Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Kateřina Trčková


Academic degree, name, surname:RNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Room, floor, building: C 506, Building C
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Chemistry (Faculty of Science)
Phone number, mobile: +420 553 46 2190
E-mail:



No record found.



Videohospitace jako nástroj pro hodnocení kvality výuky
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2018
abstract in proceedings

Motivace žáků prostřednictvím Korchemu
Kateřina Trčková, Marie Solárová, Kateřina Nebusová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od individuálního posteru ke skupinovému projektu
Kateřina Trčková
Year: 2017
abstract in proceedings

Motivation of students through play
Kateřina Trčková, Roman Maršálek, Zuzana Václavíková, Richard Křapáček
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multidisciplinary Virtual Escape Game
Roman Maršálek, Kateřina Trčková, Zuzana Václavíková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problem tasks as a key to a deeper understanding of science subjects
Roman Maršálek, Kateřina Trčková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Problem tasks as a key to a deeper understanding of science subjects
Roman Maršálek, Kateřina Trčková
Year: 2022
abstract in proceedings

Virtual didactic game in teaching chemistry
Kateřina Trčková, Roman Maršálek, Silvie Polášková
Year: 2022
abstract in proceedings

Virtual didactic game in teaching chemistry
Kateřina Trčková, Roman Maršálek, Silvie Polášková
Year: 2022
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Didactic game as a means of developing research skills
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Jana Lukášová
Year: 2021
abstract in proceedings

Improving professional vision of pre-service teachers using video
Zuzana Václavíková, Petra Konečná, Martin Žáček, Pavel Smolka, Kateřina Trčková
Year: 2021
abstract in proceedings

Inovativní metody v distanční výuce chemie
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Michal Lach, Linda Kavková, Silvie Polášková, Karel Bernovský, Kateřina Němcová, Martina Procházková, Klára Broschová, Kristýna Luzarová, Hana Tkačíková, Richard Křapáček, Daniela Baránková, Veronika Halšková ... other authors
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Origami pro chemii a smartphone
Michal Lach, Jiří Kalina, Kateřina Trčková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Praktické využití online nástrojů ve výuce chemie
Michal Lach, Kateřina Trčková
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Vybrané kapitoly z didaktiky chemie IV
Kateřina Trčková
Year: 2021
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití mobilních aplikací v eTwinningovém projektu
Kateřina Trčková, Linda Kavková
Year: 2021, Biológia, ekológia, chémia
journal article

Comparison of research results on the topic of mixture
Kateřina Trčková, Petr Bujok
Year: 2020
abstract in proceedings

Didaktická hra na podporu badatelských dovedností
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Jana Lukášová
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

eTwinning project ?No stress?
Kateřina Trčková, Alena Juřicová
Year: 2020
abstract in proceedings

Inovativní metody ve výuce chemie I
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Klára Belinová, Sára Černá, Michaela Dostalíková, Karolína Farmačková, Martin Harok, Alena Juřicová, Kateřina Káňová, Jiří Kubný, Jana Lukášová, Kristýna Orságová, Petra Tomanová, Gabriela Štětinová, Tereza Veverková ... other authors
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inovativní metody ve výuce chemie II
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši, Klára Belinová, Sára Černá, Michaela Dostalíková, Karolína Farmačková, Martin Harok, Alena Juřicová, Kateřina Káňová, Jiří Kubný, Jana Lukášová, Kristýna Orságová, Petra Tomanová, Tereza Veverková ... other authors
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jak rozvíjet u žáků badatelské dovednosti
Martin Harok, Michaela Dostalíková, Karolína Farmačková, Kateřina Trčková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Kovy v projektech
Jiří Kubný, Kateřina Trčková
Year: 2020
abstract in proceedings

Mental Mapping in the Inquiry Process
Kateřina Trčková, Petr Bujok, Karolína Farmačková
Year: 2020, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Biologica
journal article

Mentální mapování v procesu bádání
Kateřina Trčková, Petr Bujok, Karolína Farmačková
Year: 2020
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projektová výuka v pregraduální přípravě učitelů
Kateřina Trčková
Year: 2020, Biológia, ekológia, chémia
journal article

Školní pokusy I
Kateřina Trčková
Year: 2020
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

The power of video in teachers' training and in their professional development
Zuzana Václavíková, Martin Žáček, Pavel Smolka, Kateřina Trčková, Petra Konečná
Year: 2020
abstract in proceedings

Badatelsky orientované vyučování s využitím počítačem podporovaných experimentů
Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2019, Biológia, ekológia, chémia
journal article

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evaluace badatelských aktivit
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Experiment v chemii
Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Mladí badatelé na ZŠ
Petra Blokešová, Kateřina Trčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projektová výuka v pregraduální přípravě učitelů
Kateřina Trčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Projektová výuka v pregraduální přípravě učitelů
Kateřina Trčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Reflexe badatelských aktivit
Kateřina Trčková
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ukázka zadání a hodnocení badatelské úlohy
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2019, Biologie - Chemie - Zeměpis. Časpis pro výuku přírodovědných předmětů na základních a středních školách.
journal article

Vybrané kapitoly z didaktiky chemie I
Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z didaktiky chemie II
Kateřina Trčková
Year: 2019
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Badatelské aktivity v praxi
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2018
abstract in proceedings

Badatelské aktivity v praxi
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2018
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Návrh metodiky hodnocení badatelských aktivit
Markéta Bartoňová, Michal Richtář, Kateřina Trčková
Year: 2018
abstract in proceedings

Od individuálního posteru ke skupinovému projektu
Kateřina Trčková
Year: 2018
abstract in proceedings

Videohospitace jako nástroj pro hodnocení kvality výuky
Kateřina Trčková, Dana Kričfaluši
Year: 2018
abstract in proceedings

Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie
Dana Kričfaluši, Jana Prášilová, Kateřina Trčková
Year: 2017
organizing conference, workshop

AKTUÁLNÍ ASPEKTY PREGRADUÁLNÍ PŘÍPRAVY A POSTGRADUÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE
Jana Prášilová, Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková, Marie Solárová
Year: 2017
organizing conference, workshop

Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele I., Analýza učebnic
Roman Maršálek, Kateřina Trčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Fyzikální chemie - Inspirace pro učitele II., Dotazník a test
Roman Maršálek, Kateřina Trčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Chemická olympiáda kategorie D
Kateřina Trčková, Martin Mucha
Year: 2017
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Konstituční izomerie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izomerie alkanů)
Dana Kričfaluši, Jana Prášilová, Kateřina Trčková
Year: 2017, Masarykova univerzita
specialist book chapter

Motivace žáků prostřednictvím Korchemu
Kateřina Trčková, Marie Solárová, Kateřina Nebusová
Year: 2017
abstract in proceedings

Motivace žáků prostřednictvím Korchemu
Kateřina Trčková, Marie Solárová, Kateřina Nebusová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od individuální posteru ke skupinovému projektu
Kateřina Trčková
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od individuálního posteru ke skupinovému projektu
Kateřina Trčková
Year: 2017
abstract in proceedings

Moderní trendy ve vzdělávání přírodovědných předmětů
Jana Prášilová, Dana Kričfaluši, Kateřina Trčková
Year: 2016
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Uspět neznamená umět
Kateřina Trčková
Year: 2016
abstract in proceedings

Chemie kolem nás v praxi
Kateřina Trčková
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Letní přírodovědná škola
Kateřina Trčková
Year: 2015
organizing conference, workshop

Přírodní vědy na hradě
Kateřina Trčková, Marie Solárová, Martin Mucha
Year: 2015
organizing conference, workshop

Vybrané kapitoly z chemie s použitím mobilních zařízení
Kateřina Trčková
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Využití mobilních zařízení v chemickém vzdělávání
Kateřina Trčková
Year: 2015
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Bílé zlato
Kateřina Trčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Bílé zlato
Kateřina Trčková
Year: 2014
abstract in proceedings

Chemická olympiáda kategorie C
Marie Solárová, Martin Mucha, Kateřina Trčková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Chemické hry
Kateřina Trčková
Year: 2014
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Letní přírodovědná škola
Kateřina Trčková, Marie Solárová
Year: 2014
organizing conference, workshop

Motivační úlohy v praxi
Kateřina Trčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Multikomponentní úlohy v praxi
Kateřina Trčková
Year: 2014
abstract in proceedings

Příroda v noci
Kateřina Trčková, Marie Solárová, Martin Mucha, Jana Štefelová, Marek Mucha, Lenka BLÁHOVÁ ... other authors
Year: 2014
organizing conference, workshop

Přírodní vědy na hradě
Kateřina Trčková, Václav Slovák, Marie Solárová, Martin Mucha, Jiří Kalina
Year: 2014
organizing conference, workshop

Sacharidy hravě
Kateřina Trčková
Year: 2014
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Učení s porozuměním
Kateřina Trčková
Year: 2014
abstract in proceedings

Motivační příklady
Kateřina Trčková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Početní gramotnost žáků ve výuce chemie
Kateřina Trčková
Year: 2013
abstract in proceedings

Posílení gramotností žáků ve výuce chemie
Kateřina Trčková
Year: 2013
abstract in proceedings

Příprava žáků k chemické olympiádě
Marie Solárová, Kateřina Trčková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records



AbbreviationSubject
ASPRAAsistenská praxe
DIDS1Didaktika chemie 1
DIDS2Didaktika chemie 2
DOPECDoplňková pedagogická činnost
EVVCHExperiment ve výuce chemie
MMVCHMožnosti modernizace výuky chemie
MPCH1Možnosti motivace a popul. v chemii 1
NALATNávykové látky
PPXS1Průběžná pedagogická praxe 1
PPXS2Průběžná pedagogická praxe 2
PZBP1Příprava a zpracování bakalářské práce 1
PZBP2Příprava a zpracování bakalářské práce 2
SPPSSSouvislá pedagogická praxe
SPPZSSouvislá pedagogická praxe
SPP1Seminář k pedagogické praxi 1
SPP2Seminář k pedagogické praxi 2
SZSCHStručné základy středoškolské chemie
TPSS1Technika experimentální práce 1
TPSS2Technika experimentální práce 2
VPDC1Vybrané problémy z didaktiky chemie 1
VPCHVVybrané problémy v chemických výpočtech
VSDCHVýběrový seminář z didaktiky chemie
YANOCAnorganická chemie
Y2BMSBadatelské metody ve vzdělávání (SŠ)
Y2BMVBadatelské metody ve vzdělávání pro SŠ
Y2DCSDidaktika chemie pro SŠ
Y2DC1Didaktika chemie 1
Y2DC2Didaktika chemie 2
Y2EXVExperiment v chemii
Y2TE1Technika experimentální práce 1
Y2TE2Technika experimentální práce 2
Y2TS1Technika experimentální práce 1
Y2TS2Technika experimentální práce 2
Y2VPSVybrané problémy z didaktiky chemie
Y2VP1Vybrané problémy z didaktiky chemie 1
Y2VP2Vybrané problémy z didaktiky chemie 2
ZACHEZáklady chemie
0IZLTZáklady laboratorní techniky
7BMCVBadatelské metody v chemickém vzdělávání
7DAC1Didaktické aspekty výuky chemie 1
7DAC2Didaktické aspekty výuky chemie 2
7DCH1Didaktika chemie 1
7DCH2Didaktika chemie 2
7EVCHExperiment v chemii
7MPCHMožnosti popularizace v chemii
7NALANávykové látky
7PPP1Průběžná profesní praxe 1
7PPP2Průběžná profesní praxe 2
7SOPPSouvislá profesní praxe
7SZSCStručné základy středoškolské chemie
7TEP1Technika experimentální práce 1
7TEP2Technika experimentální práce 2
7VDC1Vybrané problémy z didaktiky chemie 1
7VPCVVybrané problémy v chemických výpočtech
7VPCHVybrané problémy z chemie


AuthorTitleType of thesisYear
Mašláňová HelenaSchool Chemical Experiments Inspired By The Czech PharmacopoeiaAdvanced thesis 2018 
Maršálek RomanPhysical chemistry - inspiration for teachersAdvanced thesis 2017 
Kavková LindaeTwinning project "Waste doesn't have to be a problem"Master's thesis 2022 
Polášková SilvieHealthy nutrition in the didactic gameMaster's thesis 2022 
Farmačková KarolínaTasks inspired by the Category D Chemical OlympiadMaster's thesis 2021 
Juřicová AlenaE-Twinning project "No stress"Master's thesis 2021 
Blokešová PetraWorksheets for the science clubMaster's thesis 2020 
Kubný JiříMetals in project educationMaster's thesis 2020 
Lukášová JanaDidactic game as a means of developing research skillsMaster's thesis 2020 
Štětinová GabrielaInquiry-based activities in environmental educationMaster's thesis 2020 
Čamborková LucieWater experiments in science educationMaster's thesis 2019 
Fajkusová SoňaDevelopment of key competences through an inquiry-based science educationMaster's thesis 2018 
Kozielová KateřinaSafe experiments in general and inorganic chemistry at elementary schoolsMaster's thesis 2018 
Nebusová KateřinaCorrespondence seminars in ChemistryMaster's thesis 2018 
Stočesová AdélaFrom element to inorganic compoundMaster's thesis 2015 
Tkačíková HanaDetergents and cosmetics made from natural sourcesBachelor's thesis 2021 
Kavková LindaPlastics around usBachelor's thesis 2020 
Polášková SilvieAlphabet of vitamins and mineralsBachelor's thesis 2020 
Farmačková KarolínaTasks of the D category chemical olympicsBachelor's thesis 2019 
Kubný JiříTransition Metals around usBachelor's thesis 2018 
Křesinová TerezaHome biochemistry experimentsBachelor's thesis 2015 


Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II (OKAP II) PřF
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Period7/2021 - 11/2023
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statesolved
Practical applications of chemistry in everyday life
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Period1/2022 - 12/2022
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Innovative methods in distance teaching of chemistry
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Period1/2021 - 12/2021
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Professional, career and polytechnic education
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Period7/2018 - 6/2021
ProviderOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Statefinished
Innovative methods in teaching chemistry
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Period1/2019 - 12/2020
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Inquiry based education as a tool for pupils? scientific literacy progress
Main solverRNDr. Kateřina Trčková, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
rss
social hub