UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Daniel Hanuš


Academic degree, name, surname:PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Selected publications

Hanuš, D. Koncept Corporate Social Responsibility v podnikatelském prostředí ČR a související otázky. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2017. 99 s. ISBN 978-80-7314-397-8.
Hanuš, D. Vývoj mezinárodněprávní ochrany dětí v kontextu Úmluvy o právech dítěte a jejíreflexe v právním řádu ČR. In: PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM - II. ROČNÍK: PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM - II. ROČNÍK príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 09. mája 2017, pod záštitou Profesora JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. Paneurópskej vysokej školy, Právnickej fakulty. BRATISLAVA, JÚL 2017 2017-05-05 Bratislava. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, www.printmedia.sk, 2017. s. 463-474. ISBN 978-80-89453-33-7.
Hanuš, D. Dítě jako subjekt občanského práva. CI Time: odborný analytický měsíčník. 2016, č. 2016, s. 0-0. ISSN 1804-8099.
Hanuš, D. Právní předpoklady rodičovství z pohledu soukromého práva v ČR. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2016. 53 s. ISBN 978-80-7314-348-0.
Mičínová, I., Průšová, L. a Hanuš, D. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.: VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.. 2015.
Hanuš, D. Legislativní (právní) základy multikulturního vzdělávání v ČR. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.. In: Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI RODIČOVSTVÍ - UPLATNĚNÍ PRÁV V PRAXI: Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI RODIČOVSTVÍ - UPLATNĚNÍ PRÁV V PRAXI 2015-10-22 Plzeň. Plzeň: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s., Černická 7, 301 00 Plzeň, 2015. s. 69-77. ISBN 978-80-906370-1-6.
Hanuš, D. Participační práva dítěte. In: Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI RODIČOVSTVÍ - UPLATNĚNÍ PRÁV V PRAXI: Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI RODIČOVSTVÍ - UPLATNĚNÍ PRÁV V PRAXI 2015-10-22 Plzeň. Plzeň: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s., Černická 7, 301 00 Plzeň, 2015. s. 27-34. ISBN 978-80-906370-1-6.
Hanuš, D. Společenská a právní problematika osvojení v současnosti.. In: S. Radvanová a kol.. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 64-75. ISBN 978-80-7400-578-7.
Hanuš, D. Dítě v MŠ a domácí násilí. Řízení školy. 2013, roč. IX., č. 2013, s. 1-4. ISSN 1214-8679.
Hanuš, D. Dítě z rozvedeného manželství v mateřské škole. Řízení školy. 2013, roč. IX., č. 2013, s. 3-4. ISSN 1214-8679.

All publications

Hanuš, D. a Kadlec, M. Dopady rozhodování Ústavního soudu České republiky na podnikatelskou sféru v daňové oblasti.. In: X. ročník mezinárodní vědecké konference Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie: X. ročník mezinárodní vědecké konference Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie 2018-11-09 Praha. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2018. s. -------. ISBN ---.
Hanuš, D. a Radvanová, S. Nesezdané soužití. In: Koldinská, K. (ed.). Pocta Věře Štangové. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. s. 411-419. ISBN 978-80-7380-735-1.
Hanuš, D. Koncept Corporate Social Responsibility v podnikatelském prostředí ČR a související otázky. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2017. 99 s. ISBN 978-80-7314-397-8.
Hanuš, D. Vývoj mezinárodněprávní ochrany dětí v kontextu Úmluvy o právech dítěte a jejíreflexe v právním řádu ČR. In: PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM - II. ROČNÍK: PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ FÓRUM - II. ROČNÍK príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej dňa 09. mája 2017, pod záštitou Profesora JUDr. Jaroslava Ivora, DrSc. Paneurópskej vysokej školy, Právnickej fakulty. BRATISLAVA, JÚL 2017 2017-05-05 Bratislava. Bratislava: Paneurópska vysoká škola, www.printmedia.sk, 2017. s. 463-474. ISBN 978-80-89453-33-7.
Hanuš, D. Dítě jako subjekt občanského práva. CI Time: odborný analytický měsíčník. 2016, č. 2016, s. 0-0. ISSN 1804-8099.
Hanuš, D. Mediace jako efektivní metoda profesionálního poradenství. CI Time: odborný analytický měsíčník. 2016, roč. VI., č. 2016, s. 10-13. ISSN 1804-8099.
Hanuš, D. Právní předpoklady rodičovství z pohledu soukromého práva v ČR. Kunovice: Evropský polytechnický institut, s.r.o., 2016. 53 s. ISBN 978-80-7314-348-0.
Hanuš, D. Význam interakce a komunikace v profesní praxi manažera. CI Time: odborný analytický měsíčník. 2016, roč. VI., č. 2016, s. 10-12. ISSN 1804-8099.
Mičínová, I., Průšová, L. a Hanuš, D. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.: VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.. 2015.
Hanuš, D. Dítě - objekt či subjekt péče. Praktické a teoretické ohlédnutí po roce rekodifikace soukromého práva. CI Time: odborný analytický měsíčník. 2015, č. 2015, s. 0-0. ISSN 1804-8099.
Hanuš, D. Legislativní (právní) základy multikulturního vzdělávání v ČR. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.. In: Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI RODIČOVSTVÍ - UPLATNĚNÍ PRÁV V PRAXI: Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI RODIČOVSTVÍ - UPLATNĚNÍ PRÁV V PRAXI 2015-10-22 Plzeň. Plzeň: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s., Černická 7, 301 00 Plzeň, 2015. s. 69-77. ISBN 978-80-906370-1-6.
Hanuš, D. Participační práva dítěte. In: Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI RODIČOVSTVÍ - UPLATNĚNÍ PRÁV V PRAXI: Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI RODIČOVSTVÍ - UPLATNĚNÍ PRÁV V PRAXI 2015-10-22 Plzeň. Plzeň: DOMUS - Centrum pro rodinu, z.s., Černická 7, 301 00 Plzeň, 2015. s. 27-34. ISBN 978-80-906370-1-6.
Hanuš, D. Společenská a právní problematika osvojení v současnosti.. In: S. Radvanová a kol.. Rodina a dítě v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 64-75. ISBN 978-80-7400-578-7.
Hanuš, D. Vybraná problematika teorie a praxe rozkladových komisí. Acta Moraviae: odborný časopis pro ekonomy, manažery a informatiky. 2015, roč. 2015, s. 35-42. ISSN 1803-7607.
Hanuš, D. Dítě v MŠ a domácí násilí. Řízení školy. 2013, roč. IX., č. 2013, s. 1-4. ISSN 1214-8679.
Hanuš, D. Dítě z rozvedeného manželství v mateřské škole. Řízení školy. 2013, roč. IX., č. 2013, s. 3-4. ISSN 1214-8679.
Hanuš, D. a Radvanová, S. Komercializace rodičovství. In: Dny práva 2012 - Days of Law 2012: Dny práva 2012 - Days of Law 2012 2012-11-14 Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 1284-1292. ISBN 978-80-210-6319-8.
Hanuš, D. MŠ a dítě předškolního věku jako subjekty práva. Řízení školy. 2011, roč. VI., č. 2011, s. 1-2. ISSN 1214-8679.
Hanuš, D. Úloha mateřské školy jako sociální instutuce. Řízení školy. 2011, roč. VI., č. 2011, s. 8-10. ISSN 1214-8679.


No record found.No record found.

social hub