UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Alena Seberová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:doc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Room, floor, building: G 513, Building G
Position:Department Administrative Coordinator
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Department of Preprimary and Primary Education (Faculty of Education)
Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2679
E-mail:
Personal website:No record found.Všechny publikace - anglicky

Seberová, A., Kasáčová, B., Babiaková, S. a Szafrańska-Gajdzica , A. Selected problems of teachers? functioning in Central and Eastern Europe. A Polish-Czech-Slovak study. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2017. 154 s. ISBN 978-80-7464-952-3.
Seberová, A., Göbelová, T. a Sikorová, Z. Metoda IPA jako prostředek zkoumání rekonstrukce subjektivní interpretace učitelovy zkušenosti se scaffoldingem.. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostravica. 2016.
Prokešová, M., Kaleja, M. a Seberová, A. Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa: Konference České pedagogické společnosti [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2016.
Seberová, A. Scaffolding jako fenomén pohledem učitelů - tvorba výzkumného nástroje. In: Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa. Ostrava: PdF OU. 2016.
Seberová, A. Možnosti využití principů akčního výzkumu v procesech pedagogické evaluace a autoevaluace. Pedagogické rozhľady. 2015, roč. 2015, s. 1-5. ISSN 1335-0404.
Seberová, A. Diskuse nad profesionalitou učitele. In: Pedagogická diagnostika a profese učitele. 1. vyd. Ostrava: PdF OU, 2014. s. 65-85. ISBN 978-80-7464-653-9.
Seberová, A. Evaluační standard jako záruka etiky hodnocení školy a učitele. Moderní vyučování. 2014, roč. 20, s. 32-33. ISSN 1211-6858.
Seberová, A. a MALČÍK, M. Information system ?diagnostic? as a tool of action research. ICTE Journal. 2014, roč. 2014, s. 57-65. ISSN 1805-3726.
Seberová, A. Za hranice Česka ve vlastním hodnocení školy. Řízení školy. 2014, roč. 2014, s. 20-21. ISSN 1214-8679.
Seberová, A. Akční výzkum v pregraduálním vzdělávání učitelů 1. stupně základní školy. 2013.
Seberová, A. Evaluace školy. 2013.
Sikorová, Z., Červenková, I., Rozsypalová, M., Cisovská, H., Kubíčková, H., Seberová, A. a Göbelová, T. Textbooks and Educational Media in a Digital Age: 12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2013.
Malčík, M. a Seberová, A. (AUTO)EVALUACE VE VZDĚLÁVACÍM SYSTÉMU ANGLIE A WALESU: Pohled do evaluačních systémů ve vybraných zemích. In: AUTOEVALUACE ŠKOLY V ZAHRANIČÍ. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2012. s. 13-39. ISBN 978-80-87063-75-0.
Lukášová, H., Seberová, A. a Švrčková, M. Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci. In: Pedagogická diagnostika a evaluace. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2012. PdF OU v Ostravě, 2012. s. 150-160. ISBN 978-80-7464-167-1.
Lukášová, H., Seberová, A. a Švrčková, M. Diagnostika výsledků vzdělávání učitelů pro primární edukaci. In: Sborník příspěvků X. ročníku mezinárodní konference Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava 2012: Katedra pedagogiky a andragogiky PdF OU, 2012. Katedra pedagogiky a andragogiky PdF OU, 2012. s. 150-160. ISBN 978-80-7464-167-1.
Seberová, A. Indicators of success in teacher profession. In: Pedagogika Diecka, perspektywy teoretyczne a praktyka. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogorski. 2012.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesiografické otázky učitelství. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakuklta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012. 96 s. ISBN 978-80-7464-197-8.
Mechlová, E., Malčík, M., Koníček, L., Švecová, L. a Seberová, A. Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na středních školách s podporou informačních technologií. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 188 s. ISBN 978-80-7464-077-3.
Mechlová, E., Malčík, M., Halšková, M. a Seberová, A. Rozvíjení klíčových kompetencí v přírodovědném vzdělávání na základních školách s podporou informačních technologií. Ostrava: IN-PRESS CZ s.r.o., 2012. 195 s. ISBN 978-80-7464-075-9.
Seberová, A. Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 45-57. ISBN 978-80-7464-167-1.
Seberová, A. Úspěšnost v profesi jako východisko autoevaluace školy. In: Pedagogická diagnostika a evaluace 2012. Ostravice. 2012.
Malčík, M. a Seberová, A. Action research possibilities for school quality management. In: Efficiency and Responsibility in Education. Praha: Czech University of Life Sciences, 2011. Czech University of Life Sciences, 2011. s. 194-203. ISBN 978-80-213-2183-0.
Seberová, A. Curriculum reform and the new dimension of requirements for teaching profession in the Czech Republic. Problemy wczesnej edukacji. 2011, roč. 2011, č. 7, s. 89-95. ISSN 1734-1582.
Seberová, A. Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů. In: Pregraduální příprava učitelů v kontextu kurikulární reformy. PdF UP Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc. 2011.
Seberová, A. Evaluační model CIPP a možnosti jeho využití v posuzování kvality učitelské profese a pregraduálního vzdělávání učitelů. In: Pregraduální příprava učitelů primární školy v kontextu kurikulární reformy. první. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. s. 81-90. odborná publikace; čz 2011/229. ISBN 978-80-244-2775-1.
Seberová, A. Kvalita pracovního života učitelů - teoretické vize a realita empirických zjištění. In: Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2011. Technická univerzita v Liberci, 2011. s. 1-15. ISBN 978-80-7372-722-2.
Seberová, A. Pedeutologické výskumy v Českej republike. In: Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 90-96. ISBN 978-80-557-0162-2.
Seberová, A. Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. 2011.
Seberová, A. Profesiografický výzkum učitele primárního vzdělávání. In: Místo vzdělávání v současné společnosti: paradigmata - ideje - realizace. Brno: Tribun EU, 2011. Tribun EU, 2011. s. 1-12. ISBN 978-80-263-0064-9.
Seberová, A. Smíšená metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profese. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita. 2011.
Cabanová, M., Seberová, A., Babiaková, S., Kasáčová, B. a Filipiak, E. Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie: Profesiografia v slovensko-česko-poľskom výskume. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banské Bystrici, 2011. 416 s. ISBN 978-80-557-0162-2.
Seberová, A. a Göbelová, T. Učitelská profese a výzkum profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: Učiteľ preprimárnej a primárnej edukácie. první. vyd. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 247-284. ISBN 978-80-557-0162-2.
Seberová, A. Využití smíšené metodologie v profesiografickém výzkumu učitelské profes. In: Smíšený design v pedagogickém výzkumu. Brno: PdF MU v Brně, 2011. PdF MU v Brně, 2011. s. 73-79. ISBN 978-80-210-5774-6.
Seberová, A. Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života. In: Edukacja elementarna - wyzwania, konteksty, dylematy. Akademia im. Dlugosza w Czestochowie: Wydawnictwo im. Stanislawa Podobiňskiego, 2010. Wydawnictwo im. Stanislawa Podobiňskiego, 2010. s. 215-230. ISBN 978-83-7455-136-6.
Malčík, M. a Seberová, A. Assessment of the School Self-evaluation Process and the Quality of the Final Report. In: Efficiency and Responsibility in Education, 7 th International Conference. Praha: Czech University of Life Sciences, 2010. Czech University of Life Sciences, 2010. s. 226-235. ISBN 978-80-213-2084-0.
Seberová, A. a Malčík, M. AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 424-448. ISBN 978-80-7368-771-7.
Seberová, A. a Malčík, M. AUTOEVALUACE ŠKOLY A STANDARD KVALITY ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY. In: Aktuální otázky preprimárního a primárního vzdělávání. PdF OU v Ostravě: PdF OU v Ostravě. 2010.
Seberová, A. a Malčík, M. Autoevaluace školy. Od teorie k praxi a výzkumu. první. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. 136 s. ISBN 978-80-7368-759-5.
Seberová, A. Design evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace ex ante. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace ex post. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace on going. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace programu. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace školy. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Evaluace žáka. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. Interní evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. KVALITA PRACOVNÍHO ŽIVOTA UČITELŮ - TEORETICKÉ VIZE A REALITA EMPIRICKÝCH ZJIŠTĚNÍ. In: Česká asociace pedagogického výzkumu. PdF TU Liberec: PdF TU. 2010.
Seberová, A. a Malčík, M. Meta-Evaluation and Quality Standard of the Final Evaluation Report. New Educational Review. 2010, roč. 22, s. 149-164. ISSN 1732-6729.
Seberová, A. Pedagogická fakulta University M. Bela. 2010.
Seberová, A. Pedagogická praxe v pregraduální přípravě učitelů 1. stupně základní školy. 2010.
Seberová, A. Personální evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní hodnoty jako východiska evaluace učitele. In: Pedagogická evaluace 2010. Ostrava: PdF OU, 2010. PdF OU, 2010. s. 62-70. ISBN 978-80-7368-912-4.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní hodnoty jako východisko evaluace učitele. In: Evaluace. Beskydy - Sepetná: PedF OU , konference. 2010.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2010. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Seberová, A., Göbelová, T. a Durčáková, H. Reflektivní pedagogická praxe pro studenty učitelství a začínající učitele. 2010.
Seberová, A. Smíšená evaluace. In: Kvalita a hodnocení ve vzdělávání: Výkladový slovník. první. vyd. Praha: NÚOV, 2010.
Seberová, A., Göbelová, T. a A Kol., .. Souvislé a profesní praxe v přípravném vzdělávání učitelů primární školy: metodické pokyny a příklady dobré praxe. 2010.
Seberová, A. Teacher's Job Satisfaction in the Context of Theoretical and Research Reflection. In: Teachers in Theory, Practice and Research. první. vyd. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta, Universita M. Bela, 2010. s. 45-62. ISBN 978-80-557-0036-6.
Seberová, A. The Teacher as a Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in the Czech Republic. In: Advancing Quality Cultures for Teacher Education in Europe: Tensions and Opportunities. první. vyd. Umea, Sweden: Umea School of Education, Umea University, 2010. s. 161-182. ISBN 978-91-7459-042-5.
Seberová, A. Vstupy, proces a výstupy v evaluaci učitele a v kontextu standardu kvality. In: Učitelia a primárna edukácia včera, dnes a zajtra. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2010. s. 379-391. ISBN 978-80-557-0116-5.
Seberová, A. a Göbelová, T. Analýza profese učitele - metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. Pedagogická fakulta M.Bela, 2009. s. 275-288. ISBN 978-80-8083-902-4.
Seberová, A. Analýza profesních potřeb učitelů primárního vzdělávání v dimenzi kvality pracovního života. In: Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. s. 235-247. ISBN 978-83-7455-136-6.
Seberová, A. Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PdF UMB Banská Bystrica. 2009.
Seberová, A. a Göbelová, T. Metodologické strategie tvorby profesiogramu a výsledky první fáze profesiografického výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. PdF UMB Banská Bystrica: PdF UMB. 2009.
Seberová, A. PdF UMB Banská Bystrica. 2009.
Seberová, A. Pracovní spokojenost učitelů v teoretických reflexích a výsledcích pilotní fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. Banská Bystrica, Slovenská republika: Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela, 2009. Pedagogická fakulta Univerzity M. Bela, 2009. s. 257-274. ISBN 978-80-8083-902-4.
Göbelová, T. a Seberová, A. Profesní činnosti v podmínkách pedagogické praxe v pregraduálním vzdělávání učitelů primární školy a jejich výzkumná reflexe. In: Za kvalitou vzdělávání učitelů primární a preprimární pedagogiky. Olomouc: Votobia Olomouc, 2009. Votobia Olomouc, 2009. s. 142-148. ISBN 978-80-7220-315-4.
Seberová, A. a Göbelová, T. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. In: Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2009. s. 165-180. ISBN 978-80-7368-769-4.
Seberová, A. Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kuriulární reformy a požadavcích na profesní činnosti. 2009.
Seberová, A. Realita profesních potřeb učitelů primární školy v dimenzi reflexe kvality pracovního života. In: Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Czestochova, Polská republika: Akademia im.Jana Dlugosza. 2009.
Seberová, A. Teacher as Researcher and How to Develop Research Knowledge among Students - Teachers in The Czech Republic. In: TEPE: Quality in Teacher Education. Umea University: Umea University. 2009.
Seberová, A. Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic. In: Nauczyciel w systemie edukacyjnym terazniejszosc i przyszlosc. Krakow: Wadawnictwo Naukove Uniwersytetu Pedagogicznego Krakow, 2009. Wadawnictwo Naukove Uniwersytetu Pedagogicznego Krakow, 2009. s. 174-184. ISBN 978-83-7271-559-3.
Seberová, A. Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR. In: Učiteľ v preprimárnej a primárnej edukácii - teória, výskum, vývoj. 1. vyd. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2009. s. 203-218. ISBN 978-80-8083-814-0.
Seberová, A. Úvod do plánování výuky. Práce se vzdělávacími cíli. 2009.
Seberová, A. Výzkum pracovní spokojenost učitelů - teoretické reflexe a výsledky pilotní fáze výzkumu. In: PROFESIA UČITEĽA V PREPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII. PdF UMB Banská Bystrica: PdF UMB. 2009.
Seberová, A. Vzdělávací programy v současném českém školství. In: Pedagogická encyklopedie. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. s. 256-266. ISBN 978-80-7367-546-2.
Seberová, A. ATEE: Association for Teacher Education in Europe. 2008.
Seberová, A. Autoevaluace ve školské praxi. 2008.
Seberová, A. Cesta zvyšování kvality vyučování - stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách?. Orbis Scholae. 2008, roč. 2, č. 3, s. 75-90. ISSN 1802-4637.
Seberová, A. Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi. In: Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2008. PdF OU, 2008. ISBN v tisku.
Seberová, A. Historický kontext a současná pojetí akčního výzkumu v pedagogických vědách a školské praxi. In: Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2008. PdF OU, 2008.
Seberová, A. La compétence de recherche et son développement auprés des étudiants - futurs enseignants en république tchéque. Recherche et Formation. 2008, roč. 2008, č. 59, s. 59-74. ISSN 0988-1824.
Seberová, A. Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského Bratislava. 2008.
Seberová, A. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. 2008.
Seberová, A. Pedagogická fakulta Univerzity Matěja Bela v Banské Bystrici. Slovenská republika. 2008.
Seberová, A. Peer rerview a hodnocení kvality EVOS vedou k rozvoji kvality nejen odborného školství. 2008.
Seberová, A. Profesionalizace učitelského vzdělávání [Konference]. Ostrava, Česká republika. 2008.
Seberová, A. Příprava učitelů k autoevaluaci. In: Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2008. s. 129-136. ISBN 978-80-7368-615-4.
Seberová, A. Ramowe programy kształcenia oraz reforma oświatyw Czechach. In: Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. AP Krakow: Akadimia Pedagogiczna Univerzita Krakow. 2008.
Seberová, A. Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. s. 59-69. ISBN 978-80-7394-061-4.
Seberová, A. a Lukášová, H. Současnot a budoucnost učitelského vzdělávání. 2008.
Seberová, A. Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic. In: Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. Krakow: Akademia Pedagogiczna Krakow, 2008. Akademia Pedagogiczna Krakow, 2008.
Seberová, A. Teacher research regarding new requirements for teaching professions in the Czech Republic. In: Razem ku przyszłości. Nauczyciel i uczeń w systemie edukacyjnym. Krakow: Akadimia pedagogiczna Krakow, 2008. Akadimia pedagogiczna Krakow, 2008.
Seberová, A. Učitelská profese v primárním vzdělávání pohledem pedagogického výzkumu v ČR. In: Profese učitel preprimární edukace a učitel primární edukace v dynamickém pojetí. APVV-0026-07. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Matěja Bela. 2008.
Seberová, A. Učitelský výzkum? (V kontextu metodologie pedagogických věd a možnostech učitelské profese). In: Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy. Sborník anotací 16. konference ČAPV. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2008. Gaudeamus UHK, 2008. s. 5-5. ISBN 978-80-7041-970-0.
Seberová, A. Kurikulární reforma v současném českém školství 1.Uniw. Slaski Katowice, Cieszyn. 2007.
Seberová, A. Kurikulární reforma v současném českém školství 2.Uniw.Slaski, Katowice, Cieszyn. 2007.
Seberová, A. Pojetí primární pedagogiky a inovace závěru studia v přípravném vzdělávání učitelů primární školy. In: Profesionalizace učitelského vzdělávání. Sborník k 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007. Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007. s. 41-50. ISBN 978-80-7368-486-0.
Seberová, A. a Lukášová, H. Profesionalizace učitelského vzdělávání. Sborník k 15. výročí založení Ústavu pro svobodné alternativní školství a k 10. výročí založení katedry pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání. 2007.
Seberová, A. Příprava učitelů primárního vzdělávání na PdF OU v kontextu profesionalizačního vývoje oboru.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici. . 2007.
Seberová, A. Rámcové vzdělávací programy a kurikulární reforma v současném českém školství.Pedagogická fakulta , Univerzita M. Bela v Banské Bystrici.. 2007.
Seberová, A. Reflektivní vyučování, akční nebo učitelský výzkum?. In: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 1-15. ISBN 978-80-7040-987-9.
Seberová, A. Identifying Teacher Quality: Toolbox for teacher reflection: Comenius project:118960-CP-1-2006-NL-Comenius-C21. ATEE RDC 19. 2006.
Seberová, A. Výzkumná kompetence učitele jako klíčová proměnná kvality evaluačních procesů. In: Pedagogická evaluace 06. PdF OU Ostrava: PdF OU Ostrava, 2006. PdF OU Ostrava, 2006.
Seberová, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. FPE ZČU Plzeň: FPE ZČU Plzeň, 2006. FPE ZČU Plzeň, 2006.
Seberová, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. první. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2006. 250 s. ISBN 80-7368-270-2.
Seberová, A. Výzkumná kompetence v učitelské profesi a ve vzdělávání učitelů. 2006.
Seberová, A. Význam rodiny v životě waldorfské školy na pozadí hodnocení kvality spolupráce. In: Rodina pro Evropu nebo Evropa pro rodinu?. Krakow : Uniwersytet Slaski w Cieszynie a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2006. s. 93-118. Murzyn Andrzej. ISBN 83-7308-665-X.
Seberová, A. Evaluation as the means of initiation of changes. The new educational review. 2005, roč. 5, s. 51-68. ISSN 1732-6729.
Seberová, A. Ocena jakosci wspolpracy rodzicov ze szkola waldorfska. In: Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki. Lodz. 2005.
Seberová, A. Osvojování pedagogicko-výzkumné kompetence u studentů učitelství primárního vzdělávání. In: Proměny pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2005. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2005. s. 323-330. ISBN 80-7290-226-1.
Seberová, A. a Lukášová, H. Státní závěrečná zkouška z pedagogiky u studentů učitelství primárního vzdělávání: možnosti a meze inovací. In: Příprava učitelů primárního vzdělávání a problematika státních závěrečných zkoušek. PdF TU Liberec: TU Liberec, 2005. TU Liberec, 2005. s. 57-65. ISBN 80-7372-023-X.
Seberová, A. Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference Příprava učitelů elementaristů a evropský multikulturní prostor. Prešovská univerzita v Prešově: Prešovská univerzita v Prešově, 2005. Prešovská univerzita v Prešově, 2005. s. 418-423. ISBN 80-80-68-372-7.
Seberová, A. Úloha pedagogicko-výzkumné kompetence v (auto)evaluaci profesních činností učitelů primárního vzdělávání. In: mezinárodní vědecká konference Příprava učitelů elementaristů a evropský multikulturní prostor. Prešov. 2005.
Seberová, A. Hodnocení kvality spolupráce rodiny a waldorfské školy. Komenský. 2004, roč. 128, č. 3, s. 9-15. ISSN 0323-0449.
Seberová, A. a Lukášová, H. Řešení pedagogických problémů ke státní závěrečné zkoušce ve vztahu ke kompetencím studenta učitelství pro primární vzdělávání. In: Profese učitele a současná společnost: Profese učitel a současná společnost 2004-09-14 UJEP Ústí n. Labem. Ústí nad Labem: UJEP, 2004. UJEP, 2004. s. 18-29. ISBN 80-7044-571-8.
Seberová, A. Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ. In: Historie, současnost a perspektivy učitelského vzdělávání. Banská Bystrica: PF UMB Banská Bystrica, 2004. PF UMB Banská Bystrica, 2004. s. 174-180. ISBN 80-7044-571-8.
Seberová, A. Státní závěrečná zkouška jako obhajoba řešení pedagogického problému u studentů Učitelství 1.stupně ZŠ. In: Historie, současnost a perspektivy učitelského vzdělávání. Banská Bystrica. 2004.
Seberová, A. Učitel jako evaluátor své profesní činnosti. In: Příptava učitelů pro primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě . Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2004. s. 169-186. ISBN 80-7042-376-5.
Seberová, A. a Lukášová, H. Člověk, jazyk, výchova a vzdělávání. 2000.
Seberová, A. Evaluace jako prostředek iniciování změn a rozvoje školy. In: Nové možnosti vzdělávání učitelů, vychovatelů a žáků pro učící se společnost 21.století . Ostrava: Ostravská univerzita, 2000. Ostravská univerzita, 2000. s. 255-274. ISBN 80-7042-170.


AbbreviationSubject
AZVZáklady pedagogického výzkumu
BMETPedagogická metodologie
DIPBSeminář k bakalářské práci
DIPM1Seminář k diplomové práci 1
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
DIPNSeminář k diplomové práci
MSMETPedagogická metodologie
NZVZáklady pedagogického výzkumu
OBHJMObhajoba diplomové práce
OBHJNObhajoba diplomové práce
ZZZSCŽV 1 závěrečná zkouška
3PDVYZáklady pedagogického výzkumu
5AVMAktivizující výukové metody
5CPS2Didaktika čtení a psaní 2
5EM1Seminář z pedagogiky k SZZ
5MPPedagogická metodologie
5ODX1Obecná didaktika s praxí 1
5ODX2Obecná didaktika s praxí 2
5PPX1Pedagogické problémy školní praxe1
5PPX2Pedagogické problémy školní praxe 2
5PSP1Vybr. problémy škol. praxe v prim. vz. 1
5PSP2Vybr. problémy škol. praxe v prim. vz. 2
5P1Primární pedagogika 1
5P3Primární pedagogika 3
5P4Primární pedagogika 4
5P6Primární pedagogika 6
5P7Primární pedagogika 7
5ROB1Pedagogické problémy školní praxe 1
5ROB2Pedagogické problémy školní praxe 2
5ROJ1Projektový seminář oborový 1
5ROJ2Projektový seminář oborový 2
5RZS2Hospitačně-asistentská praxe
5RZS3Souvislá projektová praxe
5RZS4Souvislá profesní praxe
5SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
5SVPPraxe tvorby a realizace šk. vzd. progr.
5SZZPedagogika a psychologie
5UPVÚvod do projektové výuky
5ZASZačít spolu-teorie a praxe alter.vzd.pr.
5ZV11Zvláštnosti výuky v 1. tř. zákl. školy 1
5ZV12Zvláštnosti výuky v 1. tř. zákl. školy 2
55EMISeminář z pedagogiky k SZZ
55MPPedagogická metodologie
55OB1Pedagogické problémy školní praxe 1
55OB2Pedagogické problémy školní praxe 2
55OD1Obecná didaktika s praxí 1
55OD2Obecná didaktika s praxí 2
55OJ1Projektový seminář oborový 1
55OJ2Projektový seminář oborový 2
55PP2Primární pedagogika 2
55PP3Primární pedagogika 3
55PP5Primární pedagogika 5
55PP6Primární pedagogika 6
55PP7Primární pedagogika 7
55PS2Didaktika čtení a psaní 2
55PX1Pedagogické problémy školní praxe 1
55PX2Pedagogické problémy školní praxe 2
55SPDSrovnávací pedagogika a dějiny
55UPVÚvod do projektové výuky
55ZS2Hospitačně-asistentská praxe
55ZS3Souvislá projektová praxe
55ZS4Souvislá profesní praxe
55ZZPedagogika a psychologie
PSPP1Přípravný seminář k profesní praxi I.
ARDAritmetika s didaktikou
DDA1Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DDA2Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DDA3Didaktika angličtiny pro 1. stupeň ZŠ
DMXDidaktika matematiky s praxí
DRV1Dramatická výchova v prim. vzdělávání 1
DRV2Dramatická výchova v prim. vzdělávání 2
DRV3Dramatická výchova v prim. vzdělávání 3
GEDGeometrie s didaktikou
HVD1Hudební výchova s didaktikou 1
HVD2Hudební výchova s didaktikou 2
HVD3Hudební výchova s didaktikou 3
IPVPInovační postupy v PV s didaktikou
JKSVJazyková a komunikačně-slohová výchova
LVPVLiterární výchova pro primární vzděl.
MTDMateriály a technologie s didaktikou
OBDIObecná didaktika
PP1Primární pedagogika 1
PP2Primární pedagogika 2
PP3Primární pedagogika 3
PRVYProjetová výuka
PSPV1Psychologie primárního vzdělávání 1
PSPV2Psychologie primárního vzdělávání 2
PSPV3Psychologie primárního vzdělávání 3
PSZ1Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ2Přírodovědný a společenskovědní základ
PSZ3Přírodovědný a společenskovědní základ
PVDPracovní výchova s didaktikou
SKZPSeminář k závěrečné práci
SPUZSSpecifické poruchy učení na ZŠ
SRCGStrategie rozvíjení čtenářské gramotnost
TVD1Tělesná výchova s didaktikou 1
TVD2Tělesná výchova s didaktikou 2
TVD3Tělesná výchova s didaktikou 3
TVD4Tělesná výchova s didaktikou 4
TVD5Tělesná výchova s didaktikou 5
TVD6Tělesná výchova s didaktikou 6
UDSPÚvod do speciální pedagogiky
VVD1Výtvarná výchova s didaktikou 1
VVD2Výtvarná výchova s didaktikou 2
VVD3Výtvarná výchova s didaktikou 3
VZMRVzdělávání žáků s mentální retardací
ZZODZávěrečná zkouška z oborové didaktiky
ZZPDZávěrečná zkouška z pedagogiky p.v.
ZZPSZávěrečná zkouška z psychologie p.v.
1PRX1Praxe pro 1. st. ZŠ 1
1PRX2Praxe pro 1 st. ZŠ 2


AuthorTitleType of thesisYear
Jamnická GabrielaCooperative Teaching at Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Kočí EvaQuality of Life of Primary School Age PupilsMaster's thesis 2018 
Kohutová JanaTeachers' views on the Project Teaching MethodMaster's thesis 2018 
Kubná NikolaActive Learning Strategy at Primary EducationMaster's thesis 2018 
Mesteková VeronikaTeachers' views on the Project Teaching MethodMaster's thesis 2018 
Šnýdlová AdélaElements of Montessori Education at Primary SchoolMaster's thesis 2018 
Ulmanová VlastaSchool and Family CooperationMaster's thesis 2018 
Zachníková JanaSchool Management nad Teachers´ MotivationMaster's thesis 2018 
Drozdová HanaSchool-Family CollaborationMaster's thesis 2017 
Konvičná VeronikaProject Method in Primary EducationMaster's thesis 2017 
Kyvalská KateřinaPossibility of Project Method in Primary EducationMaster's thesis 2017 
Machačová OlgaQuality of Teacher Work LifeMaster's thesis 2017 
Romanidu NikoletaTeacher Professional Training and EducationMaster's thesis 2017 
Štiková KristýnaHomeschooling of Young ChildrenMaster's thesis 2017 
Demlová PetraCooperative Teaching in Elementary SchoolsMaster's thesis 2016 
Hrušková MartinaQuality of School LifeMaster's thesis 2016 
Huňková GabrielaVerbal-based Educational AssessmentMaster's thesis 2016 
Jaworková LucieSummerhill School and PedagogyMaster's thesis 2016 
Máchová ŠárkaQuality of Teacher Work LifeMaster's thesis 2016 
Ritzová KateřinaQuality of School LifeMaster's thesis 2016 
Theuer MartinQuality of School LifeMaster's thesis 2016 
Tobolová IvetaQuality of Teacher Work LifeMaster's thesis 2016 
Vacková AndreaCareer Success of Preprimary School TeachersMaster's thesis 2016 
Buzková KláraSchool and Family CooperationMaster's thesis 2015 
Čiklová MarkétaMontessori Pedagogy in Contenporary Czech SchoolMaster's thesis 2015 
Joannidu KarolinaQuality of Work Life in Teacher ProfessionMaster's thesis 2015 
Jurdičová AndreaActive Learning StrategyMaster's thesis 2015 
Machková RenátaQuality of Primary Teacher EducationMaster's thesis 2015 
Michálková PetraWaldorf Pedagogy in the Current Primary EducationMaster's thesis 2015 
Němcová NikaCareer Success of TeachersMaster's thesis 2015 
Volšanová BarboraTeacher Work SatisfactionMaster's thesis 2015 
Zemánková EvaSpecial Characteristics of Teaching at 1st Class of Primary SchoolMaster's thesis 2015 
Bahounková VeronikaConcept of Quality in Teaching ProfessionMaster's thesis 2014 
Bendová VeronikaRaising a Child in FamilyMaster's thesis 2014 
Gottsteinová RadkaThe research of the story of teacher on the way to professionMaster's thesis 2014 
Jeziorská MartinaTeaching in First Grade of Waldorf SchoolMaster's thesis 2014 
Kolková MarkétaChildren's Readiness to Start SchoolMaster's thesis 2014 
Kubesová LenkaMaria Montessori Pedagogy in the Current Primary EducationMaster's thesis 2014 
Lichovníková KláraProject Teaching in Primary SchoolsMaster's thesis 2014 
Ligocká MichaelaProject Teaching in the Current Primary EducationMaster's thesis 2014 
Masopustová RomanaThe research of teacher´s education in the reflective preparation in combine form of studyMaster's thesis 2014 
Mičková AlenaThe research of school assessment and selfassessment in primary educationMaster's thesis 2014 
Prokopová RenataThe fenomens of waldorf pedagogy on the primary school in OstravaMaster's thesis 2014 
Džupinová HanaQuality of School Life at the Small SchoolsMaster's thesis 2013 
Gráfová LenkaInnovative Teaching in Primary EducationMaster's thesis 2013 
Hrnčárová Kovářová PetraWaldorf pedagogy in Contemporary Czech SchoolMaster's thesis 2013 
Klásková BohdanaTeacher's Job SatisfactionMaster's thesis 2013 
Kořistková PetraCanistherapy in Primary educationMaster's thesis 2013 
Marková DenisaActive Teaching Strategies in Primary EducationMaster's thesis 2013 
Přikrylová SilvieDidactic Game in Primary EducationMaster's thesis 2013 
Tuhárska KristinaSchool - Family Cooperation on Primary EducationMaster's thesis 2013 
Volná IvanaMontessori Pedagogy in Contenporary Czech SchoolMaster's thesis 2013 
Hostinská KateřinaTeacher Job SatisfactionMaster's thesis 2012 
Jeličová MiroslavaTeacher Profession - Demand on Quality and ProfessionMaster's thesis 2012 
Kovalová NikolaSelf-evaluation on the Proffesional Practice of TeacherMaster's thesis 2012 
Ševčíková MarieInnovation of educational concept in primary schoolMaster's thesis 2012 
Murová EvaCooperation between family and school at primary schoolMaster's thesis 2011 
Czepiecová LenkaSPECIFICS OF EDUCATIONAL PROCESS AND PROFESSIONAL COMPETENCES OF A TEACHER AT A MULTIGRADE SCHOOLMaster's thesis 2010 
Grabowiecká KateřinaReflective Teaching at Primary SchoolMaster's thesis 2010 
Horáková AlenaThe Programme "Step by step" in condions of curial reform of Czech educationMaster's thesis 2010 
Müllerová MarieSpecial Characteristics of Teaching at 1st Class of Primary SchoolMaster's thesis 2010 
Nesměráková MartinaTalented Learner at Primary SchoolMaster's thesis 2010 
Stavovčíková AlenaPrimary Education at Multigrade ClassesMaster's thesis 2010 
Kotassková KamilaEducational programme Step by step at contemporary czech primary schoolMaster's thesis 2009 
Lipková HanaThe Healthy school in conditions of contemporary primary educationMaster's thesis 2009 
Lysková JarmilaThe multi age primary classes in the conditions of contemporary primary educationMaster's thesis 2009 
Michalková PetraThe teacher profession at an elementary schoolMaster's thesis 2009 
Přibylová PetraSPECIFICATIONS OF EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL SYSTEM IN GREAT BRITAIN AND POSSIBILLITIES OF INTEGRATION CERTAIN POINTS INTO CZECH EDUCATION SYSTEMMaster's thesis 2009 
Závodná LenkaThe Education for Health in Contemporary Primary EducationMaster's thesis 2009 
Jeníková MonikaWHICH ELEMENTS OF THE DALTON´S PLAN IS POSIIBLE TO USE IN COMMON PRIMARY SCHOOL EDUCATIONMaster's thesis 2008 
Jiroutová JanaThe Waldorf pedagogy at the present Czech schoolMaster's thesis 2008 
Falešníková LenkaPEDAGOGICAL PRINCIPLES PRESENT IN PRIMARY SCHOOLMaster's thesis 2007 
Hegarová HelenaKlíčové kompetence a jejich význam při tvorbě ŠVPMaster's thesis 2007 
Holaňová AndreaLesson's innovation at the Primary schoolMaster's thesis 2007 
Murová EvaCooperation between family and schoolMaster's thesis 2007 
Šromová AlenaThe home education within the context of Czech schoolMaster's thesis 2007 
Malohlavová OlgaWaldorf pedagogy at the present Czech schoolMaster's thesis 2006 
Hýžová VlastaInovativní formy a možnosti vzdělávání na 1. stupni ZŠMaster's thesis 2005 
Ochmanová EvaMotivace žáků k učeníMaster's thesis 2005 
Večerková LudmilaÚloha spolupráce rodiny a školy ve vzdělávacím programu Začít spoluMaster's thesis 2005 
Závadová MonikaProgram "Začít spolu" v podmínkách českého školstvíMaster's thesis 2005 
Lukašíková LuciePreparednes of Kindergarten for Education of Children Aged Two YearsBachelor's thesis 2018 
Slípková IvanaPreschool Teacher's Career SystemBachelor's thesis 2018 
Hrušková HanaMontessori Pedagogy in Preprimary EducationBachelor's thesis 2017 
Svobodová MichaelaFairy Tales and preschool childrenBachelor's thesis 2017 
Filipová GabrielaQuality of Teacher Work LifeBachelor's thesis 2016 
Trybulovská IvaKindergarten Teacher EvaluationBachelor's thesis 2016 
Zvercová KateřinaProfessional Success of Kindergarten TeacherBachelor's thesis 2016 
Dudková KarlaWork satisfaction of Preprimary School TeachersBachelor's thesis 2015 
Santlerová NikolWork Satisfaction of Preprimary School TeachersBachelor's thesis 2015 
Stanovská ZuzanaKindergarten Teacher EvaluationBachelor's thesis 2015 
Bartošová JanaFamily - School Cooperation in Kindergarten with Program Step by StepBachelor's thesis 2014 
Brezňáková ZuzanaKindergarten EvaluationBachelor's thesis 2014 
Danišová ZuzanaFamily - School Cooperation in KindergartenBachelor's thesis 2014 
Sáblíková IvanaConcept of Quality and Professional Standard of Kindergarten TeacherBachelor's thesis 2014 


Subjective Interpretation of the Meaning of Supporting Pupils' Learning as a Contribution to Conceptualization of Instructional Scaffolding
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statesolved
Autoevalvácia učiteľa ako súčasť evalvácie školy
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2014
Provider
Statefinished
Pojetí úspěšnosti v učitelské profesi
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2012 - 12/2012
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Podpora rozvoje škol MSK v oblasti autoevaluace
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period11/2008 - 10/2011
ProviderOP VK (Vzdělávání pro konkurenceschopnost)
Statefinished
Profesní potřeby učitelů primárního vzdělávání v nových podmínkách kurikulární reformy a požadavcích na profesní činnosti
Main solverdoc. Mgr. et Mgr. Alena Seberová, Ph.D.
Period1/2009 - 12/2009
ProviderPedagogická fakulta
Statefinished
social hub