UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Civic Education

Tomáš Jarmara

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Room, floor, building: SA 208, Building SA
SA 501, Building SA
Position:Dean
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Faculty Offices
Centre for Studies of European Identity (Faculty of Education)
Department of Civic Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2501
+420 553 46 2605
+420 602 572 895
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Jarmara, T. Demokracie a aktivní občan ve školní praxi. Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 22-36. ISSN 1805-3963.

All publications

Jarmara, T. Demokracie a aktivní občan ve školní praxi. Civilia - odborná revue pro didaktiku společenských věd. 2017, roč. 8, s. 22-36. ISSN 1805-3963.
Jarmara, T. Education for active citizenship. 2015.
Jarmara, T. Snaha politických stran o regulaci médií veřejné služby. Civilia. 2015, roč. 6, č. 6, s. 4-15. ISSN 1805-3963.
Jarmara, T. Média - hlídací pes demokracie nebo Pandořina skříňka?. In: P.Krákora. Významné události soudobých českých dějin a jejich reflexe v médiích. Praha: Epocha, 2014. s. 34-46. ISBN ISBN 978-80-7425-242-6.
Jarmara, T. Politické strany: institucionalizace, univerzalizace, kartelizace. první. vyd. Havířov: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 217 s. ISBN 978-80-7464-229-6.
Jarmara, T. Výchova k aktivnímu občanství. 2013.
Jarmara, T. Historické okolnosti vzniku občanské společnosti: Formování demokratických společností v Evropě. In: Aktuální společenskovědní pohledy na výchovu k demokratickému občanství. První. vyd. Praha: Epocha Praha, 2012. s. 69-92. Eudica. ISBN 978-80-7425-167-2.
Jarmara, T. Participační demokracie a politické strany Nové levice. Civila. 2012, roč. 3, č. 2, s. 18-26. ISSN 1805-3963.
Jarmara, T. Party Government in Political Practice: Participation Indeces. Politické vedy. 2012, roč. 15, č. 2, s. 185-200. ISSN 1335-2741.
Jarmara, T. A Citizen, Civil Society: Citizen´s Participation and Czech Democracy. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: in - PRESS CZ s. r. o., Havířov, 2011. s. 9-36. 1. ISBN 978-80-7464-105-3.
Jarmara, T. a Labischová, D. Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective.. 2011.
Jarmara, T. Evoluční přístup ke studiu politických stran: strana kartelu. Slovak Journal of Political Sciences. 2011, roč. 11, č. 11, s. 136-156. ISSN 1338-3140.
Jarmara, T. Institutionalization of Post-Communist Political Parties. Wschodnioznawstvo. 2011, s. 177-190. ISSN 2082-7695.
Jarmara, T. Introduction-Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 5-8. ISBN 978-80-7464-105-3.
Jarmara, T. Občanská společnost v historické perspektivě: český diskurs. In: Soudobé dějiny a jejich reflexe ve výuce. 1. vyd. Praha: Epocha Praha, 2011. s. 77-94. Erudica. ISBN 978-80-7425-130-6.
Jarmara, T. Participační formy demokracie v integrovaném světě. Civila-revue pro oborovou didaktiku společenských věd. 2011, roč. 2, s. 39-47. ISSN 1214-1348.
Jarmara, T. Politické strany: kapitoly z teorie a praxe politických strany. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě: in-PRESS CZ s. r. o., Havířov, 2011. 207 s. ISBN 978-80-7464-056-8.
Jarmara, T. TOP 09 a Věci veřejné v kontextu institucionalizace českých politických stran po roce 1989. Politologická revue. 2011, roč. 17, s. 56-74. ISSN 1211-0353.
Jarmara, T. Výchova demokratického občana: praktické formy participace v politickém životě. In: Multikulturalita a výchova k občanství ve středoevropském kontextu. Praha: Epocha Praha, 2011. s. 50-63. Edice Erudica. ISBN 978-80-7425-079-8.
Jarmara, T. Výchova k aktivnímu občanství. 1. vyd. Ostravská univerzita v Ostravě: in-PRESS CZ s. r. o., Havířov, 2011. 129 s. ISBN 978-80-7464-030-8.
Jarmara, T. Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu. In: Dvacet let od prvních svobodných voleb po obnovení demokracie v Československu. Olomouc: Katedra společenských věd, PdF, UP Olomouc. 2010.
Jarmara, T. Institucionalizace politických stran v procesech demokratické tranzice. In: Svobodné volby v Československu 1990. 1. vyd. Praha: Epocha Praha, 2010. s. 182-193. Edice Erudica. ISBN 978-80-7425-078-1.
Jarmara, T. Institute of International Studies University of Wroclaw. 2010.
Jarmara, T. Institute of International Studies University of Wroclaw. 2010.
Jarmara, T. Multikulturalismus v politické praxi Evropské unie a České republiky: kulturní integrace. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Civilia VI.. 2010, s. 12-18. ISSN 1214-1348.
Jarmara, T. Politické strany: typologie koalic. In: Člověk-Kultura-Média. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. s. 28-37. ISBN 978-80-248-2340-9.
JARMARA, T. Politické strany: vybrané kapitoly z teorie a praxe politických stran. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2010. 180 s. ISBN 978-80-248-2263-1.
Jarmara, T. T. G. Masaryk a jeho pojetí vztahu politiky a náboženství. In: Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu v letech 1918-2008. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2010. s. 7-14. ISBN 978-80-7368-642-0.
Jarmara, T. Volební studio Radiožurnálu. Komunální a senátní volby 2010 [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2010.
Jarmara, T. Agenda of intercultural policies in the states of EU. In: NAUCZYCIELE EUROPEJSCY W PRZESTRZENI EDUKACJI WIELO- I MIĘDZYKULTUROWEJ. Kamieni Śląski: NSTYTUT NAUK PEDAGOGICZNYCH UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO. 2009.
Jarmara, T. Člověk, dějiny, hodnoty IV. jako filozofický, sociologický a politologický problém [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2009.
Jarmara, T. Výstava ke 160. výročí založení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava [Výtvarný návrh]. VŠB-TU Ostrava. Aula VŠB-TU Ostrava. 12.10. - 16.10.2009. 2009.
Jarmara, T. Wpływ religii jako kulturalnego i politycznego fenomena na polityczne życie w Republice Czeskiej po1989 roku.. In: Państwo - społeczeństwo - religia we współczesnej Europie. Toruń: Wydawnictvo Adam Marszalek, 2009. Wydawnictvo Adam Marszalek, 2009. s. 188-201. ISBN 978-83-7611-364-7.
Jarmara, T. Wroclaw University. 2009.
Jarmara, T. K některým aspektům multikulturalismu. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávaní. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. s. 64-73. ISBN 978-80-7368-514-0.
Jarmara, T. Krajské a senátní volby ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.. Krajské a senátní volby ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Volební studio. [Rozhlasová relace].. Český rozhlas. 2008.
Jarmara, T. Má Masarykova dělnická akademie dobrý směr?. Literární noviny. 2008, roč. 20, č. 52, s. 4-4. ISSN 1210-0021.
Jarmara, T. Občanská sdružení jako téma v hodinách OV. In: Čítanka textů k rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávaní. Ostrava: Repronis, Ostrava, 2008. s. 85-93. ISBN 978-80-7368-514-0.
Jarmara, T. Vztah náboženství a politiky v českých zemích: období po vzniku samostatné České republik. In: Katechetika Historie Teologie. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2008. s. 252-264. ISBN 978-80-7368-537-9.
Jarmara, T. Wroclaw University. 2008.
Jarmara, T. Między UE a USA: koncepcja czeskej polityki zagranicznej. 1. vyd. Uniwersytet Wrocław: Uniwersytet Wrocław, 2007. 256 s. ISBN 978-83-60011-60-7.
Jarmara, T. Multikulturalismus: ideologie polarizace. In: Člověk, dějiny, honoty III.. Ostrava: Repronis, 2007. Repronis, 2007. s. 183-188. ISBN 80-7368-273-7.
Jarmara, T. Prešovská univerzita. 2007.
Jarmara, T. První monografie ostravské hornické kolonie. 2007.
Jarmara, T. Před polednem. Jak dál s euroústavou? [Televizní relace].. Česká televize. 2007.
Jarmara, T. Před polednem. Rovné příležitosti: ženy v politice [Televizní relace].. Česká televize. 2007.
Jarmara, T. Wroclaw University. 2007.
Jarmara, T. Evropská unie jako interkulturní společnost. In: Kapitoly z multikuturní tolerance IV. Praha: Univerzita Karlova EIS SVLP, 2006. Univerzita Karlova EIS SVLP, 2006. s. 49-61. ISBN 80-903623-0-3.
Jarmara, T. Geopolityka w Polsce i zagranicą: historia i wspólczesność. In: Geopolityka w Polsce i zagranicą: historia i wspólczesność. Wroclaw: Instytutu Studiów Międzynarodowych, Uniwesytet Wroclawski. 2006.
Jarmara, T. Týden v regionech. Volebni rok 2006 [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Jarmara, T. Volební studio. Analýza výsledku voleb do PSP ČR v Moravskoslezském kraji. [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2006.
Jarmara, T. K některým politickým aspektům multikulturalismu. In: Člověk, dějiny, hodnoty II. Ostrava: Ostravská univerzita, 2005. Ostravská univerzita, 2005. s. 173-176. ISBN 80-7368-021-1.
Jarmara, T. Rozwój czeskich mediów po 1989 roku. In: Europa Srodkowa Dekada Transformacji. Wroclaw: Instytut Studiów Miedzynarodowych, Uniwersytet Wroclaw, 2005. s. 157-180. Europa Srodkowa. ISBN 83-60011-17-6.
Jarmara, T. Týden v regionech. Aktuální politická situace v Moravskoslezském kraji [Televizní relace].. Česká televize Ostrava. 2005.
Jarmara, T. Hra na prezidenta. Listy. 2004, roč. 34, č. 4, s. 84-86. ISSN 1210-1222.
Jarmara, T. Nová témata ve vzdělávacím procesu občanské výchovy. In: Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy. s. 38-49. ISBN 80-7042-362-5.
Jarmara, T. Týden v regionech. Analýza výsledku voleb do Senátu PČR v Moravskoslezském kraji [Televizní relace].. Česká televize Ostrava . 2004.
Jarmara, T. Vliv volebního systému na stranický systém: poměrný volební systém. Verjná správa a spoločnosť. 2004, roč. 5, s. 55-63. ISSN 1335-7182.
Jarmara, T. Analýza vývoje politických stran v ČR z hlediska teorie Catch-all party. Acta Universitatis Plackianae Olomoucensis. 2003, roč. 1, č. 1, s. 17-39. ISSN 1214-3251.
Jarmara, T. Subsidiarita - cesta k zabezpečení demokratických pravidel?. In: Prohlubování demokracie v Evropské unii. Ostrava: PS PČR, Klub mladých Evropanů. 2003.
Jarmara, T. Aplikace teorie strany kartelu na vývoj politických stran v ČR. Politologická revue. 2002, ISSN 1211-0353.
Jarmara, T. Fulghumova židle? věc interpretace. In: Sborník prací FF OU . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-614-4.
Jarmara, T. Vývoj stranického systému ČR po roce 1989: tendence ke straně kartelu ?. In: Člověk ? Dějiny ? Hodnoty . Ostrava: Ostravská univerzita, 2002. Ostravská univerzita, 2002. ISBN 80-7042-219-X.
Jarmara, T. Politické strany a jejich systémy - česká specifika. 2000.
Jarmara, T. Lund University. 1999.
Jarmara, T. Liverpool John Moores University. 1997.


AbbreviationSubject
3RLAPČeská liter. jako odraz polit. myšlení
POLIFPolitická filozofie: občan, stát a právo
POLITÚvod do politologie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
DVOBSDějiny vývoje občanské společnosti
PEXVOProb. polit. extrem. ve výchově k občan.
POGEOPolitická a kulturní geografie
POSCRPolitický syst. ČR: historie a současn.
PSMDPolitické strany v modern. demokraciích
SZZK3SZZ - Občanská výchova s didaktikou
TEPRDTeorie a praxe demokracie
VAKOBVýchova k aktivnímu občanství
VYKODVýchova k občanství a demokracii
ZAVYDZáklady výchovy k demokracii
2EPOMČeské politické myšlení
2PLIPAplikovaná politologie
2SZM2SZZ - Občanská výchova s didaktikou
2VKODVýchova k občanství a demokracii
22KODVýchova k občanství a demokracii
22POMČeské politické myšlení
22ZM2SZZ - Občanská výchova s didaktikou
3EDEMTeorie demokracie
3EZVZMezinárodní vztahy
3OGEOPolitická a kulturní geografie
3OLIAPolitologie 1
3OLIBPolitologie 2
3OLICPolitologie 3
3PLIPAplikovaná politologie
3POLBPolitologie 2
3SZB2SZZ - Občanská výchova
33GEOPolitická a kulturní geografie
33LIAPolitologie 1
33LIBPolitologie 2
33LICPolitologie 3
33OLBPolitologie 2
33SCRPolit. systém čes.zemí: historie a souča
33ZB2SZZ - Občanská výchova
33ZVZMezinárodní vztahy
6DEF1Dějiny filozofie 1
6DEF2Dějiny filozofie 2
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6POL1Politologie 1
6POL2Politologie 2
6POL3Politologie 3
6PSCRPolitický systém ČR
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6SZZSZZ - Občanská výchova
66BHJObhajoba bakalářské práce
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66CDSČlověk v demokratické společnosti
66EF1Dějiny filozofie 1
66EF2Dějiny filozofie 2
66OL1Politologie 1
66OL2Politologie 2
66OL3Politologie 3
66SCRPolitický systém ČR
66SZZSZZ - Občanská výchova
7CEPOČeské politické myšlení
7DOBSDemokracie a občanská společnost
7MEVZMezinárodní vztahy
7OBHJObhajoba diplomové práce
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZZSZZ - Občanská výchova s didaktikou
77BHJObhajoba diplomové práce
77DP1Seminář k diplomové práci 1
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77EPOČeské politické myšlení
77EVZMezinárodní vztahy
77OBSDemokracie a občanská společnost
77SZZSZZ - Občanská výchova s didaktikou


AuthorTitleType of thesisYear
Kopecký TomášAnalysis of the results of elections to the regional council of Moravian ? Silesian Region in years 2004 ? 2008.Master's thesis  
Bílková AndreaAnalysis of the results of local elections in the municipality of Nova Ves in the years 2010 - 2014Master's thesis 2017 
Cyprichová LenkaPostwar developments in the Krnov city in the years 1945-1947Master's thesis 2016 
Zapadlo MarekAnalysis of the municipal elections in Šumperk city in 2006-2014.Master's thesis 2016 
Zeman KarelCivil society in the Nový Jičín city.Master's thesis 2016 
Bandorová StanislavaCivil society in the Karvina city.Master's thesis 2015 
Cieslar DavidAnalysis of the results of municipal elections in the Třinec city in the years 2006-2014Master's thesis 2015 
Lefenda GabrielaThe rise of political extremism in the Moravian-Silesian Region in 2013Master's thesis 2015 
Liszoková EvaThe Representation of Women in the Public Administration of Statutory Towns of the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2015 
Pyszko MichalAnalysis of the results of municipal elections in the village Návsí.Master's thesis 2015 
Lipinský VáclavPolitical extremism and radicalism in the Czech Republic: Workers' Party of Social Justice.Master's thesis 2014 
Pelcová KláraCivil society in the village VětřkoviceMaster's thesis 2014 
Sližová LenkaRepresentation of women in politics in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2014 
Haichlová RadkaAnalysis of the results of municipal elections in PetrvaldMaster's thesis 2013 
Krejčí JakubAnalysis of the results of municipal elections in the Petrovice KarvineMaster's thesis 2013 
Mokroš OndřejAnalysis of the results of municipal elections in a statutory city HavirovMaster's thesis 2013 
Brabec MichalPublic democratic party : ODS in political system of Czech republic after 2002Master's thesis 2012 
Žídek LukášCzech TV: reflection of minorities?Master's thesis 2012 
Dostál RostislavAnalysis of the municipal elections in Šenov city in 1998 - 2006Master's thesis 2011 
Bičejová BarboraReflection on the Czech Political Thinking in Czech LiteratureMaster's thesis 2010 
Korneta JiříAnalyse of municipal elections results after 1989 in RaškoviceMaster's thesis 2010 
Zajíček MichalGeopolitical development of the czech countries in 20th centuryMaster's thesis 2010 
Smoláková SoňaThe civile society in Kopřivnice cityMaster's thesis 2009 
Štancl LadislavDevelopment of Czech foreign policy after 1993Master's thesis 2009 
Vojkůvka PavelPerspective of the Welfare state in EuropeMaster's thesis 2009 
Grussmannová AliceAnalysis of municipal elections during 2002 - 2006 in HavířovMaster's thesis 2008 
Kadlčíková ZuzanaThe development of the Communist Party of Bohemia and Moravia since 1989Master's thesis 2008 
Vejdovská EvaUN and UNESCOMaster's thesis 2008 
Zielina AdamAnalysis of the municipal elections in Havířov city in 1998 - 2006Master's thesis 2008 
Huňka JiříTransformace českého tisku po roce 1989Master's thesis 2007 
Konečný PetrANALYSIS OF MUNICIPAL ELECTIONS DURING 1998 - 2006 IN KOZLOVICEMaster's thesis 2007 
Peš StanislavANALYSIS OF MUNICIPAL ELECTIONS AFTER 1989 IN KOPŘIVNICEMaster's thesis 2007 
Prášilík AdamThe development of the czech media after 1989: TV broadcastingMaster's thesis 2007 
Stanislav PavelCurrent situation of society in cr: the participation of citizens in public administrationMaster's thesis 2007 
Leciánová JanaOSN - vznik, historie, organizace a současnost a UNESCOMaster's thesis 2006 
Leciánová MarcelaObčanská společnost a občanská sdružení v HlučíněMaster's thesis 2006 
Mrázek MartinOSN na prahu 21. stoletíMaster's thesis 2006 
Rubíček ŠtěpánTeorie demokracie, princip svobody, rovnosti a většinyMaster's thesis 2006 
Varmus MichalAnalýza komunálních voleb v Ostravě-Svinově v letech 1994-2002Master's thesis 2006 
Chyla JanAnalysis of the results of municipal elections in the municipal district the City of Ostrava - Plesna in 2010 - 2014.Bachelor's thesis 2018 
Koval MartinAnalysis of municipal elections during 2010 - 2014 in The City of Nový Jičín.Bachelor's thesis 2018 
Řehulka TadeášAnalysis of the municipal elections in municipality of StěbořiceBachelor's thesis 2018 
Samohýlová MichaelaCzechoslovakia transition to authoritarian democracy of the Second Republic.Bachelor's thesis 2018 
Šoborová HanaThe November 1989 in Valasske Mezirici city.Bachelor's thesis 2018 
Zámorská VendulaThe Civil society and participation in the town of HraniceBachelor's thesis 2018 
Čaniga DenisRelevance of small political parties in the formation of coalition government of the Czech Republic.Bachelor's thesis 2017 
Dvořák TomášMigration crisis and the attitude of countries Visegrad Group.Bachelor's thesis 2017 
Káňa PetrAnalysis of the results of municipal elections in the municipal district Moravian Ostrava and Přívoz in the years 2010 - 2014.Bachelor's thesis 2017 
Kravčíková JanaKnowledge of the EU among elementary school pupils and high schoolBachelor's thesis 2016 
Kuráková DominikaAnalysis of the municipal elections in Řepiště in the years 2010 - 2014Bachelor's thesis 2016 
Myšková MarkétaThe left-wing poetry and prose during the First Czechoslovak Republic in the context of political thoughtBachelor's thesis 2016 
Bílková AndreaCivil society in the village in Ostrožská Nová VesBachelor's thesis 2015 
Kříž FilipInfluence Opposition Agreement on the political system in the Czech Republic.Bachelor's thesis 2014 
Sikorová MarkétaCivil Society in the municipality BystřiceBachelor's thesis 2014 
Zapadlo MarekGeopolitics of the seas and oceans: South China SeaBachelor's thesis 2014 
Bandorová Stanislava Czechoslovakia in the years 1968 - 1989Bachelor's thesis 2013 
Šeděnková SandraPolitical System of the Second Republic (1938 - 1939): authoritarian democracy?Bachelor's thesis 2013 
Šubrtová MiroslavaAnalysis of municipal elections during 2006 - 2010 in The City of Třebíč.Bachelor's thesis 2013 
Zeman KarelAnalysis of municipal elections during 2002 - 2006 in The City of Nový JičínBachelor's thesis 2013 
Lipinský VáclavThe status and position of the KDU-CSL in FulnekBachelor's thesis 2012 
Petrášová VěraLeadership in educational organizationBachelor's thesis 2010 


Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Main solverdoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Period2/2018 - 7/2020
ProviderDěkanát PdF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
"I-I-I" (Innovation-Interdisciplinarity-Integration): Innovation of selected study programmes of the University of Ostrava, realisation of Modules for OU students including creation of educational materials in foreign language
Main solverdoc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Period12/2010 - 7/2013
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statein sustainability
social hub