Utilize the web fullyThanks to cookies, browsing the web will be easier and more comfortable. To process some of them, we need your consent which you can give by clicking the “Accept all” button. More information about cookies and their settings. By refusing, only essential cookies will be loaded.
Accept all Refuse
Show cookie utilization selection

Józef Szymeczek


Academic degree, name, surname:ThDr. Józef Szymeczek, Dr.
Room, floor, building: SA 502, Building SA
Position:Head of Centre
Research interests and teaching:Czechoslovak History of the 20th Century, Problems of National Minorities, Religion
Department (Faculty): Department of Civic Education (Faculty of Education)
Centre for Research into Culture and Identity of the Region (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2604
E-mail:No record found.Dědictví luterské reformace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Józef Szymeczek
Year: 2017
abstract in proceedings

Czesko - Nimiecki Fundusz Przyszłości a odszkodowania dla Polaków w Republice Czeskiej za prace przymusowe na rzecz Niemiec hitlerowskich
Józef Szymeczek
Year: 2016
abstract in proceedings

Jan Sczepański i Edmunda Jana Osmańczyka 'Sprawy Polaków'
Józef Szymeczek
Year: 2016, Oficyna Drukarsko - Wydawnicza Akant S.C.
specialist book chapter

Z nové literatury (nejen) o Těšínsku
Józef Szymeczek
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Czeskie i zaolziańskie wątki w twórczości Edmunda Jana Osmańczyka
Józef Szymeczek
Year: 2015, Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu
specialist book chapter

Życie religijne
Józef Szymeczek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Życie religijne
Józef Szymeczek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Życie religijne
Józef Szymeczek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Kazania cieszyńskie. O ich języku w kościele luterańskim
Jana Raclavská, Urszula Kolberová, Józef Szymeczek
Year: 2022, Kongres Poláků v České republice
specialist book

Člen česko - polské a slovensko - polské historické komise Akademie věd Polské republiky
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Člen Kapituly ceny Jana a Wojtěcha Wawrzynků při Slezské institutu v Opolí
Józef Szymeczek
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Člen Kolegia Paměti národa v Praze
Józef Szymeczek
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Člen redakční rady vědeckého časopisu Dctrina - studia społeczno-polityczne
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Člen vědecké rady časopisu Biuletynu Historycznego Muzeum Marynarki Wojennej
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Člen vědecké rady časopisu Gdański Rocznik Ewangelicki
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Člen vědecké rady časopisu Krakowskie Studia Małopolskie
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Člen vědecké rady časopisu Książnica Śląska
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Člen vědecké rady časopisu Wschodnioznawstwo
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Člen vědecké rady časopisu Zagadnienia Społeczne
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Člen vědecké rady historické knihovny Książnicy Cieszyńské v Těšíně
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Člen výboru pro spolupráci s orgány samosprávy - poradního orgánu Rady vlády pro národnostní menšiny v Praze
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Hodnotitel Grantové agentury Univerzity Karlovy
Józef Szymeczek
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Podwójne nazewnictwo na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) od czasów monarchii habsburskiej po dzień dzisiejszy
Józef Szymeczek
Year: 2021, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa
journal article

Předseda české série mezinárodní ediční řady Bibliotheca Tessinensis
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Předseda vědecké rady Dokumentačního centra Kongresu Poláků v Českém Těšíně
Józef Szymeczek
Year: 2021
editorial work

Putování časem
Józef Szymeczek, Kristina Kalitová
Year: 2021
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Theosofická společnost na Těšínnsku
Józef Szymeczek
Year: 2021, Dingir. Religionistický časopis o současné náboženské scéně
journal article

Zahraniční expert Polské akreditační komise ve Varšavě
Józef Szymeczek
Year: 2021
published expert opinions, reviews

Activities of the Theosophical Society and the Order of the Star in the East in the Czech Lands until 1939
Józef Szymeczek
Year: 2020, Studia Religiologica
journal article

Braterstwo. Związek braterski ludzkości w koncepcjach Towarzystwa Teozoficznego u schyłku XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku
Józef Szymeczek
Year: 2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
specialist book chapter

Wprowadzanie dwujęzyczności i podwójnego nazewnictwa w Republice Czeskiej na przykładzie mniejszości polskiej
Józef Szymeczek
Year: 2020, Instytut Śląski
specialist book chapter

Assimilation on the borderlands. History and present day
Józef Szymeczek
Year: 2019
organizing conference, workshop

Contemporary migration and population situation in Poland on the background of the European Union
Józef Szymeczek, Paweł Hut
Year: 2019, Przegląd Europejski
journal article

Idea Morza Polskiego jako czynnik utrzymywania tożsamości narodowej wśród polskiej mniejszości w międzywojennej Czechosłowacji
Józef Szymeczek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polská menšina v Československu (ČR) 1920-2020
Józef Szymeczek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Polska mniejszość na Zaolziu po przystąpieniu Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej
Józef Szymeczek
Year: 2019
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Z dziejów polskiej teozofii
Józef Szymeczek, Izabela Trzcińska, Monika Rzeczycka
Year: 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
specialist book chapter

Hesla: Ewangelicy Śląska Cieszyńskiego w polskim ruchu narodowym do 1890 r., Nieudana próba likwidacji Kościoła Augsburskiego na Zaolziu (lato 1945 roku), Pietyści cieszyńscy, Pobyt Wincentego Witosa w Gródku na Zaolziu (1934), Powstanie PZKO w świetle tajnych polskich szyfrogramów dyplomatycznych
Józef Szymeczek
Year: 2018, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Jan Kubisz i Płyniesz Olzo - spojrzenie historyczne i teologiczne
Józef Szymeczek
Year: 2018
abstract in proceedings

Między konfesją a narodowością
Józef Szymeczek
Year: 2018, Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej
specialist book chapter

'Płyniesz Olzo' Jana Kubisza
Józef Szymeczek
Year: 2018
abstract in proceedings

Po lewej stronie Olzy - losy polskich ewangelików po podziale Śląska Cieszyńskiego w 1920 roku
Józef Szymeczek
Year: 2018, Zwiastun Ewangelicki
journal article

Zaolzie - żniwo bogate czy jałowe
Józef Szymeczek
Year: 2018, Słowo i myśl. Przegląd ewangelicki
journal article

Badania regionalne a historiografia zaolziańska po 1945 roku.
Józef Szymeczek
Year: 2017, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Dědictví luterské reformace v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Józef Szymeczek
Year: 2017
abstract in proceedings

Miejsce regionalizmu w zachowaniu dziedzictwa kulturowego
Józef Szymeczek, Zenon Jasiński
Year: 2017
editorial work

Szkolnictwo polskie w Czechosłowacji (Republice Czeskiej) od czasów jej powstania do dzisiejszego dnia
Józef Szymeczek
Year: 2017, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy
journal article

Z istorii polskovo-českovo ta katolicko-evangeličnogo antagonizmy i primiriennia na Češinskij Silezii
Józef Szymeczek, Halina Rusek, Andrzej Kasperek
Year: 2017, Nika Cientr
specialist book chapter

Czesko - Nimiecki Fundusz Przyszłości a odszkodowania dla Polaków w Republice Czeskiej za prace przymusowe na rzecz Niemiec hitlerowskich
Józef Szymeczek
Year: 2016
abstract in proceedings

Historie náboženského života v Písku - Obrazki z życia religijnego Piosku
Józef Szymeczek
Year: 2016, Regio
specialist book chapter

Jan Sczepański i Edmunda Jana Osmańczyka 'Sprawy Polaków'
Józef Szymeczek
Year: 2016, Oficyna Drukarsko - Wydawnicza Akant S.C.
specialist book chapter

Ruch teozoficzny na Śląsku Cieszyńskim (Zaolziu) od początku XX wieku do 1952 roku
Józef Szymeczek
Year: 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Z nové literatury (nejen) o Těšínsku
Józef Szymeczek
Year: 2016
published expert opinions, reviews

Czeskie i zaolziańskie wątki w twórczości Edmunda Jana Osmańczyka
Józef Szymeczek
Year: 2015, Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu
specialist book chapter

Hesla: Czesi - słowiańscy bracia?; Michejdowie - marsz cieszyniaków do Polski; Petr Bezruč- błędna skała poezji czeskiej; Korona św. Wacława, czyli o utraconych prawach i odnalezionym państwie; Zaolzie - korzenie i owoce
Józef Szymeczek
Year: 2015, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
specialist book chapter

Mniejszości narodowe i prawodawstwo mniejszościowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Historia i współczesność
Józef Szymeczek, Krzysztof Nowak
Year: 2015
editorial work

Polskie szkolnictwo i życie kulturalne
Józef Szymeczek, Michal Przywara
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Prawa mniejszości narodowych i ochrona języka polskiego w Republice Czeskiej
Józef Szymeczek
Year: 2015
abstract in proceedings

Prawa mniejszości narodowych w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polaków na Zaolziu
Józef Szymeczek
Year: 2015, Kongres Poláků v České republice
specialist book chapter

Życie religijne
Józef Szymeczek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Życie religijne
Józef Szymeczek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Życie religijne
Józef Szymeczek
Year: 2015, Starostwo Powiatowe w Cieszynie
specialist book chapter

Między Monachium a Poczdamem. Mieszkańcy Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego w latach 1938-1945
Józef Szymeczek
Year: 2014
abstract in proceedings

Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích.
Blažena Gracová, Denisa Labischová, Józef Szymeczek
Year: 2014
editorial work

Dějiny umění a péče o kulturní dědictví
Józef Szymeczek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Matice slezská i mniejszościowe szkolnictwo czeskie na Zaolziu w okresie międzywojennym
Józef Szymeczek
Year: 2013
abstract in proceedings

Minderheit im doppelten Sine.
Józef Szymeczek
Year: 2013
abstract in proceedings

Podstawy prawne funkcjonowania polskiej grupy narodowej w Republice Czeskiej
Józef Szymeczek
Year: 2013, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Poles in Czech Republic
Józef Szymeczek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Polish Protestants in Trans-Olza Cieszyn Silesia Towards the Polish-German and Czech-German Reconciliation
Józef Szymeczek
Year: 2013, Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften
specialist book chapter

Prawo językowe na tle praw mniejszościowych w Republice Czeskiej dawniej i dziś
Józef Szymeczek
Year: 2013
abstract in proceedings

Stosowanie Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Republice Czeskiej
Józef Szymeczek
Year: 2013, Stowarzyszenie Instatut Śląski - Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
specialist book chapter

The Religiosity of Czech Society
Józef Szymeczek
Year: 2013, Ostravská univerzita
specialist book

Tradiční menšiny a cizinci v ČR
Józef Szymeczek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Úvod do religionistiky
Józef Szymeczek
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dwujęzyczność na Zaolziu
Józef Szymeczek, Zenon Jaśinski
Year: 2012, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
specialist book chapter

Ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim a polsko-niemiecko-czeskie pojednanie
Józef Szymeczek
Year: 2012, Nomos
specialist book chapter

Ewangelicy polscy na Zaolziu po 1945 r.
Józef Szymeczek
Year: 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek
specialist book chapter

Kościoły protestanckie w Czechosłowacji w polityce aparatu komunistycznego po 1948 r.
Józef Szymeczek
Year: 2012, Wydawnictwo Adam Marszałek
specialist book chapter

Stosunek ewangelików na Śląsku Cieszyńskim do plebiscytu i powstań śląskich
Józef Szymeczek
Year: 2012, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego
specialist book chapter

Z dziejów antagonizmu i pojednania czesko-polskiego oraz katolicko-ewangelickiego na Śląsku Cieszyńskim
Józef Szymeczek
Year: 2012, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
specialist book chapter

Evropské standardy vzdělávání v oblasti práv národnostních menšin
Józef Szymeczek
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Identita obyvatel Moravskoslezského kraje
Józef Szymeczek
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Między polskością a tustalanizmem.
Józef Szymeczek
Year: 2011
abstract in proceedings

National Minority in the Civil Society of the Czech Republic on Example of Poles in Těšín Silesia
Józef Szymeczek
Year: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Vznik a rozvoj národnostního občanského vědomí po roce 1989
Józef Szymeczek
Year: 2011
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Zápas polských evangelíků v Těšínském Slezsku o zachování konfesní a národní odlišnosti
Józef Szymeczek
Year: 2011, Securitas Imperii
journal article

Cieszyński szlak kobiet
Józef Szymeczek
Year: 2010
editorial and language revision

Luteranie polscy a Kościół czeskobraterski. Historyczne bariery współżycia protestantów na Zaolziu
Józef Szymeczek
Year: 2010
abstract in proceedings

Minority a skupiny imigrantů - přistěhovalců v Moravskoslezském kraji
Józef Szymeczek
Year: 2010
abstract in proceedings

Náboženská otázka ve výchově a vzdělávání v Československu (ČR a SR) v letech 1918-2008
Józef Szymeczek, Józef Szymeczek
Year: 2010
editorial work

Od konfesji do narodu
Józef Szymeczek
Year: 2010
abstract in proceedings

Relacje religijne na Zaolziu po I wojnie światowej i stan współczesny
Józef Szymeczek
Year: 2010, Rocznik Wiślański
journal article

Śląski Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania po 1989 roku
Józef Szymeczek
Year: 2010, Studia śląskie
journal article

Społeczno - kulturowy kapitał polskiej społeczności na Zaolziu
Józef Szymeczek
Year: 2010
abstract in proceedings

Těšínské Slezsko v česko-slovenských vztazích
Józef Szymeczek, Krzysztof Nowak
Year: 2010, Česko-slovenská historická ročenka
journal article

Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918-1923
Józef Szymeczek
Year: 2010, Kongres Poláků v České republice
specialist book

Wybitne postacie ewangelickie
Józef Szymeczek
Year: 2010
abstract in proceedings

Ewangelicy polscy na Zaolziu
Józef Szymeczek
Year: 2009
abstract in proceedings

Ewangelicy polscy na Zaolziu po przyłączeniu tego terenu do Polski w roku 1938
Józef Szymeczek
Year: 2009
abstract in proceedings

Ewangelicy polscy na Zaolziu w latach 1945-1989
Józef Szymeczek
Year: 2009
abstract in proceedings

Kościół ewangelicki na Śląsku Cieszyńskim w obliczu powstania Polski i Czechosłowacji 1918-1923
Józef Szymeczek
Year: 2009
abstract in proceedings

Luterania w Galicji i na Bukowinie wobec rozpadu Austro - Węgier / Luteranii in Galitia si Bucovina in fata destrámárii Austro - Ungariei
Józef Szymeczek
Year: 2009
abstract in proceedings

Niepokoje tożsamowościowe ewangelików zaoziańskich
Józef Szymeczek
Year: 2009
abstract in proceedings

Orłowa - pierwsze ogniwo harcerzy Śląska Cieszyńskiego
Józef Szymeczek
Year: 2009
abstract in proceedings

Polské školství v ČR. Současný stav a perspektiva
Józef Szymeczek
Year: 2009
abstract in proceedings

Prosazování práv polské menšiny v České republice na příkladu dvojjazyčnosti a dvojjazyčných názvů
Józef Szymeczek
Year: 2009, Kongres Poláků v ČR
specialist book chapter

Vznik Československa a evangelíci augsburského vyznání v Těšínském Slezsku 1918-1923
Józef Szymeczek
Year: 2009
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Walka standartów europejskich z mitami czeskimi
Józef Szymeczek
Year: 2009
abstract in proceedings

Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1950
Józef Szymeczek
Year: 2008, Książnica Cieszyńska
specialist book

Memoriały ewangelików cieszyńskich w sprawie przyszłości państwowej Sląska Cieszyńskiego po I wojnie światowej
Józef Szymeczek
Year: 2008
abstract in proceedings

Polacy na Zaolziu
Józef Szymeczek
Year: 2008
abstract in proceedings

Realizacja praw polskiej mniejszości w Czechosłowacji na przykładzie dwujęzyczności i podwśjnego nazewnictwa
Józef Szymeczek
Year: 2008
abstract in proceedings

Augsburski Kościół Ewangelicki w czechosłowackiej części Śląska Cieszyńskiego 1945-1950. Koszty autonomii.
Józef Szymeczek
Year: 2007
final dissertation (rigorous, final, habilitation)

Dějiny křesťanství
Józef Szymeczek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Dějiny teologie
Józef Szymeczek
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Jednota bratrská
Józef Szymeczek
Year: 2007, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
journal article

Katecheze a pastorace. Formování identity v mediálním světě
Józef Szymeczek
Year: 2007
organizing conference, workshop

Křesťanská výchova v XXI. století. Prosociální a preventivní aspekty výuky náboženství
Józef Szymeczek, Autorský Kolektiv
Year: 2007
editorial work

Niepokoje tożsamościowe ewangelików zaolziańskich
Józef Szymeczek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od grupy etnicznej do grupy etnicznej? W kwestii kondycji narodowej Polaków na Zaolziu u progu XXI wieku
Józef Szymeczek
Year: 2007
abstract in proceedings

Prowokacja czy dyletantyzm? Uwagi na marginesie spornego dokumentu
Józef Szymeczek
Year: 2007, Zwrot
journal article

Rozwój wspólnoty ewangelickiej w Bystrzycy po wydaniu Patentu Tolerancyjnego
Józef Szymeczek
Year: 2007
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Słowo od wydawców serii
Józef Szymeczek, Jiří Friedl
Year: 2007, Kongres Polaków w Republice Czeskiej - Ośrodek Dokumentacyjny
specialist book chapter

Stanowczy Chrześcijanie na Zaolziu i przyczyny ich zbiorowej emigracji do Polski 1962-1968
Józef Szymeczek
Year: 2007
abstract in proceedings

Vorwort der Herausgeber der Reihe
Józef Szymeczek, Ingeborg Buchholz - Johanek, Janusz Spyra
Year: 2007, Książnica Cieszyńska
specialist book chapter

"Wielka gra" księdzy Józefa Bergera
Józef Szymeczek
Year: 2007, Enagelický kalendář - Kalendarz Ewangelicki
journal article

Dzedzictwo chrześcijańskie a nasze społeczeństwo europejskie
Józef Szymeczek
Year: 2006, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
journal article

Katechetika - historie - teologie III
Józef Szymeczek, Kolektiv Autorů
Year: 2006
editorial work

Křesťané v odporu proti komunistické diktatuře v Československu / Christen im Widerstand gegen die kommunistische Diktatur in der Tschechoslowakei 1948-1989
Józef Szymeczek, Kolektiv Autorů
Year: 2006
editorial work

Kurzer Abriss der Geschichte des Teschener Schlesien
Józef Szymeczek
Year: 2006
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Od Zabawy Narodowej do Festiwalu PZKO
Józef Szymeczek
Year: 2006, Zwrot. Miesięcznik społeczno-kulturalny PZKO
journal article

Powstanie PZKO w świetle tajnych polskich szyfrogramów dyplomatycznych
Józef Szymeczek
Year: 2006
abstract in proceedings

Szkice z dziejów ruchu Stanowczych Chrześcijan
Józef Szymeczek
Year: 2006, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
journal article

Za slovem jdi. Historie jednoho proroctví
Józef Szymeczek
Year: 2006
abstract in proceedings

Katechetika-historie-teologie II. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 7.-8.10.2004 ve Smilovicích katedrou společenských věd, oddělením křesťanské výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Józef Szymeczek, Kolektiv Autorů
Year: 2005
editorial work

Od grupy etnicznaj do grupy etnicznej. Kilka uwag na temat kondycji narodowej Polaków na Zaolziu
Józef Szymeczek
Year: 2005
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Podstawowe formy religijności
Józef Szymeczek
Year: 2005, Přítel. Časopis Slezské církve evang. A.V.
journal article

Polityka narodowościowa Republiki Czeskiej
Józef Szymeczek, Elżbieta Pałka
Year: 2005, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
specialist book chapter

Totalitární stát a nedominantní náboženské skupiny v Československu 1945-1989. Sborník studií
Józef Szymeczek
Year: 2005
abstract in proceedings

Ze wspomnień Karla Kyjánka
Józef Szymeczek
Year: 2005
abstract in proceedings

Katolické kněžstvo na Těšínsku 1933-1945
Józef Szymeczek
Year: 2004
abstract in proceedings

Komunistische Kirchenpolitik in der Tschechoslowakei 1945-1968
Józef Szymeczek
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Konfesja augsburska i tożsamość narodowa - zmieniające się relacje (na przykładzie ewangelików cieszyńskich / zaolziańskich)
Józef Szymeczek
Year: 2004
abstract in proceedings

Polska mniejszość narodowa w Republice Czeskiej
Józef Szymeczek
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Prześladowanie stanowczych chrześcijan na Zaolziu i ich emigracja do Polski 1962-1968
Józef Szymeczek
Year: 2004
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Původ názvu obce Vendryně
Józef Szymeczek
Year: 2004, Obecní úřad Vendryně
specialist book chapter

Stát, církev a národ v československé části Těšínského Slezska (1945-1953)
Józef Szymeczek
Year: 2004, Dokumentační centrum Kongresu Poláků v ČR
specialist book

Stosunki narodowościowe i wyznaniowe na Zaolziu w czasie pobytu Wincentego Witosa w Czechosłowacji
Józef Szymeczek
Year: 2004
abstract in proceedings

Školy s polským vyučovacím jazykem v ČR a jejich perspektiva
Józef Szymeczek
Year: 2004
abstract in proceedings

Times of difficulties and complications
Józef Szymeczek
Year: 2004
abstract in proceedings

Katechetika - historie - teologie. Sborník materiálů z mezinárodní vědecké konference uspořádané ve dnech 9.-10.10.2003 ve Smilovicích
Józef Szymeczek, Kolektiv Autorů
Year: 2003
editorial work

Poláci v České republice. Konflikt a integrace
Józef Szymeczek
Year: 2003, Slezský sborník
journal article

Za słowem idź! Historia jednego proroctwa
Józef Szymeczek
Year: 2003
abstract in proceedings

Die kommunistische Kirchenpolitik in der Tschechoslowakei am Beispiel der Evangelischen Kirche A. B. in Schlesien ab 1945
Józef Szymeczek
Year: 2002
abstract in proceedings

Pokonywanie barier narodowych w Kościele ewangelickim na przykładzie Śląska Cieszyńskiego
Józef Szymeczek
Year: 2002
abstract in proceedings

Polacy na Zaolziu - Poláci na Těšínsku 1920-2000. Sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 13.-14.10.2000 v Českém Těšíně
Józef Szymeczek
Year: 2002
editorial work

Rola Kościołów w życiu narodowym Polaków na Zaolziu
Józef Szymeczek
Year: 2002
abstract in proceedings

Kapitoly o náboženských otázkách
Józef Szymeczek, Tadeusz Siwek, Józef Szymeczek, Stanisław Zahradnik
Year: 2001, Ústav pro soudobé dějiny
specialist book chapter

Kościół, naród i państwo w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego w latach 1945-1956 (stan badań i baza źródłowa do roku 2000)
Józef Szymeczek
Year: 2001, Zaranie Śląskie
journal article

Kościoły chrześcijańskie a narodowe animozje na przykładzie Śląska Cieszyńskiego w okresie transformacji ustrojowej
Józef Szymeczek
Year: 2001
abstract in proceedings

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Year: 2001, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book

Těžká a složitá doba
Józef Szymeczek
Year: 2001
abstract in proceedings

Biografický slovník Slezska a severní Moravy - Nová řada sešit 1. (13.) Biogram Michejda
Józef Szymeczek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 2000, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Die Schicksale der teschner Juden nach 1945
Józef Szymeczek
Year: 2000
abstract in proceedings

Osudy těšínských Židů po roce 1945
Józef Szymeczek
Year: 2000
abstract in proceedings

Polská národní menšina v Československu 1945-1954
Tadeusz Siwek, Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek
Year: 2000, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
specialist book

Szkic dziejów Towarzystwa Nauczycieli Polskich
Józef Szymeczek
Year: 2000
abstract in proceedings

Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 10.) (8 bigramů)
Józef Szymeczek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 11.) (1 biogram)
Józef Szymeczek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

Myška, M. (ed.) Biografický slovník severní Moravy a Slezska (sešit 5.) (7 biogramů)
Józef Szymeczek, Milan Myška, Lumír Dokoupil
Year: 1998, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
specialist book chapter

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
C3MT1Principy multikulturní tolerance 1
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
EDVOBEvropská dimenze výchovy k občanství
ESPNMEvro. stand. vzděl. v oblasti práv národ
EXKDUExkurze - kulturní dědictví
FPRAPFormy a prostř. rozvíj. akt. participace
GEFASGeneze evropského fašismu
IDOMSIdentita obyv. Moravskoslezského kraje
KANPSKult. aspekty nábož. v prostředí školy
KANSPKultur. aspekty nábož. v prostředí školy
KNADEKapitoly z národních dějin
KORE1Kořeny evropského myšlení 1
KORE2Kořeny evropského myšlení 2
MRDTSMediální reflexe demok. a total. systémů
P-HIRHistoria religii
PMUL1Principy multikulturní tolerance I.
PMUL2Principy multikulturní tolerance II.
PROKAProspedeutika kulturní antropologie
P-STMStosunki międzynarodowe
SNADEKapitoly z národních dějin
VCPVVývoj česko-polských vztahů
VRNOVVznik a roz. národ. a občan. vědomí
2EFA1Geneze fašismu 1
2EFA2Geneze fašismu 2
2EVIPEvropské integrační procesy
2NANTIntegrální antropologie
22ANTIntegrální antropologie
22FA1Geneze fašismu 1
22FA2Geneze fašismu 2
22VIPEvropské integrační procesy
3DESTDějiny společenských teorií
3EJRAKapitoly z evrop. a region. dějin A
3EJRBKapitoly z evrop. a region. dějin B
3ELIGReligionistika
3ESPRDějiny správy
3ESPTDějiny společenských teorií
3IKVZInterkulturní vzdělávání
3KERAKapitoly z evrop. a region. dějin A
3KERBKapitoly z evrop. a region. dějin B
3OREVTotalitní režimy v Evropě po r. 1945
3PRNMProblematika národnostních menšin
3UPKDDějiny umění a péče o kulturní dědictví
33ESTDějiny společenských teorií
33JRAKapitoly z evrop. a region. dějin A
33JRBKapitoly z evrop. a region. dějin B
33KVZInterkulturní vzdělávání
33LIGReligionistika
33PDKDějiny umění a péče o kulturní dědictví
33REVTotalitní režimy v Evropě po r. 1945
33SPTDějiny společenských teorií
6CSD1České a československé dějiny 20. st. 1
6CSD2České a československé dějiny 20. st. 2
6KULTKulturní dědictví českých zemí
6PRNMProblematika národnostních menšin
6RELIReligionistika
6SBP1Seminář k bakalářské práci 1
6SBP2Seminář k bakalářské práci 2
6TOTRTotalitní režimy
66BP1Seminář k bakalářské práci 1
66BP2Seminář k bakalářské práci 2
66ELIReligionistika
66OTRTotalitní režimy
66RNMProblematika národnostních menšin
66SD1České a československé dějiny 20. st. 1
66SD2České a československé dějiny 20. st. 2
66ULTKulturní dědictví českých zemí
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7VKDEVybrané kapitoly z dějin po roce 1945
77DP2Seminář k diplomové práci 2
77KDEVybrané kapitoly z dějin po roce 1945


AuthorTitleType of thesisYear
Bejdák SlavomírUse of the Topic of Split of the Czechoslovakia in the Teaching of Civic Education at the Second Stage of Elementary SchoolsMaster's thesis 2022 
Pitřík VojtěchSchools with Polish Language of Teaching in the Czech Education SystemMaster's thesis 2022 
Binarová MartinaArchitectural styles on the example of selected buildings of Opava and theirs processing for teaching civic education for elementary schoolMaster's thesis 2019 
Brachmanová EvaTotalitarianism as a subject in civic educationMaster's thesis 2019 
Rusek DominikUsing the topic of the Polish national minority in Těšín in the teaching of civic educationMaster's thesis 2019 
Svoboda DavidParticipation of Czechoslovak citizens in military units on the territory of the Soviet Union during the Second World WarMaster's thesis 2019 
Tesarčíková DanielaThe dignity of dying and death.Master's thesis 2019 
Zelinka AdamThe use of the theme of anti-Nazi resistance in Wallachia in the teaching of civic educationMaster's thesis 2019 
Juračková KateřinaDominican monastery in Uherský Brod. History and PresentMaster's thesis 2018 
Liberdová MarkétaCultural monuments in BohumínMaster's thesis 2018 
Melichárek JakubCzech Protestants and the Communist regime in the 1948-1989Master's thesis 2017 
Onderková TerezaSacral buildings in the KarvinaMaster's thesis 2017 
Haltof TadeášHistory of evagelical parish in OldřichoviceMaster's thesis 2016 
Řehulka MartinEagle Christian sports organization in times of oppression and the restoration of its activitiesMaster's thesis 2016 
Černobila RostislavBruntalsko in years 1918 - 1948Master's thesis 2015 
Hampl JanHistory of Mine Jeremenko in Ostrava VítkoviceMaster's thesis 2015 
Ječmen IgorThe position of working class in the industrial area of Ostrava during the occupationMaster's thesis 2015 
Cibulec DorotaAugsbug Evangelical Church in CzechoslowakiaMaster's thesis 2014 
Pukančík JosefThe Polish national minority in Cieszyn in 1939-1945Master's thesis 2014 
Sýkorová JiřinaWomen's religious orders in OpavaMaster's thesis 2014 
Šimčíková IlonaFormation and activities of civic associations ADRAMaster's thesis 2014 
Dluhošová HanaLidice as a worldwide symbol of the victims of war crimesMaster's thesis 2013 
Niemcová KateřinaMISSION project in the Protestant Church in SilesiaMaster's thesis 2013 
Sýkora Slavíková PetraJews in Ostrava region in postwar CzechoslovakiaMaster's thesis 2013 
Šrom MartinBanderovic - bitween patriotism end terrorismMaster's thesis 2013 
Kahounová Helena"Čihošť´s miracle?!"Master's thesis 2011 
Paverová MarieEvolution monasticism to 15. centuryMaster's thesis 2011 
Gajdušková LeonaPolish cultural educational and interest organizations in the Czech Republic after 1989 Master's thesis 2010 
Hynčicová MichaelaHistory of jewish community in HraniceMaster's thesis 2010 
Jebáčková LeonaGerman Christian´s revolt against NazismMaster's thesis 2010 
Kisialová ZuzanaHistory of the evangelical Charge in Bystřice nad Olší 1918-1938Master's thesis 2010 
Maňasová KateřinaChurch architekture in Suchdol nad OdrouMaster's thesis 2010 
Urbánek LadislavCatolical Church in Czechoslowakia (1968-1989)Master's thesis 2010 
Hessová DagmarPersecution romancatholic church in Silesia (1948-1956)Master's thesis 2008 
Hessová MiroslavaMinority religions groups in Czechoslowakia (1948 - 1989)Master's thesis 2008 
Fabiánková EvaOdsun německých evangelíků z Čech a Moravy po roce 1945Master's thesis 2005 
Krekáň JanSocialization of youth subcultures' membersBachelor's thesis  
Jašková LenkaReviews of the Trial of Rudolf Slánský in the Period MediaBachelor's thesis 2022 
Štivarová PetraChristian Easter - History, Development and Current Practice Based on the Example of the Czech LandsBachelor's thesis 2022 
Trčková KattyIslam and PolygamyBachelor's thesis 2022 
Sotorníková AnetaSalvation Army in Karviná. Past and presentBachelor's thesis 2021 
Staníková ClaudieJewish community in Ostrava after 1989Bachelor's thesis 2021 
Bejdák SlavomírRoma ethnic group in StudenkaBachelor's thesis 2020 
Klimovič TomášHlučínsko in 1938Bachelor's thesis 2020 
Mazurek DominikPrague Spring in the mediaBachelor's thesis 2020 
Morongová GabrielaPosition of a woman in contemporary Islamic societyBachelor's thesis 2020 
Pitřík VojtěchPartisan movement in WallachiaBachelor's thesis 2020 
Rudolfová MichaelaJewish community in Cieszyn Silesia in the interwar periodBachelor's thesis 2019 
Pešat AlešThe past and present of the Šance DamBachelor's thesis 2018 
Rykalová LucieHistory Johannisstein bathsBachelor's thesis 2018 
Štarmanová AndreaThe Jewish community in BoskoviceBachelor's thesis 2018 
Hejda MichalCzechoslovak fortifications - Bohumins construction cushionsBachelor's thesis 2017 
Mahdal LukášReligious life in the village of Nivnice - history and presentBachelor's thesis 2017 
Malchar TomášAnti-Nazi resistance in the Opava regionBachelor's thesis 2017 
Mazůrková AnnaMyths and legends of Teschen Silesians in historical kontextBachelor's thesis 2017 
Sovková PavlínaAnti-nazi resistance in Vysocina regionBachelor's thesis 2017 
Vala PetrCzechoslovak army in 1938Bachelor's thesis 2017 
Walková DenisaSudeten in the post-war yearsBachelor's thesis 2017 
Chmelářová VeronikaHistorical development of village Polanka nad Odrou 1918-1938Bachelor's thesis 2016 
Černý TomášRussian minority in the Czech RepublicBachelor's thesis 2016 
Hladiš MartinCultural, social and political development of Budišov nad Budišovkou and surroundings between years 1945 - 1989Bachelor's thesis 2016 
Juračková KateřinaHistory and development of Starý HrozenkovBachelor's thesis 2016 
Kavková MonikaJewish cemetary in Moravian Ostrava and vicinityBachelor's thesis 2016 
Klimková VeronikaCultural heritage the City of OdryBachelor's thesis 2016 
Rychta MichalIslam in interwar CzechoslovakiaBachelor's thesis 2016 
Světlík RadimSilesian region of Hlučín in 1918-1945Bachelor's thesis 2016 
Svoboda DavidHodonin and its cultural heritageBachelor's thesis 2016 
Twyrdá TerezaFinal solution of Jewish question on Těšínsko in years 1939-1945Bachelor's thesis 2016 
Adámek RadovanThe soul in a conception of selected thinkers from ancient culturesBachelor's thesis 2015 
Gomolová KarolinaAdventist Church in OstravaBachelor's thesis 2015 
Ježková DominikaRepression of technical intelligence in Ostravsko in 1950s in 20. centuryBachelor's thesis 2015 
Liberdová MarkétaParish Church of the Nativity of the Virgin Mary in Starý BohumínBachelor's thesis 2015 
Maindová VendulaOpavsko, Hlučínsko, Těšínsko 1938 - 1939Bachelor's thesis 2015 
Onderková TerezaBuildings of Larisch- Mönnich famly in the area village TěrlickoBachelor's thesis 2015 
Owczarzyová KristýnaLife of Muslims in Czech societyBachelor's thesis 2015 
Říhová SimonaApplication Buddhist principles of conduct in the practice of lifeBachelor's thesis 2015 
Špaldoňová LuciePolitical changes in the district of Nový Jičín during the Prague spring in 1968 ( with regards to city Pribor)Bachelor's thesis 2015 
Tesarčíková DanielaCorpus Christi - Roman Catholic church in GutyBachelor's thesis 2015 
Veličková PetraHindu community in the Czech RepublicBachelor's thesis 2015 
Dostálová VendulaCzech crown jewelsBachelor's thesis 2014 
Hrušková KateřinaTheosophical Society in the Czech LandsBachelor's thesis 2014 
Košťálová TáňaSocial status of Gypsies in the Czech republicBachelor's thesis 2014 
Krekáň JanSocialization of youth subcultures´ membersBachelor's thesis 2014 
Kůrková NicoleAttitudes of young people towards RomaBachelor's thesis 2014 
Melichárek JakubThe Catholic Church in the Northmoravian Region 1968-1977Bachelor's thesis 2014 
Sáblíková MonikaIslam in the Czech RepublicBachelor's thesis 2014 
Sequensová ErikaWitch inquisitorial processes in ŠumperkBachelor's thesis 2014 
Siederová HanaInclusion of Roma children in education in primary schoolsBachelor's thesis 2014 
Blatoňová NikolaHouse of Arts in OstravaBachelor's thesis 2013 
Hampl JanHistory of the evangelical church in OstravaBachelor's thesis 2013 
Josefiová BarboraReactions to the political processes in the regional press in Ostrava (1949-1955)Bachelor's thesis 2013 
Kolářová MarkétaRoma in Czech societyBachelor's thesis 2013 
Šnajdrová DenisaCatolical Parish Frýdek (1945-1950)Bachelor's thesis 2013 
Štafová TerezaThe issue of racism in the OstravaBachelor's thesis 2013 
Burda RomanSpiritistic movement in Ostrava aeraBachelor's thesis 2011 
Krupová MonikaHistory of the Association of determined christians in Tessin Sileisa after 1948Bachelor's thesis 2011 
Mikulová LeonaDevelopment of the Evangelical Church in Český Těšín in 1918 - 1932Bachelor's thesis 2011 
Sikorová AgataSects in Ostrava aeraBachelor's thesis 2011 
Sližová LenkaSocial identities of inhabitants with Polish ethnicity in the 'Třinecko' regionBachelor's thesis 2011 
Sýkorová JiřinaThe beginning of the Apostolic church in the CzechoslovakiaBachelor's thesis 2011 
Bobková KamilaFortunes of the Seventh-Day Adventist Church in Czechoslowakai 1948-1968Bachelor's thesis 2010 
Honzková PetraThe history of the spirit movement in Ostrava and neighbourhoodBachelor's thesis 2010 


No record found.

rss
social hub