The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Berta Rychlíková


Academic degree, name, surname:doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.
Room, floor, building:
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Technical and Vocational Education (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2614
E-mail:
Personal website:No record found.ECVET - kvalitnější pracovní a studijní stáže
Berta Rychlíková
Year: 2013
organizing conference, workshop

Environmentální problematika v přípravě učitelů odborných předmětů
Berta Rychlíková
Year: 2013
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Inovace výuky o materiálech ve strojírenských oborech
Berta Rychlíková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

KARIPO -vzdělávací program pro další vzdělávání pracovníků pro kariérní poradce na SŠ
Berta Rychlíková
Year: 2012
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Ergonomie
Berta Rychlíková
Year: 2011
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Evropský nástroj ECVET, příprava podmínek pro implementaci v ČR
Berta Rychlíková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Oponentský posudek disertační práce
Berta Rychlíková
Year: 2011
published expert opinions, reviews

Orientace ve sféře práce a práce s informacemi
Berta Rychlíková
Year: 2011, DAKOL, s.r.o.
specialist book chapter

Úpravy školních vzdělávacích programů pro odborné předměty na SOŠ a SOU
Berta Rychlíková
Year: 2011
abstract in proceedings

Environmentální problematika v rámci celoživotního vzdělávání učitelů
Berta Rychlíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Průmysl MS kraje a  životní prostředí
Berta Rychlíková
Year: 2010
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Environmentální aspekty průmyslových technologií
Berta Rychlíková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Odborné vzdělávání
Berta Rychlíková, Svatopluk Slovák
Year: 2009, Odborné vzdělávání
journal article

Odborné vzdělávání a energetická gramotnost
Berta Rychlíková
Year: 2009
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Odborné vzdělávání a energetická gramotnost
Berta Rychlíková
Year: 2009
abstract in proceedings

Ochrana životního prostředí
Berta Rychlíková
Year: 2009
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ
Berta Rychlíková
Year: 2009
abstract in proceedings

Tvorba ŠVP z hlediska vedení závěrečných prací studentů UOP
Berta Rychlíková
Year: 2009
abstract in proceedings

Inovace přípravy učitelů odborných předmětů na SOŠ a SOU
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Svatopluk Slovák
Year: 2008
organizing conference, workshop

Návrh grantu VEGA
Berta Rychlíková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Nová role učitele- budoucnost učitelů ve světě práce v MS kraji
Berta Rychlíková, Lucie Dokoupilová
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Posudek rámcového návrhu RVP pro obor průmyslová ekologie
Berta Rychlíková
Year: 2008
published expert opinions, reviews

Příprava učitelů odborných předmětů pro SOŠ
Berta Rychlíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Teorie a praxe tvorby školních vzdělávacích programů
Berta Rychlíková, Miroslav Čadílek, Jiří Kropáč
Year: 2008, Národní ústav odborného vzdělávání
specialist book

Univerzita Prešov
Berta Rychlíková
Year: 2008
work experience abroad

Z historie katedry technické a pracovní výchovy
Berta Rychlíková
Year: 2008
abstract in proceedings

Akademia Pedagogiczna, Kraków
Berta Rychlíková
Year: 2007
work experience abroad

Environmentální problematika v přípravě učitelů odborných předmětů středních odborných škol
Berta Rychlíková
Year: 2007, Votobia Olomouc
specialist book chapter

Environmentální problematika v přípravě učitelů technické výchovy
Berta Rychlíková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Formy a metody při počítačem podporované výuce na ZŠ, dizertační práce
Berta Rychlíková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Odborná studie: posouzení inovovaného vzdělávacího programu pro obor skupiny Gastronomie, hotelnictví a turizmus a výukových materiálů pro počáteční a další vzdělávání
Berta Rychlíková
Year: 2007
published expert opinions, reviews

Pružnost a pevnost - pracovní listy
Berta Rychlíková
Year: 2007
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Environmentální výchova ve vzdělávací oblasti člověk a svět práce v základní škole
Berta Rychlíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Reakreditace učitelství odborných předmětů
Pavel Dostál, Svatopluk Slovák, Berta Rychlíková
Year: 2006
abstract in proceedings

Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava
Berta Rychlíková
Year: 2006
work experience abroad

Environmentální výchova
Berta Rychlíková, Pavel Dostál, Jana Dostálová
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Environmentální výchova na základní škole
Berta Rychlíková
Year: 2005
published expert opinions, reviews

Materiály 2
Berta Rychlíková
Year: 2005
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Technické aspekty environmentální výchovy na středních odborných učilištích v České republice
Berta Rychlíková
Year: 2005
abstract in proceedings

Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
Berta Rychlíková
Year: 2005
work experience abroad

Energie - metodická doporučení
Berta Rychlíková, Danuše Kvasničková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ochrana životního prostředí
Berta Rychlíková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Příprava učitelů pro udržitelný rozvoj na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Berta Rychlíková, Jiří Kupka
Year: 2004
abstract in proceedings

Technologie kovů
Berta Rychlíková
Year: 2004
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Téma čistší produkce jako součást technického vzdělávání
Berta Rychlíková
Year: 2004
abstract in proceedings

Environmental education as a part of technology education in the Czech Republic
Berta Rychlíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Metodický pokyn pro předmět Praktické činnosti
Berta Rychlíková
Year: 2002
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Trvale udržitelný rozvoj a technická výchova
Berta Rychlíková
Year: 2002
abstract in proceedings

Modernizacja edukacji ekologicznej w szkolach podstawowych w Republice Czeskiej
Berta Rychlíková
Year: 2000
abstract in proceedings

Nauka o kovech na začátku 21. století
Berta Rychlíková
Year: 2000
abstract in proceedings

Technická výchova a a technické vzdělávání
Berta Rychlíková, Karel Stibor
Year: 2000
published expert opinions, reviews

Curriculum of Training Teacher of Technology in the Czech Republic
Berta Rychlíková
Year: 1999
abstract in proceedings

Historie hutnictví a životní prostředí
Berta Rychlíková
Year: 1999
abstract in proceedings

Historie hutnictví a životní prostředí
Berta Rychlíková
Year: 1999
abstract in proceedings

Předmět "Technika a životní prostředí" v přípravě učitelů technické výchovy
Berta Rychlíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Technika a životní prostředí
Berta Rychlíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Výchova studentů k ochraně a tvorbě životního prostředí na pedagogické fakultě Ostravské univerzity
Berta Rychlíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Významný prvek modernizace průmyslu ČR - minihuť
Berta Rychlíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Vzdělávací technologie na katedře technické a pracovní výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Jana Kapounová, Berta Rychlíková
Year: 1998
abstract in proceedings

Ekologická problematika a nové hutnické technologie ve výuce přírodovědných předmětů
Berta Rychlíková
Year: 1997
abstract in proceedings

Ekologická problematika a nové hutnické technologie ve výuce přírodovědných předmětů
Berta Rychlíková
Year: 1997, Neuveden
specialist book chapter

Problematyka ekologiczna w nauczaniu technologii metali w procesie ksztalcenia nauczycieli wychowania technicznego
Berta Rychlíková
Year: 1997
abstract in proceedings

Technická výchova ve vysokoškolské přípravě vychovatelů
Berta Rychlíková
Year: 1997
abstract in proceedings

Základy techniky pro vychovatele
Berta Rychlíková, Jindřich Dluhoš, Oldřich Zelina
Year: 1997
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Moderní hutnické technologie a ekologickápříprava učitelů technické výchovy
Berta Rychlíková
Year: 1996
abstract in proceedings

Otázky ochrany životního prostředí ve strojírenství jako součást technického vzdělávání
Berta Rychlíková
Year: 1996
abstract in proceedings

Technologie kovů
Berta Rychlíková
Year: 1996
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ekologické aspekty přípravy učitelů techniky
Berta Rychlíková
Year: 1995
abstract in proceedings

Ekologické vzdělávání učitelů
Hana Vaňková, Jindřich Dluhoš, Zdeněk Jakubka, Petr Pánek, Berta Rychlíková, Vladimír Sýkora, Eva Šilerová ... other authors
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ekologické vzdělávání učitelů
Autorský Kolektiv, Hana Vaňková, Vladimír Vaněk, Petr Pánek, Ladislav Buzek, Jindřich Dluhoš, Berta Rychlíková ... other authors
Year: 1995, Ostravská univerzita
specialist book

Ekologické vzdělávání učitelů
Hana Vaňková, Jindřich Dluhoš, Zdeněk Jakubka, Petr Pánek, Berta Rychlíková, Vladimír Sýkora, Eva Šilerová ... other authors
Year: 1995
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Ekologické vzdělávání v oblasti techniky na pedagogické fakultě v Ostravě
Berta Rychlíková
Year: 1995
abstract in proceedings

Technika a energetika v ekologické přípravě učitelů
Berta Rychlíková
Year: 1995
abstract in proceedings

Training Teachers of Technical Education in the Sphere of Ecology
Berta Rychlíková
Year: 1995
abstract in proceedings

Příprava učitelů technické výchovy v oblasti ochrany a tvorby ŽP
Berta Rychlíková
Year: 1994
abstract in proceedings

Allgemeine inhaltliche Rahmenvorschlage fur den Gegenstand Okologie
Berta Rychlíková
Year: 1993
abstract in proceedings

Informace o problematice ekologické výchovy na univerzitě v Ostravě
Berta Rychlíková, Petr Pánek, Vladimír Vaněk, Hana Vaňková
Year: 1993
abstract in proceedings

K přípravě studentů učitelství v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí
Berta Rychlíková
Year: 1993
abstract in proceedings

Okologische Zielrichtung fur Energetik - Unterricht der Padagogiksstudenten and der Ostravaer Universitat im Lehrgegenstand Technische Erziehung
Berta Rychlíková
Year: 1993
abstract in proceedings

Výchova k péči a ochraně ŽP v přípravě učitelů technické výchovy v předmětu materiály a technologie
Berta Rychlíková
Year: 1993
abstract in proceedings

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAuthorTitleType of thesisYear
Beneš RostislavEducation to Protection and Creation of the Environment at Secondary SchoolsMaster's thesis 2016 
Merglová EvaEnvironmental Education in Science and Technology CenterMaster's thesis 2016 
Hořáková JanaStudy of environmental problems as a part of cooks and waiters educationMaster's thesis 2015 
Krusberská MarieThe problems of Environment education at Secondary school for Study field Cook-WaiterMaster's thesis 2014 
Bezděk StanislavCross-curriculum theme The Man and the Environment as a part of the special subjects of the Secondary Technical SchoolsMaster's thesis 2012 
Čuhanič OndřejThe concept of Secondary Technical Schools field of Protection of persons and propertyMaster's thesis 2012 
Dalihod LiborCar Safety Improvement ? A Lectures´ Tool for Technical Secondary SchoolsMaster's thesis 2012 
Koreníková MiroslavaEnvironmental problems in teaching at secondary technical schoolsMaster's thesis 2012 
Ludvík TomášUtilization interactive board in environmental upbringing on middle technical school.Master's thesis 2012 
Pašková DarinaThe processes of biomass treatment for energy production Master's thesis 2012 
Pospíšil RomanNON DESTRUKTIVE TESTING OF MATERIALSMaster's thesis 2012 
Šimeček LukášWork safety and fire protection in locksmith company Master's thesis 2012 
Urbanová VěraSchool educational plan for chosen subjects of a year practical schoolMaster's thesis 2012 
Štibingerová IvanaEnvironmental Education as a Part of Work with Parents in a Family Center KastanekMaster's thesis 2011 
Hrevúšová JanaThe environmental issue at the teaching of the special subjects at the Secondary Vocational SchoolsMaster's thesis 2010 
Kuchař RobertCross?section topic of environmental education as part of  SCHOOL EDUCATIONAL PROGRAMME Master's thesis 2010 
Manišová HanaKey competencies necessary for the field of study - confectionerMaster's thesis 2010 
Mrtýnek JosefENVIRONMENTAL ISSUES AS A PART OF VOCATIONAL TRAINING OF WAITERS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLSMaster's thesis 2010 
Ošťádalová AliceThe cross-section topic "The human being and the environment" in the selected subjects at the high school of polygraphyMaster's thesis 2010 
Pospěchová DagmarResults application of the environmental education in the wood pedagogy in practical schoolMaster's thesis 2010 
Remeš ZdeněkEnviromental education field of study for cooks like a part of educational programms for Secondary schoolMaster's thesis 2010 
Venclíková PetraEnviromental problemasy in specil subjects hight schoolMaster's thesis 2010 
Barabáš MiroslavImplementation of Enviromental Issues Into School Educational Projects SPSS Valasske Mezirici, branch Joiner/CarpenterMaster's thesis 2009 
Bartoš LiborInclution of Environmental Problems into Special Subjects of Engineering Branch - Locksmith Work in Building IndustriesMaster's thesis 2009 
Gibarti JaroslavPreparing for school curriculum training courses in the RB SOU autoopravárenské Ostrava-VitkoviceMaster's thesis 2009 
Langer JanDidactic Aids "Weldings" for Secondary Vocational Scools with advantage of Smart BoardMaster's thesis 2009 
Lisníková JanaInclusion of the environmental points at issue into the school educational programme of the secondary professional school in the subject of study cosmeticianMaster's thesis 2009 
Machaň VáclavThe issue of waste water in mechanical engineering - the processing of teaching aids for environmental educationMaster's thesis 2009 
Trnka RomanHeat treatment of steel HardeningMaster's thesis 2009 
Honajzerová HanaENVIRONMENTAL EDUCATION AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLS ? TEACHING AIDS FOR PREPARED GENERAL EDUCATIONAL PROGRAMMES FOR STUDENTS OF THE COOK ? WAITER VOCATIONAL TRAINING Master's thesis 2008 
Hrabcová JanaEnvironmental probation in professional education tricks activity for speciality schoolMaster's thesis 2008 
Hellerová LenkaENVIRONMENTAL EDUCATION ON APPRENTICE TRAINING CENTRE AS A PART OF APPRENTICE TRAINING IN CHEF ? WAITER COURSEMaster's thesis 2007 
Jeřábek OndřejModern technologies of metal welding - making a didactic aidMaster's thesis 2007 
Karasová EditaEnvironmental education at the vocational school as a part of the professional training of cooks and waitersMaster's thesis 2007 
Nenková ŠárkaEnvironmental education in proffesional secondary school for physical handicap youth-salemanMaster's thesis 2007 
Sysalová MonikaThe enviromental education at SOS as a part of a technical preparation of students in a cook(culinary) sectionMaster's thesis 2007 
Blaštíková PetraEnvironmentální výchova ve výuce ekonomických předmětů na SOU služebMaster's thesis 2006 
Míček MichalKomparace volného času dětí školního věku v USA, stát Aljaška (Cordova) a České republiky (Ostrava)Master's thesis 2004 
Beneš RostislavThe Aplication of the Summary topics in ŠVPBachelor's thesis 2014 
Kořenek PetrVarnish Materials and Their Effect on Environment as a Part of School Educational Programme of a Decorator-Varnisher - Painter BranchBachelor's thesis 2014 
Hořáková JanaEnvironmental issue as a part of cooks and waiters edukation on SOŠBachelor's thesis 2013 
Brablíková LenkaENVIROMENTAL ISSUES IN THE EDUCATION AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLSBachelor's thesis 2012 
Labaj VáclavHeat treatment of metalBachelor's thesis 2011 
Ludvík TomášTeaching material for environmetal upgringing on basic schoolBachelor's thesis 2010 
Koreníková MiroslavaEnvironmental Problem in High School EducationBachelor's thesis 2009 
Pašková DarinaLEARNING PROGRAM FOR TECHNICAL HIGH SCHOOL IN CESKA LIPABachelor's thesis 2009 
Čehová MarkétaEconomic aspects of protection environment in secondaryBachelor's thesis 2008 
Hrevúšová JanaThe Environmental education as a part of educational programme ? elaboration into Family economy themeBachelor's thesis 2008 
Manišová HanaThe history and Present of the confectionery industry in the czech landsBachelor's thesis 2008 
Mrtýnek JosefENVIRONMENTAL ISSUES AS A PART OF VOCATIONAL TRAINING OF WAITERS AT SECONDARY VOCATIONAL SCHOOLSBachelor's thesis 2008 
Pospěchová DagmarMETALLIC AND NONMETALLIC IN CURICULA OF SECONDARY TECHNICAL AND VOCATIONAL SCHOOL - LOCKSMITHERY SERVICESBachelor's thesis 2008 
Slováček MilanTHE STATICS OF EDUCATION AT SOSBachelor's thesis 2008 
Gorný JiříENVIRONMENTAL EDUCATION ABOUT PRACTICE BRANCH LOCKSMITHBachelor's thesis 2007 
Langer JanModern advacements of mechanical engineering - complex teaching aids for weldingBachelor's thesis 2007 
Zlámalová LenkaEnvironmental problems in teaching of hairdressing subjectsBachelor's thesis 2007 
Honajzerová HanaEnvironmentální výchova v odborném předmětu stolničení na SOU služebBachelor's thesis 2006 
Hrabcová JanaEnvironmentální problematika v odborné výuce pracovních činností na zvláštní školeBachelor's thesis 2006 
Kuchař RobertEnvironmentální aspekty v přípravě mistra na odborný výcvik kuchařů na SOUBachelor's thesis 2006 
Remeš ZdeněkEnvironmentální problematika v odborné výuce oboru kuchař na SOUBachelor's thesis 2006 


Enterprise in Teachers Training for Vocational Education
Main solverdoc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.
Period1/2007 - 6/2008
ProviderOP RLZ 3.2
Statefinished
rss
social hub