The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Daniel Hanuš


Academic degree, name, surname:PhDr. Mgr. Daniel Hanuš, LL.M., MBA
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile:
E-mail:
Personal website:No record found.Koncept Corporate Social Responsibility v podnikatelském prostředí ČR a související otázky
Daniel Hanuš
Year: 2017, Evropský polytechnický institut, s.r.o.
specialist book

Vývoj mezinárodněprávní ochrany dětí v kontextu Úmluvy o právech dítěte a jejíreflexe v právním řádu ČR
Daniel Hanuš
Year: 2017
abstract in proceedings

Dítě jako subjekt občanského práva
Daniel Hanuš
Year: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
journal article

Právní předpoklady rodičovství z pohledu soukromého práva v ČR
Daniel Hanuš
Year: 2016, Evropský polytechnický institut, s.r.o.
specialist book

Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.
Ivana Mičínová, Lenka Průšová, Daniel Hanuš
Year: 2015
editorial work

Legislativní (právní) základy multikulturního vzdělávání v ČR. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.
Daniel Hanuš
Year: 2015
abstract in proceedings

Participační práva dítěte
Daniel Hanuš
Year: 2015
abstract in proceedings

Společenská a právní problematika osvojení v současnosti.
Daniel Hanuš
Year: 2015, C. H. Beck
specialist book chapter

Dítě v MŠ a domácí násilí
Daniel Hanuš
Year: 2013, Řízení školy
journal article

Dítě z rozvedeného manželství v mateřské škole
Daniel Hanuš
Year: 2013, Řízení školy
journal article

Dopady rozhodování Ústavního soudu České republiky na podnikatelskou sféru v daňové oblasti.
Daniel Hanuš, Michal Kadlec
Year: 2018
abstract in proceedings

Nesezdané soužití
Daniel Hanuš, Senta Radvanová
Year: 2018, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
specialist book chapter

Koncept Corporate Social Responsibility v podnikatelském prostředí ČR a související otázky
Daniel Hanuš
Year: 2017, Evropský polytechnický institut, s.r.o.
specialist book

Vývoj mezinárodněprávní ochrany dětí v kontextu Úmluvy o právech dítěte a jejíreflexe v právním řádu ČR
Daniel Hanuš
Year: 2017
abstract in proceedings

Dítě jako subjekt občanského práva
Daniel Hanuš
Year: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
journal article

Mediace jako efektivní metoda profesionálního poradenství
Daniel Hanuš
Year: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
journal article

Právní předpoklady rodičovství z pohledu soukromého práva v ČR
Daniel Hanuš
Year: 2016, Evropský polytechnický institut, s.r.o.
specialist book

Význam interakce a komunikace v profesní praxi manažera
Daniel Hanuš
Year: 2016, CI Time: odborný analytický měsíčník
journal article

Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.
Ivana Mičínová, Lenka Průšová, Daniel Hanuš
Year: 2015
editorial work

Dítě - objekt či subjekt péče. Praktické a teoretické ohlédnutí po roce rekodifikace soukromého práva
Daniel Hanuš
Year: 2015, CI Time: odborný analytický měsíčník
journal article

Legislativní (právní) základy multikulturního vzdělávání v ČR. Aktuální otázky rodinné politiky a praxe VI. ročník odborné konference Rodičovství - uplatnění práv v praxi.
Daniel Hanuš
Year: 2015
abstract in proceedings

Participační práva dítěte
Daniel Hanuš
Year: 2015
abstract in proceedings

Společenská a právní problematika osvojení v současnosti.
Daniel Hanuš
Year: 2015, C. H. Beck
specialist book chapter

Vybraná problematika teorie a praxe rozkladových komisí
Daniel Hanuš
Year: 2015, Acta Moraviae: odborný časopis pro ekonomy, manažery a informatiky
journal article

Dítě v MŠ a domácí násilí
Daniel Hanuš
Year: 2013, Řízení školy
journal article

Dítě z rozvedeného manželství v mateřské škole
Daniel Hanuš
Year: 2013, Řízení školy
journal article

Komercializace rodičovství
Daniel Hanuš, Senta Radvanová
Year: 2012
abstract in proceedings

MŠ a dítě předškolního věku jako subjekty práva
Daniel Hanuš
Year: 2011, Řízení školy
journal article

Úloha mateřské školy jako sociální instutuce
Daniel Hanuš
Year: 2011, Řízení školy
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsNo record found.No record found.

rss
social hub