UO > About > Organizational Structure > Faculties & Institutes > Pedagogical Faculty

Ingrid Nagyová

Basic information

CV

Publications

Teaching

Supervised theses

Projects


Academic degree, name, surname:RNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Room, floor, building: SA 405, Building SA
Position:
Research interests and teaching:
Department/ Faculty: Centre for Research of Educational Processes (Faculty of Education)
Phone number, mobile: +420 553 46 2630
E-mail:
Personal website:No record found.Všechny publikace - anglicky

Pastyřík, M. a Nagyová, I. Analýza studijního postupu studentů v LMS Moodle. Journal of Technology and Information Education. 2017, roč. 9, s. 88-98. ISSN 1803-537X.
Nagyová, I. Constructing Knowledge through Mobile Devices. In: 16th European Conference on e-Learning ECEL 2017: 16th European Conference on e-Learning ECEL 2017 2017-10-26 Porto, Portugalsko. Porto: ISCAP Polytechnic of Porto Portugal, 2017. s. 384-392. ISBN 978-1-911218-60-9.
Nagyová, I. E-Learning Environment as Intelligent Tutoring System. In: ICNAAM 2016: INTERNATIONAL CONFERENCE OF NUMERICAL ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICNAAM 2016) 2016-09-19 Rhodes, Greece. NY: AIP Conference Proceedings, 2017. ISBN 978-0-7354-1538-6.
Nagyová, I. a Stará, N. Forms of writing algorithms in school tasks. In: ICTE 2017: ICTE 2017 Proceedings 2017-09-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 76-80. ISBN 2464-4919.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. ICT coordinators at school. Competences, performance and training: ICT coordinators at school. Competences, performance and training. In: T. N. Noskova, E. V. Baranova, T. B. Pavlova. NEW EDUCATIONAL STRATEGIES IN MODERN INFORMATION SPACE. 1. vyd. Saint-Petersburg, Russia: HERZEN STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF RUSSIA, 2017. s. 78-85. ISBN 978-5-8064-2398-7.
Kostolányová, K., Malach, J., Nagyová, I. a Prextová, T. Preparation and Instruction in MOOC. In: ICTE2017: Information and Communication Technology in Education 2017-09-04 Ostrava. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 70-75. ISBN 2464-4919.
Nagyová, I. Výuka principů objektově orientovaného programování při tvorbě her. In: Didinfo & Didactig 2017: Didinfo & Didactig 2017 2017-04-05 Banská Bystrica. Banská Bystrica: UMB, 2017. s. 122-127. ISBN 978-80-557-1216-1.
Nagyová, I. Constructivism in Teaching of Basic Computer Skills. In: ICTE 2016: Information and Communication Technology in Education. Proceedings 2017-09-04 Ostrava. Ostrava: Ostrava university, 2016. s. 124-132. ISBN 978-80-7464-850-2.
Oujezdský, A. a Nagyová, I. Developing Technical Skills Of Pupils In Primary And Secondary Schools. ICTE Journal. 2016, roč. 2016, s. 4-13. ISSN 1805-3726.
Nagyová, I. Jak začít programovat v Pythonu tvorbou jednoduchých her. In: PyCon 2016. Brno: University of Technology. 2016.
Nagyová, I. Konstruktivismus v didaktické přípravě učitelů. In: DidInfo 2016: DidInfo 2016 2016-03-31 Banská Bystrica. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2016. Univerzita Mateja Bela, 2016. s. 61-66. ISBN 978-80-557-1082-2.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. Objective and content of E-module "Tools for Adaptive Learning. Learning styles" within MOOC Course ?ICT Toll for E.-learning. International Journal of Research in E-learning. 2016, roč. 2016, č. 2, s. 28-40. ISSN 2451-2583.
Kostolányová, K., Nagyová, I., Prextová, T., Malach, J. a Chmura, M. The Conceptual Bases for Designing Module "Tools for Adaptive Learning and Learning Styles " Within MOOC Course "ICT Tools for E-learning". Open educational e-environment of modern University. 2016, roč. 2016, s. 34-40. ISSN 2414-0325.
Malach, J., Kostolányová, K., Chmura, M., Nagyová, I. a Prextová, T. THE CONCEPTUAL BASES FOR DESIGNING MODULE "TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING AND STYLES" WITHIN MOOC COURSE "ICT TOOLS FOR E-LEARNING: THE CONCEPTUAL BASES FOR DESIGNING MODULE "TOOLS FOR ADAPTIVE LEARNING AND STYLES" WITHIN MOOC COURSE "ICT TOOLS FOR E-LEARNING. In: OPEN EDUCATIONAL E-ENVIRONMENT OF MODERN UNIVERSITY. Kyjev: BORYS GRINCHENKO KYIV UNIVERSITY. 2016.
Nagyová, I. Use of Computer Simulation in Learning Process. In: DIVAI 2016: DIVAI 2016 11th International Scientific Conference on Distance Learning in Applied Informatics 2016-05-02 Štúrovo. Štúrovo: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2016. s. 375-383. ISBN 978-80-7552-249-8.
Nagyová, I. Využití ICT v preprimárním a primárním vzdělávání. In: DidactIG 2016: didactIG 2016 2016-02-02 Liberec. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2016. Technická univerzita v Liberci, 2016. s. 12-16. ISBN 978-80-7494-189-4.
Nagyová, I. Analysis of Students' Behaviour in eLearning Course "Educational Technologies". In: European Conference on e-Learning: European Conference on e-Learning Conference Proceedings 2015-10-29 Hatfield, UK. ACPI, 2015. s. 428-434. ISBN 978-1-910810-70-5.
Oujezdský, A. a Nagyová, I. Developing Technical Skills of Pupils in Primary and Secondary schools. In: Informational and Communication Technology in Education: Informational and Communication Technology in Education 2015-09-15 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. Ostravská univerzita, 2015. s. 182-187. ISBN 978-80-7464-763-5.
Nagyová, I. a Babičová, M. Educational Support of the Course Nursing Procedures and Interventions. ICTE Journal. 2015, roč. 4, č. 4, s. 28-39. ISSN 1805-3726.
Nagyová, I. ICT in Northern Moravia Elementary Schools. In: Informational and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2015. Ostravská univerzita, 2015. s. 155-161. ISBN 978-80-7464-763-5.
Nagyová, I. Využití tabletů v práci učitele (pro ZŠ). 2015.
Nagyová, I. Analýza aktivit studentů v e-learningových kurzech. Edukacja - Technika - Informatyka. 2014, roč. 2014, č. 5, s. 301-307. ISSN 2080-9069.
Nagyová, I. Educational Technologies in the Preparation of Future Teachers. In: Informational and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2014. University of Ostrava, 2014. s. 167-173. ISBN 978-80-7464-561-7.
Nagyová, I. Grafické a animační techniky. 2014.
Nagyová, I. Inklusivní vzdělávání studentů v předmětu Vzdělávací technologie - nástroje. In: Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. Ostrava: Ostravská univerzita, 2014. Ostravská univerzita, 2014. s. 48-53. ISBN 978-80-7464-660-7.
Nagyová, I. Lego Mindstorms ve výuce programování v jazyce Java. -. 2014, roč. 6, s. 17-24. ISSN 1803-537X.
Nagyová, I. Programování a měření s roboty. 2014.
Nagyová, I. Programování v jazyce Python. 2014.
Nagyová, I. Vzdělávací technologie - aplikace. 2014.
Nagyová, I. Vzdělávací technologie - nástroje: Scénáře lekcí, problémových a teoretických témat k audiovizuální studijní opoře. 2014.
Nagyová, I. FUNDAMENTAL IDEAS OF INFORMATICS AND THEIR RELATIONSHIP TO DIDACTICS OF INFORMATICS. Journal of Technology and Information Education. 2013, roč. 5, č. 5, s. 89-95. ISSN 1803-6805.
Nagyová, I. Podstatné aspekty informatiky jako vědního oboru. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita. 134 s. ISBN 978-80-7464-378-1.
Nagyová, I. Testing in the Information and Computer Literacy Course. In: Informational and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013. Ostravská univerzita, 2013. s. 194-199. ISBN 978-80-7464-324-8.
Nagyová, I. Vzdělávací technologie - nástroje. 2013.
Nagyová, I. Vzdělávací technologie - nástroje. 2013.
Nagyová, I. Aspekty výuky programovacího jazyka Logo. In: DidInfo 2012. Banská Bystrica: FPV UMB, 2012. FPV UMB, 2012. s. 156-161. ISBN 978-80-557-0342-8.
Nagyová, I. Didaktika informačních technologií. 2012.
Nagyová, I. Training of Creation of Educational Websites: ICTE 2012. In: Proceedings of the 13th Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2012. Ostravská univerzita, 2012. s. 193-199. ISBN 978-80-7464-135-0.
Nagyová, I. Výuka programování 3D aplikací. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. Hradec Králové: Gaudeamus, UHK, 2012. Gaudeamus, UHK, 2012. s. 38-43. ISBN 978-80-7435-228-7.
Nagyová, I. KURZ EURYTMIE - UMĚNÍ V E-LEARNINGOVÉM PROSTŘEDÍ. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2011. Univerzita Hradec Králové, 2011. s. 19-23. ISBN 978-80-7435-153-2.
Krpec, R., Ambrozková, D., Kocichová, D. a Nagyová, I. Matematika, informatika a robotika. 2011.
Nagyová, I. Modelování výukových procesů Petriho sítěmi. In: Metódy modelovania a analýzy dát v informačných systémoch. 1. vyd. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 48-63. Prírodovedec č. 488. ISBN 978-80-558-0034-9.
Nagyová, I. Teaching of programming - creation of recursive algorithms. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. Ostravská univerzita v Ostravě, 2011. s. 233-240. ISBN 978-80-7368-979-7.
Nagyová, I. Vizuální výuka programování. In: Informatika XXIV/2011. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2011. Mendelova univerzita v Brně, 2011. s. 59-60. ISBN 978-80-7375-520-1.
Nagyová, I. E-Learning Education of Educational Technologies in Full-Time and Combined Studies. Acta Didactica Napocensia. 2010, roč. 3, č. 3, s. 25-33. ISSN 2065-1430.
Nagyová, I. Informační a počítačová gramotnost studentů PDF OU. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2010. Hradec Králové: Gaudeamus UHK, 2010. Gaudeamus UHK, 2010. s. 166-171. ISBN 978-80-7435-067-2.
Nagyová, I. Learning of Dynamic Data Structures: Having Fun with Algorithms. In: Constructionism 2010. Bratislava: Comenius University, 2010. Comenius University, 2010. s. 74-74. ISBN 978-80-89186-65-5.
Nagyová, I. Memory management at the using of static and dynamic variables. In: Information and Communication Technology in Education 2010. Ostrava: University of Ostrava, 2010. University of Ostrava, 2010. s. 127-130. ISBN 978-80-7368-775-5.
Nagyová, I. Počítačová podpora výuky programování. In: Informatika XXIII/2010. Brno: Mendelova univerzita, 2010. Mendelova univerzita, 2010. s. 77-78. ISBN 978-80-7375-394-8.
Filipi, Z., Kapounová, J., Nagyová, I., Přibáň, T. a Vrbík, V. Verification of Practical Skills in an E-course. In: Computer Based Learning in Science. Warsaw, Poland: OEIiZK, 2010. OEIiZK, 2010. s. 111-117. ISBN 978-9963-689-85-9.
Nagyová, I. EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN REGULAR AND COMBINED FORMS. In: Information and Communication Technology in Education. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. Ostravská univerzita, 2009. s. 155-159. ISBN 978-80-7368-459-4.
Nagyová, I. Information Literacy of Students of Pedagogy. In: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Cieszyn: Studio TK Graphics, 2009. Studio TK Graphics, 2009. s. 189-197. ISBN 978-83-925281-4-2.
Nagyová, I. Lineární abstraktní datové typy. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2009. s. 23-27. ISBN 978-80-7041-971-7.
Nagyová, I. Modelování průchodů studentů e-learningovým kurzem Petriho sítěmi. In: Sborník 6. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2009. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2009. Masarykova univerzita, Brno, 2009. s. 117-122. ISBN 978-80-210-4878-2.
Nagyová, I. Projektová výuka předmětu Vzdělávací technologie v prezenční a kombinované formě. 2009.
Nagyová, I. Výuka objektově orientovaného programování. In: Informatika XXII/2009. Brno: MZLU v Brně, 2009. MZLU v Brně, 2009. s. 66-67. ISBN 978-80-7302-152-8.
Nagyová, I. Kurz Vzdělávací technologie. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. s. 75-80. ISBN 978-80-7041-143-8.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Modelování výukových procesů Petriho sítěmi. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2008. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2008. s. 242-247. ISBN 978-80-7041-143-8.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Motivation of students in e-learning environment. In: Information and Communication Technology in Education Proceedings. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. Ostravská univerzita v Ostravě, 2008. s. 83-86. ISBN 978-80-7368-577-5.
Oujezdský, A., Grobelný , D. a Nagyová, I. Multimédia. In: Elektronické kompetence. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. s. 51-106. ISBN 978-80-7368-565-2.
Nagyová, I., Oujezdský, A. a Grobelný , D. Multimédia ve vzdělávání. Brno: KONVOJ, 2008. KONVOJ, 2008. s. 69-70. ISBN 978-80-7302-151-1.
Nagyová, I. Návrh výukové jednotky v e-learningovém prostředí. In: Mladí vedci 2008. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. FPV UKF v Nitre, 2008. s. 605-611. ISBN 978-80-8094-285-4.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Teaching of Multimedia Presentation Creation. Acta Didactica Napocensi. 2008, roč. 1, č. 1, s. 1-6. ISSN 2065-1430.
Nagyová, I. Výuka tvorby animací v e-learningovém prostředí. In: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. FPV UKF v Nitre, 2008. s. 262-267. ISBN 978-80-8094-317-2.
Nagyová, I. Výuka tvorby animací v e-learningovém prostředí. Technológia vzdelávania. 2008, roč. 16, č. 6, s. 9-12. ISSN 1335-003X.
Nagyová, I. Základy programování. 2008.
Nagyová, I. a Hrušková, J. Multimedia application in teaching computer skills. In: EuroLogo 2007: 40 Years of Influence on Education. Bratislava: Comenius University, Bratislava, 2007. Comenius University, Bratislava, 2007. s. 69-69. ISBN 978-80-89186-20-4.
Nagyová, I. Využití Petriho sítí při realizaci výuky tvorby animací. In: VIII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2007. FPV UKF v Nitre, 2007. s. 730-735. ISBN 978-80-8094-106-2.
Nagyová, I. a Oujezdský, A. Využití vzdělávacího prostředí Moodle ve výuce na PedF OU. In: Informatika XIX/2007. Brno: KONVOJ, 2007. KONVOJ, 2007. s. 42-43. ISBN 978-80-7302-134-4.
Nagyová, I., Oujezdský, A. a Grobelný, D. Vzdělávací technologie v prezenční a kombinované formě. In: POŠKOLE 2007 Sborník Národní konference o počítačích ve škole. Lázně Sedmihorky: Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2007. Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2007. s. 255-260. ISBN 978-80-239-9126-0.
Nagyová, I. Základy programování. In: Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2007. Univerzita Hradec Králové, 2007. s. 112-118. ISBN 978-80-7041-573-3.
Nagyová, I. a Oujezdský, A. Formy spolupráce ve výuce předmětu Vzdělávací technologie.. In: Informatika XVIII/2006. Brno: Konvoj, 2006. Konvoj, 2006. s. 134-140. ISBN 80-7302-111-0.
Nagyová, I. a Oujezdský, A. Informační a počítačová gramotnost. In: Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 71-78. ISBN 80-7041-416-2.
Nagyová, I. Multimedia Designing in Imagine Logo Environment - part 2. In: Information and Communication Technology in Education. Rožnov pod Radhoštěm: Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. Ostravská univerzita v Ostravě, 2006. s. 209-213. ISBN 80-7368-199-4.
Nagyová, I. Předpoklady studentů Pedagogické fakulty OU pro studium IKT. In: Zborník zo VII. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. s. 734-739. ISBN 80-8050-960-3.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Technologie Petriho sítí při návrhu e-learningových kurzů. In: Pedagogický software 2006. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. Jihočeská univerzita, 2006. s. 529-531. ISBN 80-85645-56-4.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Nagyová, I. E-learning in bachelors' distance study. In: Distance Learning Workshop' 05. Ustroń. 2005.
Nagyová, I. a Turčáni, M. Multimedia Projects in the Imagine Logo Environment. In: Sborník konference ICTE. Ostrava: University of Ostrava, 2005. University of Ostrava, 2005. s. 245-248. ISBN 80-7368-081-5.
Nagyová, I. Vzdelávacie technológie versus technológie vzdelávania. In: Zborník zo VI. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Nitra: Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa¨v Nitre, 2005. Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa¨v Nitre, 2005. s. 370-373. ISBN 80-8050-813-5.
Nagyová, I. Základy logiky. 2005.
Nagyová, I. Zvuk a počítač. In: Sborník Národní konference o počítačích ve škole. Liberec: Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2005. Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2005. s. 122-125. ISBN 80-239-4633-1.
Nagyová, I. Course the Fundamentals of Video Program Production. In: Information and Communication Technology in Education: Sborník konference 2004-08-31 Rožnov pod Radhoštěm. Ostrava: University of Ostrava, 2004. University of Ostrava, 2004. s. 219-222. ISBN 80-7042-993-3.
Nagyová, I. Kurz Informační a počítačová gramotnost na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. In: POŠKOLE: Sborník Národní konference o počítačích ve škole 2004-04-21 Lázně Sedmihorky. Liberec: Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2004. Mezinárodní organizační výbor POŠKOLE, 2004. s. 164-166. ISBN 80-239-2598-9.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Nagyová, I. Multimédia v práci učitele. 2004.
Kapounová, J., Kostolányová, K. a Nagyová, I. Technologia informacyjna i komunikacyjna w czeskich szkolach. In: Informatyka w szkole: Sborník konference 2004-09-06 Wroclaw. Wroclaw: Instytut informatyki uniwersytetu wroclawskiego, 2004. Instytut informatyki uniwersytetu wroclawskiego, 2004. s. 37-43. ISBN 83-920799-2-2.
Nagyová, I. a Vojáček, M. Příspěvek k obsahové validitě dvou přístrojových zkoušek reaktivity. Psychologické listy. 1997, roč. 3, č. 1,
Nagyová, I. Chromatický asociační experiment. 1995.
Nagyová, I. Počítačová grafika a počítač jako pomocník učitele. 1992.
Nagyová, I. Aplikace programovacího jazyka BASIC při výkladu nové látky a při kontrole znalostí. 1991.


AbbreviationSubject
BKDVTDidaktika vzdělávacích technologií
BKITTInteraktivní technologie
BKPVUPočítače ve výuce a učení
BKTDMTvorba a užití didaktických médií
BKVTAVzdělávací technologie - aplikace
BKVTNVzdělávací technologie - nástroje
BODProjekt - předmětové didaktiky
BPDVTDidaktika vzdělávacích technologií
BPITTInteraktivní technologie
BPPVUPočítače ve výuce a učení
BPTDMTvorba a užití didaktických médií
BPVTAVzdělávací technologie - aplikace
BPVTNVzdělávací technologie - nástroje
BVZDOInformatika
DPPESPedagogický software
DPTVITvořivá informatika
E-VT1Educational Technologies 1
FKAPAAlgoritmizace 2
FKPROProgramování
FKPVUPočítače ve výuce a učení
FKTAMTvorba aplikací pro mobilní zařízení
FKVISVzdělávání v informační společnosti
FPAPAAlgoritmizace 2
FPPROProgramování
FPPVUPočítače ve výuce a učení
FPTAMTvorba aplikací pro mobilní zařízení
FPVISVzdělávání v informační společnosti
GKBOVBadatelsky orientovaná výuka s ICT
GKDI1Didaktika informatiky ZŠ 1
GKDI2Didaktika informatiky ZŠ 2
GKOOPObjektově orientované programování
GKRIMRozvoj informatického a algorit. myšlení
GKTMWTechnologie pro moder. web ve vzdělávání
GPBOVBadatelsky orientovaná výuka s ICT
GPDI1Didaktika informatiky ZŠ 1
GPDI2Didaktika informatiky ZŠ 2
GPOOPObjektově orientované programování
GPPVUPočítače ve výuce a učení
GPRIMRozvoj informatického a algorit. myšlení
GPTMWTechnologie pro moder. web ve vzdělávání
ICTD1Didaktika Informatiky 1
ICTD2Didaktika Informatiky 2
ICTVPICT ve výuce všeob. vzděl. předmětů
INPOGInformační a počítačová gramotnost
IPRVMInteraktiv. program. a vizuální model.
KTEC1Vzdělávací technologie 1
LOGOLOGO - tvořivá informatika
MDAFVDidaktika alternativ. forem vzdělávání
MOOPRObjektově orientované programování
MPESOPedagogický software
MPETSPetriho sítě
MPWEBAplikace mobilních technologií
MTANAAnimované aplikace ve výuk. materiálech
RDINVDidaktika alternativních forem vzděláván
ROOP1Objektově orientované programování
VTEC1Vzdělávací technologie 1
VZINSVzdělávání v informační společnosti
XTEC1Vzdělávací technologie 1
2DIT1Didaktika informatiky ZŠ 1
2DIT2Didaktika informatiky ZŠ 2
2EDUREdukační robotika
2PRMZProgramování mobilních zařízení
2PVTKProgramování v tabulkovém kalkulátoru
2RIAMRozvoj inform. a algoritm. myšlení
2TAAPTvorba animovaných aplikací
3ALG2Algoritmizace a programování 2
3LGRMAlgoritmy
3OCVVPočítače ve výuce a učení
3OOPGObjektově orientované programování
33APOPočítače ve výuce a učení
33EC1Vzdělávací technologie 1
5VTE1Vzdělávací technologie 1
55VT1Vzdělávací technologie 1
KIPOGInformační a počítačová gramotnost


AuthorTitleType of thesisYear
Kletenský JaromírTasks for development of Computational ThinkingMaster's thesis 2017 
Pytlik MarekThe social networks for creative development and acquisition of information in elementary schoolMaster's thesis 2017 
Žůrková EvaEducational Portal for Learning Japanese LanguageMaster's thesis 2017 
Koutníková DitaE-learning course "Principles and rules of written communication"Master's thesis 2016 
Moravec JiříComputer literacy for seniorsMaster's thesis 2016 
Podpinková Petraeaching of informatics in the primary schoolsMaster's thesis 2016 
Tauber IvanAn interactive tool for teaching National history and gography in the fourth grade of primary schoolMaster's thesis 2016 
Vašek MartinApplication for teaching the basic principles of object-oriented programmingMaster's thesis 2016 
Závodník PavelAnalysis of mistakes in the graphic works of studentsMaster's thesis 2016 
Čekalová KamilaThe use of interactive whiteboards in the primary schoolsMaster's thesis 2015 
Haraštová JanaAnalysis of the pass rate of students Educational Technology 2Master's thesis 2015 
Janeček MichalWeb pages to support teaching physics at the elementary schoolMaster's thesis 2015 
Krupa OndřejGoogle Classroom at the University of OstravaMaster's thesis 2015 
Lančová HanaThe teaching of information education for first degree of primary schoolsMaster's thesis 2015 
Pastyřík MilanAnalysis of students passing course Vzdělávací technologie 1Master's thesis 2015 
Stromšík JiříICT support in teaching setsMaster's thesis 2015 
Štěrbová MartinaTeaching basics of algorithmic thinking in primary schoolsMaster's thesis 2015 
Dědina TomášE-learning - Analysis using of e-learning in the companyMaster's thesis 2014 
Marosz ZdeněkProgramming of LEGO MINDSTORMS NXT in Eclipse.Master's thesis 2014 
Minář MartinSystem for testing of pupilsMaster's thesis 2014 
Šopík AdamTesting and analysis of computer literacy of elementary school pupilsMaster's thesis 2014 
Vostrý RomanFirm education of employees - system PMCMaster's thesis 2014 
Babičová MarkétaE-learning course subject Nursing Procedures and InterventionsMaster's thesis 2013 
Kociánová ZuzanaSet of Lessons for Teaching Flash Animation and Programming BasicsMaster's thesis 2013 
Válek RomanImagine Logo environment in educationMaster's thesis 2013 
Chejn AlešSystem for Creation of DictionaryMaster's thesis 2012 
Černoch JakubMultimedia pillar for Java Applet application-making educationMaster's thesis 2012 
Fárek RobertPROJECT IMPLEMENTATION INVOICE RECEIVED WORKFLOW IN THE ORGANIZATIONMaster's thesis 2012 
Kopecký PavelIntegration ICT to education of homeland study on primary schoolMaster's thesis 2012 
Mižoch LukášTeaching basics of PHP programming in high schoolMaster's thesis 2012 
Otoupal MartinEducational support program of radiolocation and electrotechnicsMaster's thesis 2012 
Šeděnka JanRequirements of labour market on a employees with target on PC skills.Master's thesis 2012 
Švancer PavelUsage of the ICT for effective action of the cooperative building societyMaster's thesis 2012 
Balajka PetrMultimedial support of work with sound educationMaster's thesis 2011 
Baron AdamShift book information systemMaster's thesis 2011 
Böhm MartinAnalysis of education needs of first-year studentsMaster's thesis 2011 
Cuber PetrManagement and diagnosis of personal computers from a user perspectiveMaster's thesis 2011 
Janíčková RadkaCyberbullying and social networking websiteMaster's thesis 2011 
Lenhart LiborIntroducing Process of eBoxes at Job CentreMaster's thesis 2011 
Pátek MichalTeaching of Object-oriented programming in JAVA environmentMaster's thesis 2011 
Zámarský MiroslavThe computer support of teaching physics pupils at a primary school.Master's thesis 2011 
Dvořáčková MarkétaBusiness English in Language Teaching of Adult LearnersMaster's thesis 2010 
Hrušková JanaSupporting Application for Basic Programming LearningMaster's thesis 2010 
Mihálová HelenaMultimedia in Primary School TeachingMaster's thesis 2010 
Frej RomanCzech Language for Fifth Classes with Computer TechnologiesMaster's thesis 2009 
Holeček RadekProgram for support education of object oriented programmingMaster's thesis 2009 
Martásek JanMonitoring the Operation of Photovoltaic PlantsMaster's thesis 2009 
Orság AlešEducation of programming in secondary schoolMaster's thesis 2009 
Řepka IvoProcesses Modelling of the Project Method Teaching in Educational Technologies LessonMaster's thesis 2009 
Válek PetrDevelop learning unit for computer based trainingMaster's thesis 2009 
Barešová JarmilaUsage of educational technologies in education of pupils at primary schoolsMaster's thesis 2008 
Smrčka RadomírALTERNATIVE METHODS OF TEACHING ? APPLICATION OF NEW PRINCIPLES INTO DISTANT STUDIESMaster's thesis 2008 
Viktorin AlešProcess analysis of teaching and presentations creation in the subject Educational TechnologiesMaster's thesis 2008 
Tajzichová MichalaICT training - basic user knowledge and skills No. 111-877/2003 and teachers of Arts SchoolsBachelor's thesis  
Glacová LenkaPreparation and organization of competition in informaticsBachelor's thesis 2017 
Pekárek VáclavUsage of an electronic board game in the educationBachelor's thesis 2017 
Ryšica JaroslavInteractive teaching tool for geography lessonsBachelor's thesis 2017 
Dvorščáková JanaTeaching creation of animated filmsBachelor's thesis 2016 
Jež PavelComputer Support in geography teachingBachelor's thesis 2016 
Mikesková NikolComputer literacy course for seniorsBachelor's thesis 2016 
Chylinská VeronikaTeaching Computer Science without a ComputerBachelor's thesis 2015 
Hank LuděkSupporting website for teaching of wonderware historian clients.Bachelor's thesis 2015 
Niče RadoslavEducational site focused on the basics of programming language PHPBachelor's thesis 2015 
Troppová NicolaThe use of ICT in Education for Disabled ChildrenBachelor's thesis 2015 
Vávra TomášIntegration programmable robots into teachingBachelor's thesis 2015 
Brchaň OndřejWeb portal of expamples for using measuring devices in science lessonsBachelor's thesis 2014 
Meca RostislavA multimedia tool for simulation and explanation external sorting algorithmBachelor's thesis 2014 
Moravec JiříGuide to safe behavior on the Internet for seniorsBachelor's thesis 2014 
Tauber IvanAn interactive tool for teaching National history and geography in the fourth grade of primary school.Bachelor's thesis 2014 
Bačík JakubInformation and computer literacy tests for first year studentsBachelor's thesis 2013 
Kurečka TomášE-learning course of object-oriented programmingBachelor's thesis 2013 
Macek JaroslavInformation portal for first year students.Bachelor's thesis 2013 
Mutina MatoušWeb portal with online HTML tutorialsBachelor's thesis 2013 
Štěrbová MartinaE-learning course to teach basics of object-oriented programmingBachelor's thesis 2013 
Závodník PavelAbstract data type listBachelor's thesis 2013 
Dědičík Pavel'Basics of Graphics and Digital Photography' E-learning Course for a Secondary Vocational SchoolBachelor's thesis 2012 
Hrabovský LiborCreation of 3D graphics library in Object Pascal using DirectX technologyBachelor's thesis 2012 
Krupa Ondřej"Google Apps for Education" in terms of the University of OstravaBachelor's thesis 2012 
Šopík AdamSupport of Programming Training in Environment BYOBBachelor's thesis 2012 
Vašek MartinMultimedia aid for teaching of graphic formatsBachelor's thesis 2012 
Babičová MarkétaTeaching the subject of Managerial Methods and Techniques through E-learningBachelor's thesis 2011 
Homola JiříTraining course for ADT tree education support.Bachelor's thesis 2011 
Kupec TomášThe Boom and Utilization of Interactive Whiteboard in EducationBachelor's thesis 2011 
Wolná EvaTeaching aid for subject Materials scienceBachelor's thesis 2011 
Alčer ZdeněkIntroduction to computer graphics course in Moodle e-learning systemBachelor's thesis 2010 
Bortlík RobinLearn me languageBachelor's thesis 2010 
Durčák PavelMemory allocation in the process of variable declarationBachelor's thesis 2010 
Kopecký PavelMultimedia teaching aid of national history and geography for students of 4. grade of basic school.Bachelor's thesis 2010 
Mižoch LukášComputer literacy of non-teaching staffBachelor's thesis 2010 
Pospíšilová LenkaTeaching text editor MS Word at secondary schoolBachelor's thesis 2010 
Rafaj LukášEducational support course of object-oriented programming in Imagine LogoBachelor's thesis 2010 
Reger JaromírVocational training of firefighters in Moodle systemBachelor's thesis 2010 
Rymařová PavlaTeaching aid for education of abstract data typesBachelor's thesis 2010 
Šeděnka JanCompare two education systems, personal development or knowledges.Bachelor's thesis 2010 
Švancer PavelUsage of the website for presentation of the cooperative building societyBachelor's thesis 2010 
Ulrich RenéVisual Teaching Aid for Education of Programming in Imagine LogoBachelor's thesis 2010 
Válek RomanBASIC TECHNIQUES OF PROGRAMMING IN THE IMAGINE LOGO ENVIRONMENTBachelor's thesis 2010 
Vostrý RomanComputer literacy for seniors.Bachelor's thesis 2010 
Balajka PetrThe teaching of collaboration in the application MS OutlookBachelor's thesis 2009 
Baron AdamIntroduction to architecture of mainframe and z/OS.Bachelor's thesis 2009 
Böhm MartinWeb-portal of Information and Computer Literacy CourseBachelor's thesis 2009 
Cuber PetrMultimedial education tutorial for Corel DrawBachelor's thesis 2009 
Hurtík PetrTesting and questioningBachelor's thesis 2009 
Janíčková RadkaTeaching of thematic sphere of human and his health for primary schoolBachelor's thesis 2009 
Jurdič RadimInformation videopresentation for exchange studentsBachelor's thesis 2009 
Kus JindřichLinear abstract data structuresBachelor's thesis 2009 
Lenhart LiborAnalysis of Job Centre Information SystemBachelor's thesis 2009 
Pátek MichalTeaching of algorithmic rules of internal sortingBachelor's thesis 2009 
Válek PetrMultimedia presentation of metropolis of Moravia-Silesia regionBachelor's thesis 2009 
Bednařík PetrEducational program for the tuition of programming in Imagine LogoBachelor's thesis 2008 
Bednaříková MartinaThe comparison of the informational and computer literacy of secondary school pupilsBachelor's thesis 2008 
Dvořáčková MarkétaIT and Multimedia Technology Application during English Language Teaching of AdultsBachelor's thesis 2008 
Gruška DavidThe creation of distant educational support for teaching how to make presentations for the subject Educational TechnologyBachelor's thesis 2008 
Hlaváček PetrMultimedia Guide for teaching of StaticsBachelor's thesis 2008 
Hrušková JanaCreating Multimedia Projects in Imagine LogoBachelor's thesis 2008 
Mik PetrTextbook for grounding of work in the application FlashBachelor's thesis 2008 
Mužík RadovanCreation of an e-learning course named ?The commodity expertise and the tariff classification of soft goods? and its application within the educational program of the customs service employeesBachelor's thesis 2008 
Neoral KarelExamples collection for learning digital photographyBachelor's thesis 2008 
Balajka PavelUsage Computers in Education Choice of Object at Primary SchoolBachelor's thesis 2007 
Holeček RadekSoftware for education of decision-making processBachelor's thesis 2007 
Martásek JanGPS operating course in Moodle environmentBachelor's thesis 2007 
Vaškovič PetrInformation and computer literacy in the MOODLE environmentBachelor's thesis 2007 
Zámarský MiroslavConstruction workers education by means of ICT and programme RhinocerosBachelor's thesis 2007 
Kubalová KláraVýukový program pro ZŠ - Kružnice a kruhBachelor's thesis 2006 
Pric RostislavElektronický zpěvník dětských pentatonických písníBachelor's thesis 2006 
Smrčka RadomírVytváření statického a dynamického obsahu webu. Používané zásady a technologie.Bachelor's thesis 2006 


Categorization tasks for the algorithmic thinking development for pupils
Main solverRNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Period1/2017 - 12/2018
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
Moderní formy výuky s podporou ICT při posilování kompetencí žáků v přírodovědných a technických předmětech
Main solverRNDr. Ingrid Nagyová, PhD.
Period1/2014 - 12/2015
ProviderSpecifický VŠ výzkum
Statefinished
social hub