The University of Ostrava uses cookies and other analytical tools on its website. Accept

UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Faculty of Education

Alena Petrová


Academic degree, name, surname:doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Room, floor, building: SA 420, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department (Faculty): Department of Educational and School Psychology (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2692
E-mail:
Personal website:No record found.Online Application as a Tool for Pedagogical Diagnostics in Preschool Education
Eva Šmelová, Dominika Provázková Stolinská, Pavlína Částková, Alena Petrová, Irena Plevová, Jan Kubrický ... other authors
Year: 2020, Journal of Technology and Information Education
journal article

Strategies of University Students in Coping with Mental Stress
Alena Petrová, Martin Věch
Year: 2020
abstract in proceedings

Ethical Aspects of the Teacher-Student Relationship
Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2019
abstract in proceedings

EXPERIENCING THE MEANING IN LIFE BY TEACHERS AND STUDENTS IN THE FIELD OF EDUCATION
Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2019
abstract in proceedings

PROFESSIONAL READINESS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN ADDRESSING AND PREVENTING RISK BEHAVIOR
Eva Urbanovská, Alena Petrová
Year: 2019, Social Pathology and Prevention
journal article

THE RISKS OF INTERNET USE BY CHILDREN AND THE YOUTH
Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2019
abstract in proceedings

Adaptace a adaptabilita
Alena Petrová
Year: 2018, Grada
specialist book chapter

Budoucí učitelé a jejich smysl v životě
M. Jirásková, Alena Petrová
Year: 2018
abstract in proceedings

Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a jeho prevence
E. Urbanovská, Alena Petrová, M. Kolaříková
Year: 2018
abstract in proceedings

Smysl v životě budoucích pedagogů, Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole
M. Jirásková, Alena Petrová
Year: 2018
abstract in proceedings

Vybrané kapitoly z obecné psychologie
Irena Plevová, Alena Petrová
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Vybrané kapitoly z vývojové psychologie
Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2018
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Genderové role a dělba práce v české rodině
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., Irena Plevová, Alena Petrová
Year: 2017
abstract in proceedings

Genderové role a dělba práce v české rodině
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., Irena Plevová, Alena Petrová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji II. Psychologické aspekty.
M. Kolaříková, Alena Petrová, E. Urbanovská
Year: 2017, Slezská univerzita v Opavě
specialist book

Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research
Eva Šmelová, Eva Souralová, Alena Petrová, et al
Year: 2017, Univerzita Palackého Olomouc
specialist book

Společenské aspekty inkluze
Eva Šmelová, Eva Souralová, Alena Petrová, a kol.
Year: 2017, Univerzita Palackého Olomouc
specialist book

The Religious Dimension of the Sense of Life
M Jirásková, Alena Petrová
Year: 2017
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Význam institucionální edukace v seniorském věku
B. Tallová, Alena Petrová
Year: 2017, Andragogika, čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých
journal article

Current opinions of Czech teachers about the inclusive form of education
Eva Šmelová, Alena Petrová, Libuše Ludíková
Year: 2016
abstract in proceedings

Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Year: 2016
abstract in proceedings

Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků
Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků
Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2016
abstract in proceedings

The Teacher as a Significant Part of Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools
Eva Šmelová, Libuše Ludíková, Alena Petrová, Eva Souralová
Year: 2016, Universal Journal of Educational Research
journal article

Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc
Irena Plevová, M. Jirásková, Alena Petrová
Year: 2016
abstract in proceedings

Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc
Irena Plevová, M. Jirásková, Alena Petrová
Year: 2016
presentations (congresses, symposia, conferences, workshops)

Contribution of Educational Activities to Seniors Attending the University of the Third Age at Palacky University in Olomouc
B Tallová, Alena Petrová
Year: 2015
abstract in proceedings

Inclusive education in the conditions of Czech schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Year: 2015
abstract in proceedings

Inclusive education in the conditions of Czech schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Year: 2015
abstract in proceedings

Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Year: 2015
abstract in proceedings

Meaningfulness of Life for Seniors Participating in Institutional Education
B Tallová, Alena Petrová
Year: 2015
abstract in proceedings

Selected results of an analysis of opinions of Czech and Slovenian parents of elementary school children in the context of inclusive education
E Šmelová, Alena Petrová, L Ludíková
Year: 2015
abstract in proceedings

Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic
Eva Šmelová, Alena Petrová, Libuše Ludíková, Irena Plevová, Eva Souralová
Year: 2015
abstract in proceedings

Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic
Eva Šmelová, Alena Petrová, Libuše Ludíková, Irena Plevová, Eva Souralová
Year: 2015
abstract in proceedings

Rizika užívání sociálních sítí u dětí na základní škole
Alena Petrová, Irena Plevová, P Dařílek
Year: 2014
abstract in proceedings

Vozmožnosti art-těrapii v rabotě s roditěljami dětěj s ograničennymi vozmožnostjami zdorov'ja
M Valenta, M Lečbych, J Michalík, Alena Petrová, J Slavík
Year: 2014, -
journal article

Bildungsungleichheit und Gerechtigkeit
E Šmelová, Alena Petrová, E Souralová
Year: 2013
abstract in proceedings

Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů
Alena Petrová, Irena Plevová, Lucie Křeménková, M Pugnerová, P Dařílek
Year: 2013, Magister
journal article

Vybrané kapitoly z psychologie osobnosti
Alena Petrová
Year: 2013, Gevak
specialist book

Adaptabilita a sociabilita
Alena Petrová
Year: 2012, Portál
specialist book chapter

Adaptabilita a sociabilita
Alena Petrová
Year: 2012, Grada Publishing
specialist book chapter

Obecná psychologie
Irena Plevová, Alena Petrová
Year: 2012, UP
specialist book

Pre-school education in the context of curriculum
Eva Šmelová, Alena Petrová, E Souralová, Irena Plevová, L Ludíková, P Dařílek, Lucie Křeménková, M Pugnerová ... other authors
Year: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
specialist book

Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula
E Šmelová, Alena Petrová, E Souralová, et al.
Year: 2012, UP
specialist book

Research of Basic Variables of School Maturity in the Czech Republic and some EU Countries
Alena Petrová, P Dařílek, Irena Plevová, Lucie Křeménková, M Pugnerová
Year: 2012
abstract in proceedings

Evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit experimentálně zaměřených na zvýšení kvality života osob pečujících
Alena Petrová
Year: 2011, VUP
specialist book chapter

Pedagogical- psychological aspects of school readiness un the Czech Republic''s conditions
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2011
abstract in proceedings

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCHOOL MATURITY
Alena Petrová
Year: 2011
work experience abroad

Psychologické aspekty školní připravenosti
Alena Petrová, Irena Plevová, P Dařílek, M Pugnerová, Lucie Křeménková
Year: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
specialist book chapter

SCHOOL READINESS IN THE CONTEXT OF THE PRESCHOOL
Irena Plevová, Alena Petrová, E Šmelová
Year: 2011
abstract in proceedings

Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžším zdravotním postižením
M Valenta, J Michalík, Alena Petrová, J Slavík, M Lečbych
Year: 2011, -
journal article

Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2010
abstract in proceedings

Přehled vývojové psychologie
Jitka Šimíčková-Čížková, Ivana Binarová, Kamila Holásková, Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2010
learning texts, university textbooks, tutorials, handbooks

Use of pedagogical - psychological diagnosis efore the child?s schoul admission - pedagogical and psychological aspekt of children?s maturity for school as bases of research plan
E Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová
Year: 2010, In: Buletin STIINTIFIC STUDII SI CERCETARI, Seria Invatamant Primar si Prescolar Anul IV nr. 2/2010.Editura Universitatii din Pitesti
journal article

Selected Results Of An Analysis Of Opinions Of Czech And Slovenian Parents Of Elementary School Pupils In The Context Of Inclusive Education
Eva Šmelová, Alena Petrová, Libuše Ludíková
Year: , Turkish Online Journal of Educational Technology
journal article

No record found.

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more records

View more recordsAbbreviationSubject
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
BOPPOObecná psychologie a psychol. osobnosti
BSZ3SZZ- Psychologie dítěte předškol. věku
BVPSVývojová psychologie
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
GENDEHry a manipulace v mezilidských vztazích
KO1VPVybrané kapitoly z ob. a výv.psychologie
KSZZSSZZ - Psychologie
MSSZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
PO1SPZáklady psychologie osobnosti
PSYR1Vývojová psychologie
SPVSVývojová psychologie
SURPSAplikovaná psychologie
WURPSAplikovaná psychologie
XOPSYObecná psychologie
XPSYDPsychologie dospělých
1PDAMZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
1PEPSPedagogická psychologie
1ZPDMZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
1ZPEPPedagogická psychologie
11PDAZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
11PEPPedagogická psychologie
11ZPDZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
11ZPPPedagogická psychologie
2PSPPedagogická psychologie
2SZKSSZZ - Psychologie
2VSZZSZZ - Výchova ke zdraví
22SPPedagogická psychologie
3PSPJPrevence soc.-patol. jevů ve škole
3SZKSSZZ - Základy psychologie
3VSZZSZZ - Výchova ke zdraví
4OVPSObecná a vývojová psychologie
44OVPObecná a vývojová psychologie
5V1SVývojová psychologie
55V1SVývojová psychologie
6BOPSObecná psychologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BSZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
6BVPSVývojová psychologie
6KOVPVybrané kapitoly z ob. a vývoj. psychol.
6OBECÚvod do obecné psychologie
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PATDPsychopatologie u dětí a dospělých
6PRESPrevence závislostí a rizikového chování
6PRSKPsychologická problematika školní praxe
6PSOSPsychologie osobnosti
6PSVYVývojová psychologie
6PSYVVývojová psychologie a psychol.osobnosti
6SZZCSZZ - Psychologie
6SZZYSZZ - Základy psychologie
6VSOCSpeciální kapitoly ze soc. psychologie
66ATDPsychopatologie u dětí a dospělých
66BHJObhajoba bakalářské práce
66OBPObecná psychologie
66OPSObecná psychologie
66OVPVybrané kapitoly z ob. a vývoj. psychol.
66PSDPsychologie dospělých
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RESPrevence závislostí a rizikového chování
66RSKPsychologická problematika školní praxe
66SOPSociální psychologie
66SVYVývojová psychologie
66SZCSZZ - Psychologie
66SZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
7APPSAplikovaná psychologie
7APSYSZZ - Psychologie
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7ESYZPsychologie zdraví
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PDI1Didaktika psychologie 1
7PDI2Didaktika psychologie 2
7PEPSVybrané kapitoly z pedagog. psychologie
7PSPAPsychopatologie
7PSYZPsychologie zdraví
7PSZDPsychologie zdraví
7PZN2Psychologie zdraví a nemoci
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZPSSZZ Aplikovaná psychologie
7SZZSZZ - Výchova ke zdraví s didaktikou
7SZZYSZZ - Učitelství psychologie pro SŠ
77BHJObhajoba diplomové práce
77EPSVybrané kapitoly z pedagog. psychologie
77PPSAplikovaná psychologie
77PP1Vybrané otázky psych. disc. pro př. p.
77PSYSZZ - Psychologie
77SKPSeminář k diplomové práci
77SPAPsychopatologie
77SYZPsychologie zdraví
77SZPSZZ Aplikovaná psychologie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8OBHJObhajoba diplomové práce
8VP1SVývojová psychologie
8ZO1SZáklady obecné psychologie
88BHJObhajoba diplomové práce
88O1SZáklady obecné psychologie
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88V1SVývojová psychologie
9DKPZVybrané kapitoly z psychologie zdraví
9DPAEPsychologické aspekty edukace
99PAEPsychologické aspekty edukace


AuthorTitleType of thesisYear
Del Favero BarbaraThe problems of the cyberbullying occurence among primary school pupilsMaster's thesis 2020 
Heczková Soňapsychological Aspects within inclusive educationMaster's thesis 2020 
Ovesný AlešThe problems of addictions among adolescents and primary prevention in the Moravian-Silesian RegionMaster's thesis 2020 
Věch MartinStudents strategy in coping with mentally challenging situationsMaster's thesis 2020 
Balasová KateřinaSelected psychological aspects of school workload of second stage elementary school studentsMaster's thesis 2019 
Dinžíková VeronikaCyberbullying and kids in primary schoolsMaster's thesis 2019 
Hrčkuláková DenisaThe attitudes of parents and teachers to inclusive education.Master's thesis 2019 
Vavřínová JolanaRisky behavior of pupils at the second level of elementary school.Master's thesis 2019 
Kulovaná MarkétaTemperament of the pupil in context of his success in schoolMaster's thesis 2017 
Kolondrová DorotaPupil's view on selected aspects of the school environmentBachelor's thesis 2021 
Ostárková EsterDrawing as a diagnostic tool for a kindergarten teacherBachelor's thesis 2021 
Surovcová KarolínaThe readiness of child for the start of compulsory school attendanceBachelor's thesis 2021 
Remeňová IsabelaOccurrence and possible causes of aggressive manifestations of clients of material need from the perspective of employees of the Labor OfficeBachelor's thesis 2020 
Tannertová LenkaSome Aspects of Teachers' Stress in the KindergartenBachelor's thesis 2020 
Zastková Karolína Some psychological aspects of the personality profile of fitness center clientsBachelor's thesis 2020 
Bláhová ZuzanaDevelopmental characteristics in the field of cognitive processes in the pre-school childBachelor's thesis 2019 
Krátká TerezaThe children's drawing as a diagnostic contraption for a pre-school childBachelor's thesis 2019 
Kratochvílová ZuzanaThe school class as a social environment for pre-school childrenBachelor's thesis 2019 
Mazáková MarieCharacteristics of leisure time in adolescents in the context of selected socializing factorsBachelor's thesis 2019 
Del Favero BarbaraThe attitudes of primary school teachers for pupils with different types of disabilities in inclusive form of educationBachelor's thesis 2018 
Dudová NicolePsychological aspects riscs when using internetBachelor's thesis 2018 
Honusková NikolaSensitivity to stress in relation to the chosen personality characteristics.Bachelor's thesis 2018 
Věch MartinYour Life Is to Enjoy ? Experience or Just to Endure?Bachelor's thesis 2018 
Oszeldová AndreaTeachers and Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools.Bachelor's thesis 2017 


Vytvoření učebních textových pomůcek pro vybrané předměty v rámci studijních programů Specializace v pedagogice a Učitelství pro střední školy
Main solverdoc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Period1/2018 - 11/2018
ProviderRozvojové programy MŠMT
Statefinished
rss
social hub