příčiny a následky
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Od memorování ke konstruktivismu
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora nadání u studentů gymnázií
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Práce s talenty - základní kurz
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika nadaných žáků na základní škole
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problémy nadaných
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Představení CVVPT - aktivity, vize
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj kognitivně nadaného žáka v běžné škole - se zaměřením na SŠ
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

SCHOOL SCIENTIFIC INVESTIGATION
Patrik Kočí, Jana Škrabánková, Vladimír Vaněk, David Nocar
Year: 2019
stať ve sborníku

Specifika nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Struktura hmoty
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

STUDENTS´ STRATEGIES DURING SOLVING PHYSICS TASKS DESCRIBED THANK TO THE COMBINATION OF AN EYE-TRACKER AND A PEN-TABLET
Patrik Kočí, Jana Škrabánková, Vladimír Vaněk, David Nocar
Year: 2019
stať ve sborníku

Svět částic
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

USE OF EYE TRACKING METHOD IN THE RESEARCH FOR VISUALIZATION AND INTERPRETATION OF STUDENT STRATEGIES IN SOLVING NATURAL SCIENCE-BASED TASKS
Jana Škrabánková, Vladimír Vaněk, Patrik Kočí, David Nocar
Year: 2019
stať ve sborníku

Základní fyzikální a chemické pokusy, vhodné pro rozvoj nadaných dětí v mateřských školách
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základní fyzikální a chemické pokusy, vhodné pro rozvoj (nejen) zvídavých dětí v mateřských školách
Jana Škrabánková
Year: 2019
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Aktivizační metody (ve fyzice) a nadaní žáci
Jana Škrabánková, Patrik Kočí
Year: 2018, Ostravská univerzita
odborná kniha

Analýza trendů ve vzdělávání - doporučení pro budoucí revizi RVP
Jana Škrabánková
Year: 2018, Národní ústav pro vzdělávání a Fyzikální pedagogická společnost, pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků
kapitola v odborné knize

Centrum se představilo v Událostech v regionu
Jana Škrabánková, Alexandr Benda
Year: 2018
rozhlasové a televizní relace

Giftedness and a Possible Risk of Bullying
Jana Škrabánková, Martina Martínková
Year: 2018, Acta Educationis Generalis
článek v odborném periodiku

Jak poznat nadané žáky a jak s nim ve výuce pracovat
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jak pracovat s nadaným žákem?
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jednoduché fyzikální a chemické experimenty
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Krása mikrosvěta
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu ve výuce přírodovědných předmětů (ukázky z oblasti fyzikálních a matematických úloh)
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci ve školní třídě.
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci ve školní třídě - nominace a identifikace.
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Odborný blok VI
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Podpora kompetencí učitele fyziky v projektu Příroda
Jana Škrabánková, Erika Mechlová
Year: 2018
stať ve sborníku

Problémy s nadanými dětmi
Jana Škrabánková, Jiří Rozehnal
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Představení Centra pro výzkum vzdělávání v přírodovědných oborech a talentmanagement
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity spustila nové specializované Centrum.
Jana Škrabánková, Tomáš Drobík, Tomáš Blumenstein
Year: 2018
rozhlasové a televizní relace

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Year: 2018
stať ve sborníku

Reflexe badatelských dnů a pracovních listů v rámci projektu PŘÍRODA
Jana Škrabánková, Libor Koníček
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj nadaného dítěte v běžné škole.
Jana Škrabánková, Jiří Rozehnal
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Systematický úvod do problematiky nadání .
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Systematický úvod do problematiky nadání (pro školní koordinátory péče o nadání)
Jana Škrabánková, Jiří Rozehnal
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Centre for Research on Natural Science Education and Talent-Management
Jana Škrabánková, Barbara Baarová
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologie nadaných podle M. Neihart, Gardnerova typologie inteligence
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do problematiky nadání - systém podpory a vzdělávání nadaných.
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do problematiky nadaných žáků.
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úvod do problematiky práce s nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vhodné a nevhodné přístupy k nadaným žákům, praktické ukázky.
Jana Škrabánková
Year: 2018
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Visualisation and interpretation of student strategies in solving natural science-based tasks using the eye-tracker
Jana Škrabánková, Lukáš Laš, Petr Bujok
Year: 2018, Journal of Eye Movement Research
článek v odborném periodiku

Workshop - Odborný blok IV
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Zuzana Václavíková, Věra Ferdiánová
Year: 2018
uspořádání konference, workshopu

Identifikace nadání s využitím technologie Eye-trackingu
Jana Škrabánková, Hana Kalusová, Martina Jatzková
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Individuální vzdělávací plán pro nadaného žáka
Jana Škrabánková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluze nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jsem učitel nadaného žáka
Jana Škrabánková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Letní přírodovědná škola 2017
Jana Škrabánková, Zuzana Václavíková
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Nadání jako společenský fenomén
Jana Škrabánková
Year: 2017, Curriculum
odborná kniha

Nadaní žáci mezi námi
Jana Škrabánková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podporujeme nadané děti pro budoucnost
Jana Škrabánková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podporujeme nadané děti pro budoucnost - seznámení s problematikou nadaných
Jana Škrabánková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speciální teorie relativity pro Mensany
Jana Škrabánková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Typologie nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Workshop k projektu Přírodovědné a oborové didaktiky a praktikující učitel (Příroda)
Jana Škrabánková, Petra Konečná, Věra Ferdiánová
Year: 2017
uspořádání konference, workshopu

Analytical-synthetic Modelling as a Factor of the Development of Cognitive Processes in the Constructivist Framework
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Co znamená být nadaný
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Historie testování nadání v Číně
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

International Exchange of Expert Experience From the Area of Identification, Education and fulfilment of gifted Ones
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Jaký typ nadaného žáka jsi?
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných
Jana Škrabánková
Year: 2016
ediční a redakční práce

Modelování logické struktury edukačního procesu
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti využití Eye Trackingu ve výuce přírodovědných předmětů - pilotní studie
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci a jejich učitelé
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pojetí profesních kompetencí učitelů
Jana Škrabánková, Roman Hrmo, Daniel Kučerka, Ján Kmec
Year: 2016, Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie
kapitola v odborné knize

Postřehy ze světových konferencí k problematice nadání (Dubai, Peking, Louisville)
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poznáváme redoxní děje
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Practical Use of the Eye Camera in Pedagogical Research (Processing of Selected Data Using the Eye Tracking Method)
Jana Škrabánková
Year: 2016, Acta Technologica Dubnicae
článek v odborném periodiku

Problematika nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Příklady dobré praxe v práci učitele s přírodovědně nadanými žáky
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozvoj nadaného žáka v běžné škole
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

TAJEMSTVÍ PÉČE O ROZVOJ INTELIGENCE A NADÁNÍ ŽÁKŮ, NEJEN V UMĚLECKÝCH OBORECH
Danuše Sztablová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, David Březovjak, Jiří Rozehnal, Zdeňka Jančíková, Maria Kocór, Martin Konečný, Jan Kratochvíl, Tereza Martínková, Iveta Stehlíková Bassyová, Pavlína Vojkovská, Eva Vondráková ... další autoři
Year: 2016
stať ve sborníku

Téma: život s nadáním
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učíme nadané žáky III
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2016
uspořádání konference, workshopu

Vazby v biochemicky významných látkách
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Year: 2016
stať ve sborníku

Využití metody Eye Tracking u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v poradenské práci
Jana Škrabánková, Maria Vašutová
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj a použití inteligenčních testů v Číně
Jana Škrabánková
Year: 2016
stať ve sborníku

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Curriculum Research and Development in Physics Education.
Jana Škrabánková
Year: 2015
zveřejněné odborné posudky, recenze

Eye Tracking method in the research of mathematical and logical intelligence of students at primary school
Jana Škrabánková, Josef Trna, Eva Trnová
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fostering STEM giftedness by experimentation in pre-primary and primary education
Eva Trnová, Josef Trna, Jana Škrabánková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Chemie v souvislostech
Jana Škrabánková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je nadání skutečně dar?
Jana Škrabánková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Matematicko-logická inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím metody Eye Trackingu).
Jana Škrabánková
Year: 2015
ostatní

Matematicko-logická inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím metody Eye Trackingu).
Jana Škrabánková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika nadaných z hlediska moderní pedagogiky.
Jana Škrabánková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2015, e-Pedagogium
článek v odborném periodiku

Využití oční kamery v pedagogickém výzkumu..
Jana Škrabánková
Year: 2015
ostatní

Využití oční kamery v pedagogickém výzkumu. (Zpracování vybraných dat ze zkoumání dětí s matematicko-logickou inteligencí).
Jana Škrabánková
Year: 2015
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výzkumná sonda do oblasti matematicko-logické inteligence žáků 1. stupně základní školy (s využitím Eye Trackingu)
Jana Škrabánková, Tomáš Moravec
Year: 2015
stať ve sborníku

Exkurze Ženeva, CERN
Jana Škrabánková, Mgr. Soňa Glacová
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum.
Jana Škrabánková
Year: 2014
ostatní

Eye Tracker - nová technologie pro pedagogický výzkum.
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Eye Tracking as a Diagnostic Method of a Digitalized Chemical Experiment on the Background of the Gifted Students´Work Research
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Year: 2014
stať ve sborníku

Eyetracking jako metoda diagnostiky digitalizovaného obrazu z oblasti biochemie na pozadí výzkumu práce nadaných žáků
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Year: 2014
stať ve sborníku

Charakteristiky nadaných a pedagogické přístupy k nadaným žákům
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Information about Research Centre for Educational and Evaluational Processes at the University in Ostrava
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Je snadné být talentovaným žákem?
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti nových přístupů k motivaci přírodovědně nadaných žáků s využitím Eye Trackingu
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadání a myšlení v souvislostech
Jana Škrabánková
Year: 2014
ostatní

Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky)
Jana Škrabánková
Year: 2014
stať ve sborníku

Nové možnosti výzkumu nadaných studentů prostřednictvím technologie Eye Tracking (zaměřeno na přírodovědně nadané žáky)
Jana Škrabánková
Year: 2014
stať ve sborníku

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách.
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák, Pavel Konečný
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách.
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák, Pavel Konečný
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prezentace pilotního výzkumu nadaných o využití metody Eye Trackingu na světové konferenci APFG v Pekingu
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přehled přístupů k rozvoji nadání na pedagogických fakultách v ČR a v zahraničí
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2014
ostatní

Researching Students Gifted in Science Using the Method of Eye Tracking
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Setkání se zahraničními partnery
Jana Škrabánková, Libor Jedlička, Ivana Marková, Pavel Konečný
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Studio ČT24
Jana Škrabánková
Year: 2014
rozhlasové a televizní relace

Survey of Principles of Theoretical Physics (with application to radiology)
Jana Škrabánková
Year: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Systemic Teacher Education for Gifted Students in Science and Technology
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2014
ostatní

Talent. Is It Really a Gift?
Jana Škrabánková
Year: 2014, Ostravská univerzita, vydavatelství Repronis
odborná kniha

Testování žáků eye trackerem
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Year: 2014
ostatní

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The attitudes to education for teachers of gifted students in the Czech Republic
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
stať ve sborníku

TV Fabex - reporáž z workshopu VCEEP
Jana Škrabánková
Year: 2014
rozhlasové a televizní relace

Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice
Jana Škrabánková
Year: 2014
stať ve sborníku

Tvorba koncepce k problematice nadaných žáků v České republice
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Účast žáků Matičního gymnázia na testování s využitím Eye trackeru
Jana Škrabánková, Jan Veřmiřovský
Year: 2014
ostatní

Učíme nadané žáky II
Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2014
ediční a redakční práce

Učitel musí především umět dotáhnout věci do konce
Jana Škrabánková
Year: 2014
ostatní

Události v regionech.
Jana Škrabánková
Year: 2014
rozhlasové a televizní relace

Úvod do testování přírodovědně nadaných žáků pomocí metody Eye Tracking.
Jana Škrabánková
Year: 2014
stať ve sborníku

VEGA - posuzovatel
Jana Škrabánková
Year: 2014
ostatní

Využití Eye Trackingu v pedagogickém výzkumu
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývojové trendy v pohledech na nadání v České republice
Jana Škrabánková
Year: 2014
stať ve sborníku

Výzkumné centrum edukačních a evaluačních procesů
Jana Škrabánková
Year: 2014
ostatní

Workshop členů a partnerů Výzkumného centra edukačních a evaluačních procesů Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě.
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Jan Veřmiřovský, Pavel Konečný, Ivana Marková, Libor Jedlička ... další autoři
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

Workshop s partnery VCEEP
Jana Škrabánková, Renata Kovářová, Danuše Sztablová, Pavel Konečný, Libor Jedlička, Jan Veřmiřovský ... další autoři
Year: 2014
uspořádání konference, workshopu

2000 Outstanding Intellectuals of the 21 st Century
Jana Škrabánková
Year: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analyticko-syntetické modelování ve vzdělávání přírodovědně nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2013, Paido
kapitola v odborné knize

Excursion to CERN as an Efficient Intrinsic Motivation for Students Gifted in Science
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Halogeny
Jana Škrabánková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotící komise pro posouzení projektů při MŠMT v Praze - členka
Jana Škrabánková
Year: 2013
ostatní

Inovativní motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková, Vít Schindler
Year: 2013, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Kompetence učitelů přírodovědných předmětů
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák
Year: 2013
stať ve sborníku

Kompetence učitelů přírodovědných předmětů
Jana Škrabánková, Dalibor Dvořák
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Matrix Model of Structure of Biochemistry Curriculum
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2013
stať ve sborníku

Matrix Model of Structure of General Chemistry Curriculum
Jana Škrabánková, Eva Trnová
Year: 2013
stať ve sborníku

Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková, Vít Schindler
Year: 2013
stať ve sborníku

Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2013
ostatní

Motivační metody pro přírodovědně nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická diagnostika. Teória a metódy diagnostikovania v elementárnej edukácii.
Jana Škrabánková
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogické přístupy k nadaným žákům - se zaměřením na vzdělávání nadaných žáků v přírodovědných předmětech
Jana Škrabánková
Year: 2013, Paido
kapitola v odborné knize

Poděkování za obohacující odpoledne
Jana Škrabánková
Year: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Reportáž z konference Mensa pro rozvoj nadání 2013
Jana Škrabánková
Year: 2013, Časopis Mensy České republiky MENSA
článek v odborném periodiku

Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students
Jana Škrabánková
Year: 2013, Journal of Educational and Instructional Studies in The World
článek v odborném periodiku

Science Teacher Professional Development in Education of Gifted Students
Jana Škrabánková
Year: 2013
stať ve sborníku

Soudobé teorie vzdělávání - vybrané kapitoly
Jana Škrabánková
Year: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

The model of teacher creativity and selection of educational methods for gifted students in science
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Trendy a současnost diagnostikování nadání v Česku
Jana Škrabánková
Year: 2013, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela - Belianum
kapitola v odborné knize

Typologie nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Voda pro život
Jana Škrabánková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výrazná pedagogická osobnost roku 2013
Jana Škrabánková
Year: 2013
ostatní

Výstupy ze světové konference WCGTC nazvané Celebrating of Giftedness, Kentucky, USA
Jana Škrabánková
Year: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2013
stať ve sborníku

Zahajovací konference k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 - 17. ledna 2013, Praha
Jana Škrabánková
Year: 2013
ostatní

Analyticko-syntetické modelování ve vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2012, Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok
článek v odborném periodiku

Anorganická chemie 1 - Periodická soustava prvků
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Anorganická chemie 2 - Periodická soustava prvků
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

CTY online kurz s přírodovědně nadaným studentem
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Extraordinarily Motivational Teaching Methods for Gifted Students in Science Teacher Continual Professional Development
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Ideální plyny, voda
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Komunikace a rozhovory s nadanými žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012, PdF, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Letní škola přírodních věd
Jana Škrabánková
Year: 2012
uspořádání konference, workshopu

Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2012, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2012
ostatní

Matematické řešení úprav redoxních reakcí nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Maticový model struktury učiva biochemie
Jana Škrabánková
Year: 2012, Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Maticový model struktury učiva obecné chemie
Jana Škrabánková
Year: 2012, Pedagogické vydavateľstvo Didaktis, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Mensa pro rozvoj nadání
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Mimořádně nadaný gymnazista s poruchou autistického spektra.
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monograph Educational and Didactic Communication 2012, Vol.2
Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Year: 2012
ediční a redakční práce

Motivation and Creativity in the Model of Development of Science Giftedness
Jana Škrabánková, Josef Trna
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti vzdělávání matematicky nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2012, MUNI PRESS Masarykova univerzita
kapitola v odborné knize

Nadání a současnost
Renata Kovářová, Renata Kovářová, Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Year: 2012
ediční a redakční práce

Oborová rada doktorského studia oboru Teorie vzdělávání ve fyzice - členka
Jana Škrabánková
Year: 2012
ostatní

Podpora fyzikálně nadaných studentů
Jana Škrabánková
Year: 2012
stať ve sborníku

Podpora fyzikálně nadaných studentů
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pracovní komise MŠMT ČR - členka
Jana Škrabánková
Year: 2012
ostatní

Pracovní skupina při odboru mládeže MŠMT ČR - členka
Jana Škrabánková
Year: 2012
ostatní

Příručka pro práci s nadanými žáky. Část s názvem Role pedagoga při péči o nadané žáky (specifikováno pro střední školy)
Jana Škrabánková
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Rozvoj dovedností žáků ve výuce chemie se zaměřením na nadané.
Jana Škrabánková
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

The Young Talents Program a rozhovor s nadaným žákem.
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

The Young Talents Program a rozhovor s nadaným žákem.
Jana Škrabánková
Year: 2012
stať ve sborníku

Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012, Listy Ostravské Univerzity
článek v odborném periodiku

Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková, Jana Škrabánková, Renata Kovářová
Year: 2012
ediční a redakční práce

Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012
uspořádání konference, workshopu

Úvod do problematiky nadání a péče o nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka nadaných žáků na gymnáziích (Jihomoravský kraj)
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Výuka nadaných žáků na gymnáziích (Moravskoslezský kraj)
Jana Škrabánková
Year: 2012
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vývoj přístupů ke středoškolské výuce fyziky v posledních třiceti letech
Jana Škrabánková
Year: 2012, Československý časopis pro fyziku
článek v odborném periodiku

Vzdělávání nadaných žáků
Jana Škrabánková
Year: 2012
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zařazení úprav redoxních reakcí nadanými žáky do kurikula obecné chemie
Jana Škrabánková
Year: 2012
stať ve sborníku

Zpráva o 1. mezinárodním pracovním semináři s názvem Učíme nadané žáky
Jana Škrabánková
Year: 2012, Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy
článek v odborném periodiku

Žákovské prekoncepce ve výuce fyziky.
Jana Škrabánková
Year: 2012
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žijeme s nadáním
Jana Škrabánková
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Aktuální téma-nadané děti
Jana Škrabánková
Year: 2011
stať ve sborníku

Cognitive Models in Science - Model of Optometry
Jana Škrabánková
Year: 2011
stať ve sborníku

Dobré ráno s Jedničkou
Jana Škrabánková
Year: 2011
rozhlasové a televizní relace

Edukační dimenze finančních derivátů a jejich projekce do finanční gramotnosti žáků a studentů v ČR
Jana Škrabánková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kurikulární proces chemie - modely struktury chemie
Jana Škrabánková, Jana Škrabánková
Year: 2011, Didaktis
kapitola v odborné knize

Nadaní a talentovaní žáci
Jana Škrabánková
Year: 2011, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
kapitola v odborné knize

Nadaní žáci v reformujícím se školství - umíme je učit?
Jana Škrabánková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaní žáci v reformujícím se školství - umíme je učit?
Jana Škrabánková
Year: 2011
stať ve sborníku

Názory přírodovědně nadaných žáků na výuku fyziky
Jana Škrabánková
Year: 2011
stať ve sborníku

Pedagogické přístupy k nadaným žákům, atributy nadaných žáků.
Jana Škrabánková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej studia - rozprawy - praktyka
Jana Škrabánková
Year: 2011
ediční a redakční práce

Podpora kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém pojetí
Jana Škrabánková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Podpora kognitivních procesů nadaných žáků v konstruktivistickém pojetí
Jana Škrabánková
Year: 2011
stať ve sborníku

Příprava učitelů pro práci s nadanými žáky.
Jana Škrabánková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Přírodovědně nadaní žáci v hodinách fyziky.
Jana Škrabánková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specificity of Education of Gifted Students
Jana Škrabánková
Year: 2011
stať ve sborníku

The factors of the development of cognitive processes of gifted pupils in the constructivist framework.
Jana Škrabánková
Year: 2011, New Educational Review
článek v odborném periodiku

The Use of ICT in Teaching Physics at Grammar School.
Jana Škrabánková
Year: 2011
stať ve sborníku

The 19th Biennial World Conference of the WCGTC
Jana Škrabánková
Year: 2011
uspořádání konference, workshopu

The 2nd International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics, Proceedings, Volume 1
Jana Škrabánková
Year: 2011
ediční a redakční práce

Výchova k podnikavosti a inovativnosti jako problém současné pedagogiky
Jana Škrabánková
Year: 2011
stať ve sborníku

Využití ICT ve výuce fyziky na gymnáziu.
Jana Škrabánková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Základy statistiky (s aplikací na zdravotnictví)
Jana Škrabánková
Year: 2011
zveřejněné odborné posudky, recenze

5 pilířů nadání; Práce s mimořádně nadaným autistou
Jana Škrabánková
Year: 2011
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monografie Educational & Didactic Communication 2010.
Jana Škrabánková
Year: 2010
ediční a redakční práce

A Model of the Logical Structure of the Educational Process for a Gifted Student
Jana Škrabánková
Year: 2009, Neuveden
kapitola v odborné knize

Modelling and Visualization of Problem Solving
Jana Škrabánková
Year: 2009, Didaktis, Bratislava
kapitola v odborné knize

Strukturální zobrazení oborových kompetencí v přírodovědných disciplínách
Jana Škrabánková
Year: 2009, MSD
odborná kniha

Aktuální trendy v pregraduální přípravě učitelů základních a středních škol
Jana Škrabánková
Year: 2008, Ediční centrum Masarykovy univerzity
odborná kniha

Strukturální zobrazení kompetencí ve vztahu k didaktické komunikaci v přírodovědných disciplínách
Jana Škrabánková
Year: 2007, Didaktis, Bratislava
kapitola v odborné knize

Teacher´s Competencies Development within the Process of their Pre-Graduation Training
Jana Škrabánková
Year: 2007
stať ve sborníku

Theoretical Basis of Creation of Pedagogical Structures - A Models of the Logical Structure of the Educational Process
Jana Škrabánková
Year: 2007, MSD
odborná kniha

No record found.

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamů

» Zobrazit více záznamůAuthorTitleType of thesisYear
Remeš PavelCreativity in teaching and learning molecular physics and thermics at elementary schoolDoctoral thesis 2015 
Kočí PatrikThe Realization of Flipped Classroom and Teacher's Mentoring Skills in Synergy with Modern TechnologiesAdvanced thesis 2019 
Jedlička IvoUsing of gazepoint technology in the Implementing Strategies of the chemistry teaching.Master's thesis 2018 
Žišková NikolaAlternative teaching instructions as an inspiration for innovative teaching methodsMaster's thesis 2017 
Antalová VeronikaEmotion Inteligence of Students Gifted in Science at a Grammar School.Master's thesis 2016 
Klečková LucieThe activation methods in teaching pupils with mild mental disabilitiesMaster's thesis 2016 
Siwá VeronikaTeacher´s preparing for work with gifted student in classes of music education at the 2nd level of primary schoolMaster's thesis 2016 
Mahdalová MarkétaMapping viwes of pupils second grade of primary school at children?s summer campMaster's thesis 2015 
Šnajdrová DenisaGender Mapping of Social Inteligence of Gifted Children at a Basic School.Master's thesis 2015 
Bulařová MartinaThe social adaptability of gifted pupils in the basic schools.Master's thesis 2014 
Černeková PetraGenesis of materially didactic resources in schools after 2000.Master's thesis 2013 
Dorotíková PetraProjection of Waldorf Pedagogy to the Actual Live of their Students and Absolvents.Master's thesis 2013 
Krakowková MarkétaApplication of selected alternative methods in traditional schools.Master's thesis 2013 
Pátíková SlávkaClass team and a gifted pupilMaster's thesis 2013 
Hrabovská AnetaQuality of life and free time activities of the pupils on secondary schoolMaster's thesis 2012 
Ochranová PetraInfluence of the multimedia on the efficiency of teaching in lessons civics on the secondary school.Master's thesis 2012 
Desenská KateřinaActivating methods of work with gifted children in the Club of gifted children in OstravaBachelor's thesis 2015 
Hesová PetraFulfilling Teaching Strategies for a Physically Disabled Student at Primary School.Bachelor's thesis 2015 
Lipková JanaEducational difficulties of primary school teachers work with students of different cultures in the Hranice.Bachelor's thesis 2015 
Žišková NikolaProjections of selected teaching methods in mathematics teaching at primary schoolBachelor's thesis 2015 
Jedličková HanaFamily background for gifted child.Bachelor's thesis 2014 
Kovářová IvaUsing of methods of Montessori pedagogy in working with gifted childBachelor's thesis 2014 
Melecká SimonaWork educational advisor and methodist of primary prevention focusing on health education of pupils at the 2nd level primary school.Bachelor's thesis 2014 
Mrtýnková KateřinaThe influence of family environment on the learning results of the personality.Bachelor's thesis 2014 
Petrášová JanaFamily with a gifted child on basic schoolBachelor's thesis 2014 
Kubinová AndreaA gifted pupil in my classBachelor's thesis 2013 


Podpora nadaných žáků středních škol v Moravskoslezském kraji
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period9/2019 - 8/2020
ProviderMoravskoslezský kraj
Statesolved
Natural scientific field didactics and practising teacher
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2019
ProviderDěkanát FF, Děkanát PřF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Vysokoškolákem na zkoušku v přírodovědných oborech
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period3/2019 - 12/2019
ProviderDěkanát PřF, Katedra biologie a ekologie, Katedra informatiky a počítačů, MŠMT
Statesolved
Letní přírodovědná škola pro nadané žáky MSK
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period1/2016 - 12/2016
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
Mezinárodní výměna expertních zkušeností z oblasti identifikace, edukace a uplatnění nadaných žáků
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period1/2015 - 6/2016
ProviderPedagogická fakulta, Projekty podporované z rozpočtu měst krajských úřadů
Statefinished
Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na středních školách
Main solverdoc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.
Period6/2013 - 12/2014
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
social hub