UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > About > Organizational Structure > Departments & Centres > Department of Civic Education

Oldřich Solanský

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:PhDr. Oldřich Solanský, Ph.D.
Room, floor, building: SA 505, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Centre for Studies of European Identity (Faculty of Education)
Department of Civic Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2603
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Solanský, O. Analýza komunitních plánů, sociálně demografická analýza. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 162 s. ISBN 978-80-248-4027-7.
Solanský, O. Jiné národnosti a cizinci v naší společnosti. In: Společnost a poznání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 180-192. ISBN 978-80-248-4064-2.
Solanský, O. Rizika sociálních sítí. In: kolektiv autorů. Pojmy a jejich hranice. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 165-177. ISBN 978-80-248-3996-7.
Solanský, O. Nové trendy ve vývoji porodnosti. In: kolektiv autorů. Teorie a skutečnost. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 165-173. ISBN 978-80-248-3854-0.
Solanský, O. Statistické ukazatele rozvodovosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 100-108. Člověk, ideje, společnost II. ISBN 978-80-248-3645-4.
Solanský, O. Sociálně demografická analýza v komunitních plánech ČR. In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. Univerzita Pardubice, 2013. s. 49-63. ISSN 1804-9095.
Solanský, O. Socio-demographic analysis and its (non)-usage in community plans formation. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2013. 196 s. ISBN 978-80-7464-316-3.
Solanský, O. Trh práce a nezaměstnanost v Ostravě. 1. vyd. s. 96-107. Člověk - kultura - media III. ISBN 978-80-248-2889-3.
Solanský, O. Citizen of the Czech Republic and Citizens of Ostrava - Population Indicators and Changes in Age Structure Development. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. s. 135-168. ISBN 978-80-7464-105-3.
Solanský, O. Smršťování města Ostravy - demografické změny. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 136-147. Člověk - kultura - media II. ISBN 978-80-248-2525-0.

All publications

Solanský, O. Analýza komunitních plánů, sociálně demografická analýza. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. 162 s. ISBN 978-80-248-4027-7.
Solanský, O. Jiné národnosti a cizinci v naší společnosti. In: Společnost a poznání. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2017. s. 180-192. ISBN 978-80-248-4064-2.
Solanský, O. Rizika sociálních sítí. In: kolektiv autorů. Pojmy a jejich hranice. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016. s. 165-177. ISBN 978-80-248-3996-7.
Solanský, O. Nové trendy ve vývoji porodnosti. In: kolektiv autorů. Teorie a skutečnost. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2015. s. 165-173. ISBN 978-80-248-3854-0.
Solanský, O. Statistické ukazatele rozvodovosti. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 100-108. Člověk, ideje, společnost II. ISBN 978-80-248-3645-4.
Solanský, O. Sociálně demografická analýza v komunitních plánech ČR. In: Aktuální otázky sociální politiky - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. Univerzita Pardubice, 2013. s. 49-63. ISSN 1804-9095.
Solanský, O. Socio-demographic analysis and its (non)-usage in community plans formation. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2013. 196 s. ISBN 978-80-7464-316-3.
Solanský, O. Trh práce a nezaměstnanost v Ostravě. 1. vyd. s. 96-107. Člověk - kultura - media III. ISBN 978-80-248-2889-3.
Solanský, O. Citizen of the Czech Republic and Citizens of Ostrava - Population Indicators and Changes in Age Structure Development. In: Education to Citizenship: Citizen from the Social Science Perspective. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2011. s. 135-168. ISBN 978-80-7464-105-3.
Solanský, O. Smršťování města Ostravy - demografické změny. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. s. 136-147. Člověk - kultura - media II. ISBN 978-80-248-2525-0.
Solanský, O. Changes in Population Development in the Czech Republic.. In: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics and Administration. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. Univerzita Pardubice, 2010. s. 279-285. ISSN 1211-555X.
Solanský, O. Konec populačního boomu v ČR?. In: Aktuální otázky sociální politiky 2009 - teorie a praxe : sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. Univerzita Pardubice, 2009. s. 62-67. ISBN 978-80-7395-217.
Solanský, O. Outsideři. ISBN 978-80-248-1730-9.
Solanský, O. Stárnoucí populace Ostravy - současný stav a očekávaný vývoj. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-134-4.
Solanský, O. Romové v Ostravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-025-5.
Solanský, O. Partnerstvím k prosperitě. 2006.
Spisarová, J., Spisar, J. a Solanský, O. International Study Tour for Choir Conductors in USA 02. In: Mezinárodní Sympózium Cantus Choralis Slovaca. Banská Bystrica. 2002.
Schneider, M., Schneiderová, M. a Solanský, O. Problematika závislostí. 2002.
Schneider, M., Kvarčáková, M. a Solanský, O. Problematika závislostí. 2002.
Schneiderová, M., Schneider, M. a Solanský, O. Problematika zdravotně postižených. 2002.
Schneiderová, A., Solanský, O., Schneider, M. a Kvarčáková, M. Sociálně demografická analýza města Ostravy. 2002.
Schneiderová, M., Schneider, M. a Solanský, O. Sociálně-právní ochrana dětí. 2002.
Schneider, M., Kvarčáková, M. a Solanský, O. Sociálně-právní ochrana dětí. 2002.
Schneiderová, A., Solanský, O. a Pobořil, M. Sociodemografická struktura Ostravy. Současný stav a očekávaný vývoj. Sociálně demografická analýza města Ostravy.. 2002.
Solanský, O. Výzkum organizací, zabývajících se sociální prací v Ostravě. In: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 2002 . Ostrava: FF OU, 2002. FF OU, 2002. s. 163-166. ISBN 80-7042-600-4.
Matýsková, D., Schneiderová, A., Pobořil, M., Solanský, O. a Vašina, B. Sociálně demografická analýza města Ostravy v návaznosti na rozvoj sociálních služeb. 2001.
Solanský, O. Hodnocení komunálních a senátních voleb v Ostravě a okolí. Výzkumný projekt. 1999.
Solanský, O. Sociologický a politologický rozbor komunálních a senátních voleb v Ostravě. 1999.
Solanský, O. Magazín o zdraví. Stolování [Televizní relace].. ČTV 1. 1998.
Solanský, O. Návrh organizace vzdělávání v podniku TESLA SEZAM, a.s.,Rožnov pod Radhoštěm. 1998.
Solanský, O. Radiožurnál. Dovolená a stres [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1998.
Solanský, O. Radiožurnál. Vliv urbanizace na životní způsob obyvatel regionu Severní Morava [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1997.
Solanský, O. Radiožurnál. Ekologické problémy regionu [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1997.
Solanský, O. Siesta. Současná rodina [Televizní relace].. Kabel +. 1997.
Solanský, O. Siesta. Současná rodina [Televizní relace].. Kabel +. 1997.
Solanský, O. Siesta. Současná rodina [Televizní relace].. Kabel +. 1997.
Solanský, O. Sledování vývoje nabídky a poptávky po VŠ kvalifikaci na trhu práce. 1997.
Solanský, O. Vliv hracich automat na obcany mesta frydek-Mistek Výzkumný projekt. 1997.
Solanský, O. Dvě sociologické publikace. Regionální revue 2. 1996, roč. 6, s. 0-0. ISSN nemáq.
Solanský, O. Klekánice. Promiskuita VŠ studentů [Televizní relace].. ČTV 1. 1996.
Solanský, O. Magisterské studium oboru "Regionální rozvoj a správa.". 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny I. Diskusní pořad o instituci rodiny v ČR [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny II. Diskusní pořad o mladých rodinách v ČR [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny III. Diskusní pořad o rómských rodinách v ČR [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1996.
Solanský, O. Problémy současné české rodiny IV. Diskusní pořad o klinických rodinách v ČR [Rozhlasová relace].. ČR Ostrava. 1996.
Solanský, O. a Recman, M. Poíeiny kriminality mládeže. Regionální revue. 1995, roč. 9, s. 39-52. ISSN 1210-8340.
Recman, M. a Solanský, O. Příčiny kriminality mládeže - představy a skutečnosti. Regionální revue. 1995, roč. 5, s. 0-0. ISSN nemá.
Solanský, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 1995.
Solanský, O. a Mikuláštíková, L. Životní dráhy starých lidí. Regionální revue. 1995, roč. 5, s. 0-0. ISSN 1210-8340.
Solanský, O. a Mikuláštíková, L. Životní dráhy starých lidí. Regionální revue. 1995, roč. 9, s. 29-39. ISSN 1210-8340.
Solanský, O. Demografie (nejen) pro demografy. 1994.
Solanský, O. Úvod do sociologie. 1994.
Paulík, K. a Solanský, O. Životní podmínky člověka. Tématický sešit OV. 1993.
Solanský, O. Diplomové práce ze sociologie na Ostravské univerzitě. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 0-0. ISSN nemá.
Paulík, K. a Solanský, O. Důsledky nerozvážnosti ve vztazích muže a ženy. Tématická jednotka pro ZŠ č.18 NZ. 1992.
Solanský, O. Malé ohlédnutí za seminářem "Současná městská rodina a některé problémy jejího fungování". Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 93-94. ISSN nemá.
Solanský, O. Mladá rodina ve městě a na venkově. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 64-66. ISSN nemá.
Solanský, O. Příspěvek k dělbě práce v rodině. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 0-0. ISSN nemá.
Solanský, O. Sociální a pracovní poradenství. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 0-0. ISSN nemá.
Solanský, O. Volba povolání. 1992.
Solanský, O. Vybrané problémy současné rodiny ostravského regionu. Sociologická revue regionu. 1992, roč. 2, s. 58-64. ISSN nemá.


AuthorTitleType of thesisYear
Hoňková KateřinaThe life style of seniorsMaster's thesis 2018 
Kika JakubAttitudes of students of upper primary school to migration crisisMaster's thesis 2018 
Kravčíková JanaInclusion et elementary school in view of teachers and parentsMaster's thesis 2018 
Gombošová KristýnaPerception of the contemporary family in the perspective of different generationsMaster's thesis 2017 
Sklenovská VeronikaSocio-pathological phenomena prevention implemented by scout leaders in Junák - český skaut associationMaster's thesis 2017 
Chýlková LindaThe influence of social networks on lifestyleMaster's thesis 2016 
Dubcová TerezaThe Supply and Demand for the Leisure Time Activities in FulnekMaster's thesis 2016 
Stejskal KarelProcess and obstacles to the integration of Vietnamese minority to the Czech societyMaster's thesis 2016 
Halfarová BarboraCriminality of womenMaster's thesis 2015 
Jaworská MarkétaMarijuana as a social problemMaster's thesis 2015 
Kotásková BlankaThe choice of career in eighth grade of primary schoolMaster's thesis 2014 
Rožanská KristýnaBullying at elementary schoolBachelor's thesis  
Neklapil FilipThe refugee crisisBachelor's thesis 2017 
Ondráček PatrikLifestyle active hockey playersBachelor's thesis 2017 
Hoňková KateřinaRisks of social media from a parent's perspectiveBachelor's thesis 2016 
Mück MartinThe Influence of Mass Media on SocietyBachelor's thesis 2016 
Suchanová TerezaLeisure elementary school pupils in Šumperk and surroundingsBachelor's thesis 2015 
Škuta VlastimilTransformation of the Czech society after 1989Bachelor's thesis 2015 
Stejskal KarelIntegration and assimilation of immigrants from Vietnam during the two generations.Bachelor's thesis 2014 
Zbavitelová HanaCommunism and democracy from the perspecive of todayś seniorsBachelor's thesis 2014 
Chvějová KateřinaRacism in the Czech RepublicBachelor's thesis 2013 
Halfarová BarboraSuicides in the Moravian-Silesian Region in 2010-2012Bachelor's thesis 2013 
Ištvánová MichaelaSocial exclusionBachelor's thesis 2013 
Janiczková IvanaChildren and youth crime rate in the Moravian - Silesian RegionBachelor's thesis 2013 
Jaworská MarkétaLife of drug addicts in the societyBachelor's thesis 2013 
Sklenovská VeronikaHistory and present of skauting in Nový JičínBachelor's thesis 2013 
Vlasáková MarkétaCommunication differences in different age categoriesBachelor's thesis 2013 
Koláčková AdrianaEcological attitudes of students of PdF UOBachelor's thesis 2011 
Pazdera MartinSUICIDES IN CZECH REPUBLIC FROM 2002 TO 2005Bachelor's thesis 2007 


No record found.

social hub