Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education > Departments & Centres > Department of Music Education

David Kozel


Academic degree, name, surname:PhDr. David Kozel, Ph.D.
Room, floor, building: SA 520, Building SA
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Musical Education (Faculty of Education)
Centre for Research into Culture and Identity of the Region (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2528
E-mail:No record found.Archetypal Symbols in the Symphonic Poem The Sea by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Martina Štěpánová, David Kozel
Year: 2020, Musicologica Brunensia
journal article

Time Models in Myth and Music of the 20th Century
David Kozel
Year: 2019, Muzikoloski Sbornik
journal article

Collage as the Principle of Mythological Thinking and Postmodern Music
David Kozel
Year: 2018, Hudební věda
journal article

The Myth of Globalization and Contemporary Musical Culture
David Kozel
Year: 2018
abstract in proceedings

Oriental Music as a Part of the European Collective Consciousness
David Kozel
Year: 2017
abstract in proceedings

Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century
David Kozel
Year: 2017, Musicologica Brunensia
journal article

Melancholy in the Music of John Dowland and Benjamin Britten
David Kozel
Year: 2016, Hudba - Integrácie - Interpretácie
journal article

Mythological Archetype in Music and Principles of its Interpretation
David Kozel
Year: 2016, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music
journal article

K metodologickým problémům hudební narativity
David Kozel
Year: 2014, Musicologica Brunensia
journal article

Antický hudební mýtus
David Kozel
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Year: 2022
editorial work

Janáčkiana 2022
Karel Steinmetz, David Kozel, Jiří Kusák
Year: 2022
organizing conference, workshop

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Year: 2022
editorial work

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Year: 2022
editorial work

Archetypální hudební psychoterapie jako diskurz hudby a psychologie
David Kozel
Year: 2021
abstract in proceedings

Archetypální hudební psychoterapie jako diskurz hudby a psychologie
David Kozel
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Year: 2021
editorial work

Janáčkiana 2020
David Kozel, Karel Steinmetz
Year: 2021
editorial work

Kalokagathia I (Univerzita třetího věku): Úvod do hudební teorie
David Kozel
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Year: 2021
editorial work

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Year: 2021
editorial work

The Archetypal Music Psychotherapy as a Discourse of Music and Psychology
David Kozel
Year: 2021
abstract in proceedings

Archetypal Symbols in the Symphonic Poem The Sea by Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Martina Štěpánová, David Kozel
Year: 2020, Musicologica Brunensia
journal article

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Year: 2020
editorial work

Hudební glokalizace - příležitost pro významovou a hodnotovou transformaci hudební kultury
David Kozel
Year: 2020
abstract in proceedings

Janáčkiana 2020
David Kozel, Karel Steinmetz, Jiří Kusák
Year: 2020
organizing conference, workshop

Modality as a Topos of Musical Narrativity
David Kozel
Year: 2020
abstract in proceedings

Modality as a Topos of Musical Narrativity
David Kozel
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Year: 2020
editorial work

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Year: 2020
editorial work

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Year: 2019
editorial work

Harmonie
David Kozel
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Hudební estetika jako součást studia učitelství hudební výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
David Kozel
Year: 2019
abstract in proceedings

Janáčkiana 2018
Karel Steinmetz, David Kozel
Year: 2019
editorial work

Modality as a Topos of Musical Narrativity
David Kozel
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Year: 2019
editorial work

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Year: 2019
editorial work

Symbolika natury w kompozycjach instrumentalnych Vítězslava Nováka
David Kozel
Year: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
specialist book chapter

Time Models in Myth and Music of the 20th Century
David Kozel
Year: 2019, Muzikoloski Sbornik
journal article

Základy hudební nauky pro 1. stupeň základních škol
David Kozel
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Collage as the Principle of Mythological Thinking and Postmodern Music
David Kozel
Year: 2018, Hudební věda
journal article

Česká společnost pro hudební vědu - členství
David Kozel
Year: 2018
editorial work

Hudba jako archetypický symbol
David Kozel
Year: 2018, Kultura, umění a výchova
journal article

Janáčkiana 2018
Karel Steinmetz, David Kozel, Jiří Kusák
Year: 2018
organizing conference, workshop

Musical Aesthetics as Part of the Study of Music Education at the Faculty of Education, University of Ostrava
David Kozel
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Narativní obrat v muzikologii - problémy, otazníky, aplikace
David Kozel
Year: 2018, Muzikologické fórum
journal article

Společnost pro hudební výchovu České republiky - členství
David Kozel
Year: 2018
editorial work

Spoločnosť pre estetiku na Slovensku - členství
David Kozel
Year: 2018
editorial work

The Myth of Globalization and Contemporary Musical Culture
David Kozel
Year: 2018
abstract in proceedings

The Mythopoetic Unfolding of Narrative Structures in Music
David Kozel
Year: 2018, Aureus
specialist book chapter

Benjamin Nagari: Music as Image: Analytical psychology and music in film
David Kozel
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Hudba - Integrácie - Interpretácie 20
David Kozel
Year: 2017
published expert opinions, reviews

Hudební analýza mytologického myšlení v díle Clauda Lévi-Strausse
David Kozel
Year: 2017
abstract in proceedings

Hudební analýza mytologického myšlení v díle Clauda Lévi-Strausse
David Kozel
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Janáčkiana 2016
Karel Steinmetz, David Kozel
Year: 2017
editorial work

Několik poznámek k charakteristice hudebního vědomí současnosti
David Kozel
Year: 2017
abstract in proceedings

Oriental Music as a Part of the European Collective Consciousness
David Kozel
Year: 2017
abstract in proceedings

Repetition as a principle of mythological thinking and music of the twentieth century
David Kozel
Year: 2017, Musicologica Brunensia
journal article

Sémantický diferenciál jako možný prostředek k výzkumu dětské apercepce a sémantického prostoru
Adéla ZIEGELBAUEROVÁ, David Kozel
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sémantický diferenciál jako možný prostředek k výzkumu dětské apercepce a sémantického prostoru
Adéla ZIEGELBAUEROVÁ, David Kozel
Year: 2017
abstract in proceedings

The Mythopoetic Unfolding of Narrative Structures in Music
David Kozel
Year: 2017
abstract in proceedings

The Mythopoetic Unfolding of Narrative Structures in Music
David Kozel
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro violu sólo Josefa Schreibera
David Kozel
Year: 2016, Muzikologické fórum
journal article

Archetypický rozměr hudebního orientalismu
David Kozel
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Archetypický rozměr hudebního orientalismu
David Kozel
Year: 2016, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta
specialist book chapter

European Art Music as a Collective Consciousness and Possibilities of Understanding of the Oriental Music in its Archetypal Meaning
David Kozel
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Janáčkiana 2016. Problematika retuší, rekonstrukcí a režijních výkladů Janáčkových děl. Historie a současnost hudební pedagogiky. Osobnosti - instituce - trendy
Karel Steinmetz, David Kozel
Year: 2016
organizing conference, workshop

Jarmila Doubravová: The Hidden Unity. An Experimental View on Aesthetics and Semiotics of Music in the Czech Milieu
David Kozel
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Kreativní město : kapitoly o proměnách středoevropských měst v průběhu staletí
David Kozel
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Melancholy in the Music of John Dowland and Benjamin Britten
David Kozel
Year: 2016, Hudba - Integrácie - Interpretácie
journal article

Mythological Archetype in Music and Principles of its Interpretation
David Kozel
Year: 2016, International Review of the Aesthetics and Sociology of Music
journal article

Poznámky ke vztahu mytologických struktur a hudebního narativu v teorii Byrona Alména
David Kozel
Year: 2016
abstract in proceedings

Studia iuvenilia: studentské historické sešity
David Kozel
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Symbols of the Nature in Vítězslav Novák's Instrumental Compositions
David Kozel
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

The Classical Mythology as a Symbolic Image of the Identity in the Musical Works of Vítězslav Novák and Bohuslav Martinů
David Kozel
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
David Kozel
Year: 2016
work experience abroad

A Musical Analysis of Mythical Thought in the Work of Claude Lévi-Strauss
David Kozel
Year: 2015, Musicologica Olomucensia
journal article

Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro sólovou violu Josefa Schreibera
David Kozel
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antické motivy v dílech českých skladatelů 1. poloviny 20. století
David Kozel
Year: 2015
abstract in proceedings

Daniel Skála - Jiří Kusák: Hudebněanalytická a interpretační sonda do české artificiální hudby pro cimbál v období 1945-1989
David Kozel, Jiří Kusák, Daniel Skála
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla
David Kozel
Year: 2015, Musicologica Brunensia
journal article

Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana, konané v Ostravě ve dnech 29.-30. května 2014
Karel Steinmetz, Karel Steinmetz, David Kozel, David Kozel
Year: 2015
editorial work

Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra hudby
David Kozel
Year: 2015
work experience abroad

Muzikologické reflexe, aneb, Dvacet studií k operní genezi 19. a 20. století a dějinám české hudby 20. století
David Kozel
Year: 2015
published expert opinions, reviews

Poznámky ke vztahu mytologických struktur a hudebního naratativu v teorii Byrona Alména
David Kozel
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Poznámky ke zrodu české hudební akus­tiky: od Ryby ke Strouhalovi
David Kozel
Year: 2015
published expert opinions, reviews

The Ignacy Jan Paderewski Academy Of Music In Poznań, Faculty of  Composition, Conducting, Theory of Music and Eurhythmics
David Kozel
Year: 2015
work experience abroad

The Myth of Globalisation and Contemporary Musical Culture
David Kozel
Year: 2015
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antický hudební mýtus a jeho responze ve středoškolské hudební výchově
David Kozel
Year: 2014
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Archetypální a narativní rezonance analýzy hudebního díla s mytologickým námětem
David Kozel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Archetypický stín a transformace hudby v románu Thomase Manna Doktor Faustus
David Kozel
Year: 2014, ESPES (elektronický časopis spoločnosti pre estetiku na Slovenku)
journal article

Hudební narativ jako analytická a interpretační kategorie
David Kozel, Kolektiv Autorů
Year: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Hudební narativ jako analytická a interpretační kategorie
David Kozel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hudební naratologie: vybrané teoretické přístupy
David Kozel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Hudební naratologie: vybrané teoretické přístupy
David Kozel
Year: 2014
abstract in proceedings

Interpersonální hypotéza hudby a hlubinně hermeneutické hledání smyslu uměleckého díla
David Kozel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Interpretační soutěž pedagogických fakult České republiky a Slovenské republiky - Ostrava 2014
David Kozel
Year: 2014
others

Janáčkiana 2014
David Kozel, Karel Steinmetz, Veronika Ševčíková
Year: 2014
organizing conference, workshop

K metodologickým problémům hudební narativity
David Kozel
Year: 2014, Musicologica Brunensia
journal article

K roli kolektivního vědomí a nevědomí v současné hudební kultuře
David Kozel
Year: 2014, Ars pro toto. Vedecký a umelecký časopis
journal article

Narativní zkušenost hudby a hudební zážitek
David Kozel
Year: 2014
abstract in proceedings

Narativní zkušenost hudby a hudební zážitek
David Kozel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci
David Kozel
Year: 2014, Slovenská literatúra
journal article

Orfeus melancholik? Antický hudební mýtus v archetypální interpretaci
David Kozel
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Výchova hudbou, výchova uměním u handikepovaných jedinců Múzické školy Ostrava
David Kozel
Year: 2014
published expert opinions, reviews

Znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku 21. století
David Kozel
Year: 2014, Hudební výchova
journal article

Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta humanitných vied, Katedra hudby
David Kozel
Year: 2014
work experience abroad

Hudebněpsychologické, didaktické a pedagogické předměty
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Veronika Ševčíková, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
specialist book chapter

Hudebněteoretické a hudebněestetické aspekty přípravy učitelů a učitelek hudební výchovy
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013, Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
specialist book chapter

Imaginace a symbolizace v procesu hudební analýzy
David Kozel
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Imaginace, umění a tematizace námětových motivů v hudbě
David Kozel
Year: 2013
abstract in proceedings

Imaginace, umění a tematizace námětových motivů v hudbě
David Kozel
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K problematice aktivace procesů imaginace a symbolizace při analýze hudebního díla
David Kozel
Year: 2013
abstract in proceedings

K problematice znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku XXI. století
David Kozel
Year: 2013
abstract in proceedings

Pregraduální příprava učitelů hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013
editorial work

Sémantický diferenciál a jeho využití ve výzkumu hudební recepce
David Kozel
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sémantický diferenciál a jeho využití ve výzkumu hudební recepce
David Kozel
Year: 2013
abstract in proceedings

Symbolizace a imaginace v analýze a interpretaci hudebního díla
David Kozel
Year: 2013
abstract in proceedings

The Role of Collective Conscious and Unconscious in Contemporary Music Culture
David Kozel
Year: 2013
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Závěry
David Kozel, David Kozel, Jiří Kusák, Jan Mazurek, Jan Spisar, Veronika Ševčíková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, katedra hudební výchovy
specialist book chapter

Antický hudební mýtus
David Kozel
Year: 2012, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
specialist book

Archetyp v hudbě
David Kozel
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Archetypální analýza a interpretace hudebního díla s mytologickým námětem
David Kozel
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Archetypální analýza a interpretace hudebního díla s mytologickým námětem
David Kozel, Kolektiv Autorů
Year: 2012, Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta
specialist book chapter

Hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů
David Kozel
Year: 2012
abstract in proceedings

Janáčkiana 2012
Pavla OLŠAROVÁ, Karel Steinmetz, Kateřina SABOVÁ, David Kozel
Year: 2012
organizing conference, workshop

K hermeneutickému porozumění hudební tradici prostřednictvím pedagogické personality
David Kozel
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

K hermeneutickému porozumění hudební tradici prostřednictvím pedagogické personality
David Kozel
Year: 2012
abstract in proceedings

K problematice znovuobjevování numinozity uměleckého zážitku člověka počátku 21. století
David Kozel
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychosémantické a hudebně pedagogické aspekty vnímaní skladeb s antickým mytologickým námětem
David Kozel
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Psychosémantické a hudebně pedagogické aspekty vnímání skladeb s antickým mytologickým námětem
David Kozel
Year: 2012
abstract in proceedings

Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy
Karel Steinmetz, David Kozel, Jan Mazurek, Milan Bátor, Pavla Lachmanová, Pavla OLŠAROVÁ, Kateřina SABOVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Jindřich SCHWARZ, Jana Vondráčková ... other authors
Year: 2012
editorial work

Archetypální dimenze antického hudebního mýtu
David Kozel
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bohuslav Martinů anglicky
David Kozel
Year: 2011
published expert opinions, reviews

CD Bohuslav Martinů: Song on Moravian Folk Poetry. Opening of the Wells
David Kozel
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Hudební výchova z hlediska analytické psychologie
David Kozel
Year: 2011
abstract in proceedings

Hudobný význam a jeho využitie v inštrumentálnej hre
David Kozel
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní sborník hudební výchovy 2010, č. 2
David Kozel, Jiří Kusák, Inez Kozelská, Kateřina SABOVÁ, Milan Bátor, Iva MANOVÁ, Jindřiška MARUŠÁKOVÁ, Anna NAJSROVÁ, Silvie SCHMUCKEROVÁ, Magda VYORALOVÁ, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2011
editorial work

Orfeus - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu
David Kozel
Year: 2011
abstract in proceedings

Orpheus Igora Stravinského jako exemplifikace kompozičního a poetického přístupu k antickému mýtu
David Kozel
Year: 2011
abstract in proceedings

Sémantické vazby hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů
David Kozel
Year: 2011
abstract in proceedings

Sémantické vazby hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů
David Kozel
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009/č.2, 2010/č. 1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Libuše Černá, Jan Kosík, Anna Najsrová, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2010
editorial work

Mýtus, hudba a výchova. Příspěvek k iniciačním rituálům umělecké kultury
David Kozel
Year: 2010
abstract in proceedings

Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu
David Kozel
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Pan Vítězslava Nováka - sémantické transformace mytologického obrazu
David Kozel
Year: 2010
abstract in proceedings

Praktický slovník pro sbormistry
David Kozel
Year: 2010
published expert opinions, reviews

Procesy subjektivizace a objektivizace mýtu o Orfeovi v kompoziční poetice Igora Stravinského
David Kozel
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Sirény - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu
David Kozel
Year: 2010
abstract in proceedings

Sýrinx - mytopoetická analýza antického hudebního mýtu
David Kozel
Year: 2010
abstract in proceedings

Antický hudební mýtus
David Kozel
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Antický hudební mýtus
David Kozel
Year: 2009
abstract in proceedings

Archetypální symbolika antického hudebního mýtu jako integrující prostředek poslechu hudby
David Kozel
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Archetypální symbolika antického hudebního mýtu jako integrující prostředek poslechu hudby
David Kozel
Year: 2009
abstract in proceedings

Archetypy jako integrativní prvek hudební výchovy
David Kozel
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Archetypy jako integrativní prvek hudební výchovy
David Kozel
Year: 2009
abstract in proceedings

CD Adash & Naches: Napůl živě
David Kozel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

Hudební Současnost 2008
Daniel SKÁLA, Hana Adámková Heidrová, Jan KOSÍK, David Kozel
Year: 2009
published expert opinions, reviews

K hudební složce smyslových obrazů filmu 2001: A Space Odyssey Stanleyho Kubrika
David Kozel
Year: 2009
abstract in proceedings

Ke vztahu mytologie a hudby prizmatem teorie archetypů C. G. Junga
David Kozel
Year: 2009
abstract in proceedings

Mezinárodní webový sborník hudební výchovy, 2009/č. 1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Jan Kosík, Mgr. Daniel Skála, Daniela Zuková, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2009
editorial work

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Year: 2009
organizing conference, workshop

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Year: 2009
organizing conference, workshop

Webová konference Hudební výchova 2009
Jiří Kusák, David Kozel
Year: 2009
organizing conference, workshop

Mezinárodní webový sborník, 2008/č.1
Jiří Kusák, Autorský Kolektiv, Inez Kozelská, David Kozel, Daniela Zuková, Jan Kosík, Jaromír Zubíček ... other authors
Year: 2008
editorial work

Mýtus o Prométheovi jako námětová složka integrativních modelů středoškolské hudební výchovy
David Kozel
Year: 2008
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
AN1SVAnalýza skladeb 1
BHUTHudební teorie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPNSeminář k diplomové práci
EXKZ2Exkurze 2 - Janáčkovy Hukvaldy
HLAM1Hlasová příprava I
HLAM2Hlasová příprava II
HL1Z1Hlasová výchova s metodikou 1
HL1Z2Hlasová výchova s metodikou 2
HU1UZHudební teorie - úvod
IN1OZIntonace s metodikou 1
KASKLKomplexní analýza skladeb
MSHUTHudební teorie
OBHJNObhajoba diplomové práce
VS1PRVšeobecný kulturní přehled
VS1Z5SZZ - Hudební orientace
2EORSHudeb.estetika a pedag. v teorii a praxi
2EOR8Repetitorium hudební teorie
2EO10Hudební estetika v teorii a praxi
2INKOÚvod do hudební komparatistiky
2IPS1Dramat.,interpret. a did.probl. říz.sb 1
2PRHPAktuální problémy hudební pedagogiky
2PRHSAktuální problémy hudební pedagogiky
3EOR1Hudební nauka 1
3EOR2Hudební nauka 2
3EOR5Analýza písní a skladeb
3EOR7Dějiny hudby 4
3LAN1Sluchová analýza 1
3LAN2Sluchová analýza 2
3NTOZIntonace s metodikou
3PGZ1Hudební formy
5HUTNZáklady hudební teorie
5UTN1Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55TN1Hudební teorie a úvod do dějin hudby
55UD1Hudební výchova 1
55UD2Hudební výchova 2
55UTNZáklady hudební teorie
6ANSEAnalytický seminář
6ASK1Analýza skladeb
6ASK2Analýza skladeb
6BHUTHudební teorie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6HARMHarmonie
6HUTEHudební teorie
6KMHAKlasická a moderní harmonie
6PBS1Seminář k bakalářské práci 1
6PBS2Seminář k bakalářské práci 2
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6UHUTÚvod do hudební teorie
66HUTHudební teorie
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
7AHUPAktuální problémy hudební pedagogiky
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7ESKOHudební estetika a komparatistika
7ESTEHudební estetika v teorii a praxi
7HUPGHudební pedagogika
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8ZHUTZáklady hudební teorie
88HUTZáklady hudební teorie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
9KOANKomplexní analýza skladeb
9REDAParticipace na redakční práci pracoviště
99EDAParticipace na redakční práci pracoviště
99OANKomplexní analýza skladeb
2HUESHudební estetika


AuthorTitleType of thesisYear
Šašinková KristýnaSong Analysis of the Repertoire of Selected Songbooks for Pupils of the Primary SchoolsMaster's thesis 2022 
Ručková DominikaMethodical and Technical Aspects in Snadné etudy and Nové etudy pro kytaru by Milan Zelenka a Jana ObrovskáMaster's thesis 2020 
Raková AlenaMedea by Samuel BarberMaster's thesis 2017 
Pavelková VeronikaThe Use of Semantic Differential Method in Music Education at the 2nd Primary SchoolMaster's thesis 2016 
Prokšová PatricieEducational experience from music theory for the first school with extended music education. On the example of schools selected from Moravian-Silesian Region.Master's thesis 2016 
Štěpánová MartinaArtificial music of the 20th century in the current practice of music education. Probe into the current situation in selected secondary schools in Ostrava.Master's thesis 2016 
Štěpán PetrComparison of Selected Interpretive Approaches of the Concerto in A flat Major by Aleksandr Grigori ArutiuniaMaster's thesis 2014 
Kvoch StanislavMinute Solos Op. 58 by Štěpán RakBachelor's thesis 2019 
Ručková DominikaHumours, Op. 42 by Štěpán RakBachelor's thesis 2018 
Bojceňuková PetraLeon Juřica´s Landecká VenušeBachelor's thesis 2017 
Ziegelbauerová AdélaThe Simplified Semantic Differential and its Usage in Pre-school Music EducationBachelor's thesis 2017 
Gondeková VeronikaCharacteristics of musical expression of music group the Mňága a Žďorp based on selected works from the years 1991-1993Bachelor's thesis 2016 
Johnová LudmilaThe Symphonic Poem Hamlet by Ferenc LisztBachelor's thesis 2016 
Beseda MichalComparison of the Czech classical guitar schools from the point of view of training unisonBachelor's thesis 2015 
Hőferová LenkaThe School Semantic Analysis of the Selected Lyric Pieces by Edvard H. GriegBachelor's thesis 2015 
Ostárková KateřinaSound, noise, tone. Developing musical perception of the preschool age childBachelor's thesis 2015 
Raková AlenaMedea as a Thematic Source of Music Compositions in First Half of the 20th CenturyBachelor's thesis 2015 
Pechancová PetraThe School Semantic Analysis of the Piano Cycle Beagle by Markéta Dvořáková in the Context of Teaching at the School of MusicBachelor's thesis 2014 
Siuda JiříMethodological aspects of the development of musicality in the choir Fusion's practiceBachelor's thesis 2014 
Kapsiová MonikaLeoš Janáček´s compositions and their usege in educational practice of the Leoš Janáček School HukvaldyBachelor's thesis 2013 
Siwá VeronikaComparison of Music Education at the Department of Music Education in the Czech Republic and AbroadBachelor's thesis 2013 
Štěpánová MartinaStylish parallels of selected signs of the musical and artistic expressionism. In the examples of works by Arnold Schoenberg and Wassily KandinskyBachelor's thesis 2013 


No record found.

rss
social hub