Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Education and Adult Education

Gabriela Bolková


Academic degree, name, surname:PhDr. Gabriela Bolková, Ph.D.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:history of pedagogy and education
Department (Faculty): Department of Social Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile:
E-mail:No record found.Možnosti využití experiencionality v přípravě pedagogických pracovníků
Julius Sekera, Hana Kubíčková, Ondřej Sekera, Hana Cisovská, Gabriela Bolková
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Year: 2012
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Zátěžové aspekty onkologického onemocnění a možnosti psychosociální pomoci v rámci sociální práce a svépomocných skupin
Helena Záškodná, Gabriela Bolková
Year: 2012, -
journal article

Onkologickí pacienti jako cílová skupina sociální práce
Gabriela Bolková
Year: 2011
abstract in proceedings

Možnosti sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Možnosti sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Year: 2010
abstract in proceedings

Sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Year: 2010
abstract in proceedings

Sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Onkologický pacient jako cílová skupina pro sociální práci
Gabriela Bolková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sociální práce s onkologicky nemocnými
Gabriela Bolková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odolnost vůči zátěži u závislých na drogách
Gabriela Bolková, Helena Záškodná
Year: 2008
published expert opinions, reviews

University of Silesia in Katowice
Gabriela Bolková
Year: 2008
work experience abroad

University of Veliko Turnovo, Bulgaria
Gabriela Bolková
Year: 2008
work experience abroad

Základy psychologie pro praxi
Gabriela Bolková, Karel Paulík
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Psychologie osobnosti pro praxi
Gabriela Bolková, Karel Paulík
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Psychologie v práci vysokoškolského učitele.
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Year: 2006
published expert opinions, reviews

Teorie a metody sociální práce
Gabriela Bolková, Eva Saunders
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Základy poradenství
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Komunikační dovednosti
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Psychlogie osobnosti
Gabriela Bolková, Karel Paulík
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Vladimír Krejčí a jeho přínos dějinám pedagogiky
Gabriela Bolková
Year: 2004
abstract in proceedings

Závislost na drogách
Gabriela Bolková, Helena Záškodná
Year: 2004
published expert opinions, reviews

Edukativní psychologie 2
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Pedagogická komunikace
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Personální řízení
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Seminář k bakalářské práci
Gabriela Bolková, Vojtěch Gajda
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Teze k problematice obecné pedagogiky
Gabriela Bolková
Year: 2003
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané směry v psychoterapii a poradenství
Gabriela Bolková, Karel Paulík
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Vzdělávání a personální činnosti - metodický posudek distanční opory pro celoživotní vdělávání v rámci projektu SCV Moravskoslezska
Gabriela Bolková, Anna Schneiderová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Z historie dětských domovů
Gabriela Bolková
Year: 2003
abstract in proceedings

Základy rekreologie
Gabriela Bolková
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Zdravotní tělesná výchova
Gabriela Bolková, Petra Dobešová
Year: 2003
published expert opinions, reviews

Jan Amos Komenský - malé ohlédnutí
Gabriela Bolková
Year: 2002
abstract in proceedings

Modul Morphologie I.,II. - metodický posudek na distanční oporu pro studující oboru němčina ve sféře podnikání
Gabriela Bolková, Vlasta Dvořáková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Němčina pro SOŠ - modul B - metodický posed distanční opory pro studující němčiny
Gabriela Bolková, Eva Šrámková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Němčina pro SŠ - modul A - metodický posudek distanční opory pro studující němčiny
Gabriela Bolková, Šárka Sladovníková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Německá syntax - metodický posudek na distanční oporu pro studující oboru němčina ve sféře podnikání
Gabriela Bolková, Šárka Sladovníková
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Praktická zžnalost Nového zákona - metodický posudek distanční opory pro studující bc. programu Křesťanská sociální práce
Gabriela Bolková, Martin Piętak
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Psychologické problémy ve školní praxi - metodický posudek distanční opory pro studující oboru sociální práce s poradenským zaměřením
Gabriela Bolková, Maria Vašutová
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Základy pastorální teologie
Gabriela Bolková, Stanislav Piętak
Year: 2002
published expert opinions, reviews

Diagnostika v práci učitele - "výchovného poradce" na pokusnych školách ve 30. letech u nás
Gabriela Bolková
Year: 2001
abstract in proceedings

Standardy ke SZZ a závěrečným bakalářským zkouškám a kritéria hodnocení diplomových a bakalářských prací
Gabriela Bolková, Kolektiv Autorů
Year: 2000
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Historie jako inspirace pro učitelskou profesi
Gabriela Bolková
Year: 1999
abstract in proceedings

Pragmatismus-vzdělanost-kultura
Gabriela Bolková
Year: 1999
abstract in proceedings

Z pedagogického odkazu Stanislava Vrány
Gabriela Bolková
Year: 1999
abstract in proceedings

Práva dítěte v rodině
Gabriela Bolková, Svatava Kubicová, Ladislav Langr, Petr Franiok, Kateřina Malachová
Year: 1998
published expert opinions, reviews

Reformatórski ruch pedagogiczny w Republice Czeskej w latach trzydzistych jako inspiracja dla wspolczesnego systemu oswiatowo wychowawczego
Gabriela Bolková
Year: 1998
abstract in proceedings

Reformní školství ve 30. letech ve Zlíně jako inspirace pro současnou školu
Gabriela Bolková
Year: 1998
abstract in proceedings

Příprava integrovaného modelu výuky pro studenty uč.1.st. v oblasti pracovní a technické výchovy
Gabriela Bolková, Hana Vaňková, A Kolektiv
Year: 1997
published expert opinions, reviews

Demokratické a humanistické tradice české pedagogiky a školství v 19. a 20. století, jejich kořeny a projevy
Gabriela Bolková, Hana Lukášová, Vladimír Krejčí
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Diagnostické a jiné vyučovací metody v práci zlínského učitele
Gabriela Bolková
Year: 1996
abstract in proceedings

J.A.Komenský a jeho odkaz české pedagogice
Gabriela Bolková, Blažena Rudincová, Vladimír Krejčí
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Pedagogika IV
Gabriela Bolková, L. Mašková, Kolektiv Autorů
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Pedagogika pragmatyczna a kryzys ksztalcenia
Gabriela Bolková
Year: 1996
abstract in proceedings

Pracovní výchova a škola
Gabriela Bolková, Hana Vaňková, Helena Záškodná, Vladimír Vaněk
Year: 1996
published expert opinions, reviews

Reformní školství
Gabriela Bolková, Bernd Reusch, Kolektiv Autorů, Kolektiv Autorů
Year: 1996, PdF OU
specialist book chapter

Některé inspirativní náměty z pokusných měšťanských škol
Gabriela Bolková
Year: 1995
abstract in proceedings

Tradice a současnost alternativních škol
Gabriela Bolková, Karel Rýdl
Year: 1994
research reports and final reports of opposed grants

Učební metody na pokusných měšťanských školách ve 30. letech ve Zlíně
Gabriela Bolková
Year: 1994
abstract in proceedings

Vývoj pedagogického myšlení - základní informace
Gabriela Bolková
Year: 1994
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Evropské fórum pro svobodu ve výchově a vzdělání
Gabriela Bolková
Year: 1993
abstract in proceedings

Rodinná výchova
Gabriela Bolková, Zora Kozelská, Radomír Choděra, Lumír Ries, Pavla Zajícová, Jana Mothejzíková, Marie Hanzlíková ... other authors
Year: 1993
published expert opinions, reviews

Svoboda výchovy a vzdělávání v mezinárodních smlouvách a dokumentech
Gabriela Bolková, Karel Rýdl
Year: 1993, Agentura Strom
specialist book

Úloha a postavení učitele na pokusných měšťanských školách ve 30. letech ve Zlíně
Gabriela Bolková
Year: 1993
abstract in proceedings

ZAKLADNI STANDARDY K ZAVERECNE ZKOUSCE
Gabriela Bolková
Year: 1993, PEDAGOGICKA FAKULTA OSTRAVSKE UNIVERZITY
specialist book

K inspirujícím tradicím reformního pedagogického hnutí pro učitele
Gabriela Bolková
Year: 1992
abstract in proceedings

Svobodná škola a stát
Gabriela Bolková
Year: 1992, Moravskoslezský den
journal article

Vyučovací metody na pokusných měšťanských školách ve 30. letech ve Zlíně
Gabriela Bolková
Year: 1992
abstract in proceedings

Některé momenty z historie učitelského ústavu ve Slezské Ostavě od jeho založení po jubilejní rok 1929
Gabriela Bolková, Jan Průcha, Zora Kozelská
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Týmová práce jako nástroj tvořivé činnosti
Gabriela Bolková, Radomír Choděra, Zora Kozelská, Lumír Ries
Year: 1991
published expert opinions, reviews

Obecná pedagogika a dějiny pedagogiky. Návrh výukového programu pro vyučovací předmět uč.1.st.ZŠ. Část VÚ pro podklady ke vzniku OU
Gabriela Bolková
Year: 1990
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vývoj pedagogického myšlení. Teze pro vyučovací předmět uč.1.st.ZŠ. Část VÚ pro podklady ke vzniku OU
Gabriela Bolková
Year: 1990
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Návrh metodiky hodnocení závěrečné souvislé pedagogické praxe
Gabriela Bolková
Year: 1989
research reports and final reports of opposed grants

Účinnost výchovy a vzdělávání učitelů 1.st.ZŠ na PdF v Ostravě
Gabriela Bolková
Year: 1989
research reports and final reports of opposed grants

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Koslová LibušeThe process of returning people to life after release from prisonMaster's thesis 2022 
Mičola MartinVictims of bullying and their relationship to teachers in schools in Opava.Master's thesis 2013 
Prachmanová MichaelaSelf-help groups as part of social supportMaster's thesis 2012 
Marek MilanThe influence of Pionyr´s activities to the oppression of social undesirable phenomena among children until 15 years.Master's thesis 2011 
Hasala IvoLeisure time activities of pupils as a possible prevention of socially - pathological demonstrations in the Vítkov regionMaster's thesis 2009 
Paprstkářová LenkaAWARENESS AND ATTITUDES OF VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SECONDARY SCHOOL STUDENTS TOWARDS AIDS ISSUESMaster's thesis 2009 
Podžorný MichalAlternative educational methods in pedagogical professionMaster's thesis 2009 
Vlček MartinCzech pedagogy personalities of early 20th century and their influence over contemporary education.Master's thesis 2009 
Buknová PavlaAn expert competence analysis of a pedagogue ? the theory and the work experienceMaster's thesis 2008 
Krištofík JiříSchooling and Ethical Education from the Antiquity to the PresentMaster's thesis 2007 
Mlčochová KateřinaAnimátorství na pedagogické fakultě polytechnického institutu v Portugalsku - nástin problematikyMaster's thesis 2007 
Přikrylová PetraThe personality of an educator in historical contextMaster's thesis 2007 
Doláková VěraNáhradní rodinná péče v zemích Česko - SLovensko - PolskoMaster's thesis 2006 
Schattauerová BarboraReformní pedagogika 30. let Masarykova pokusná diferencovaná měšťanská škola ve ZlíněMaster's thesis 2006 
Schlehrová RenátaSystém alternativních opatření pro děti a mladistvé v podmínkách diagnostického ústavuMaster's thesis 2006 
Sýkora MichaelVýznam volného času jako výchovného faktoruMaster's thesis 2006 
Šimalová PetraOsobnosti české pedagogikyMaster's thesis 2006 
Buchtová PetraPedagogicko - psychologické disciplíny v přípravě budoucího vychovatele (analýza studijních plánů vybraných pedagogických fakult)Master's thesis 2005 
Cholevíková RenátaAzylové domy - historie - současný stav - výchovné činnostiMaster's thesis 2005 
Dětská JanaZ historie dětských domovů (Dětský domov do 3 let) Ostrava - ZábřehMaster's thesis 2005 
Kašparcová JanaPedagogický odkaz L. N. Tolstého dneškuMaster's thesis 2005 
Valentová JitkaPedagogicko - psychologické disciplíny v přípravě budoucího vychovatele (analýza studijních plánů vybraných pedagogických fakult)Master's thesis 2005 
Belicová IvanaThe position of a social educator in the primary schoolBachelor's thesis 2021 
Kolísek MartinJuvenile delinquency depending on the use of addictive substances in the Moravian-Silesian Region.Bachelor's thesis 2021 
Olbrecht VáclavInfluence of social networks on the life of Czech and Austrian youthBachelor's thesis 2021 
Weissová OlgaFamily education in relation to the use of social networks of childrenBachelor's thesis 2021 
Bárová LeonaThe effect of society's opinions on children living in children´s homesBachelor's thesis 2020 
Hromočuková PavlaPreparing children from a childrenBachelor's thesis 2020 
Huvarová JanaBullying at elementary school pupilsBachelor's thesis 2020 
Odstrčilová RadkaFactors Affecting Life Satisfaction of Seniors Living in Senior HousesBachelor's thesis 2020 
Sitař LukášLow-threshold facility for crime prevention in children and youthBachelor's thesis 2020 
Kociánová VendulaEntry into an independent life from the point of view of children with long-term residence in childrenBachelor's thesis 2019 
Papáková NikolEducation in childrenBachelor's thesis 2019 
Virostková TaťánaSeniors educational problems in old age homesBachelor's thesis 2019 
Vlčková LucieProfessional experience in the preparation of social pedagogue from the student perspectiveBachelor's thesis 2019 
Vřeská RadmilaManifestations and prevention of the aggressive behavior of children and youth nowadaysBachelor's thesis 2019 
Wróbelová VeronikaCompetence of social pedagogue in theory and practiceBachelor's thesis 2019 
Koslová LibušeAsylum houses - History - state - sozial activitiesBachelor's thesis 2018 
Antalková LucieIssues with placement of mothers and children in asylum housesBachelor's thesis 2017 
Harazim AdamSelected problems in the alternativ care in OstravaBachelor's thesis 2013 
Hejduk HeinzCompetencies and job social worker in a low-threshold facilitiesBachelor's thesis 2013 
Pavlíková MartinaExtracurricular activities of pupils at 2nd primary schools in Krnov regionBachelor's thesis 2013 
Goik JanMethods of crime prevention Police ČR in the district of KarvináBachelor's thesis 2012 
Oramová NikaSecondary School Cyber-bullying in Frýdek-MístekBachelor's thesis 2012 
Stonišová MarianaThe Development of Leisure Time Activities for the Citizens of Hlucin in the Czech-Polish Border Area.Bachelor's thesis 2012 
Škrkoň MichalProstitutes working from homeBachelor's thesis 2012 
Klusák RichardEducational problems with the students of technical highschools focused of teacher,career and educational masterBachelor's thesis 2011 
Macková KateřinaThe history of educational institutionsBachelor's thesis 2010 
Martínková JanaProfessional experience in the preparation of future educators.Bachelor's thesis 2010 
Perzynová VeronikaThe influence of pioneer unit on the education of children and teen-agers in their leisure timeBachelor's thesis 2010 
Smoleň PetrA diversity of spending young people?s leisure time at different types of secondary schoolsBachelor's thesis 2010 
Tomaiová AlenaProblems pathological gambling inside of impact on individul, family plus societyBachelor's thesis 2010 
Marek MilanThe evolutin of PionýrBachelor's thesis 2009 
Mecová LucieConception of leisure time in waldorf's pedagogy (education)Bachelor's thesis 2009 
Franková MartinaAssistant of pedagogue theory and practiceBachelor's thesis 2008 


No record found.

rss
social hub