FAQ

Pedagogická fakulta
Ostravská univerzita
Mlýnská 5
701 03 Ostrava
Czech Republic

e-mail: infotečkapdfzavináčosutečkacz
phone: + 420 597 092 502, +420 553 462 502
fax: + 420 596 120 705

  
cz   en


Staff

Pedagogical faculty


 

FACULTY OFFICES

Dean's Office
Dean
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkajarmarazavináčosutečkacz
Dean
 
phone: +420 553 46 2501, +420 597 09 2501
+420 553 46 2605, +420 597 09 2605
602 572 895
 
Secretary's Office
Zmrzlíková Michaela e-mail: michaelatečkazmrzlikovazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: 734 692 927
+420 553 46 2502, +420 597 09 2502
 
Personální útvar
Hynková Šárka, Mgr. e-mail: sarkatečkahynkovazavináčosutečkacz
Personnel Assistant
 
phone: +420 553 46 2511, +420 597 09 2511
 
Úsek tajemnice fakulty
Faculty Secretary
Adamcová Lenka, Ing. e-mail: lenkatečkaadamcovazavináčosutečkacz
Faculty Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2503, +420 597 09 2503
736 757 935
 
Kozelský Jaroslav, PaedDr. e-mail: jaroslavtečkakozelskyzavináčosutečkacz
Faculty Administrative Coordinator (deputizing)
 
phone: +420 553 46 2503, +420 597 09 2503
734 281 116
+420 553 46 1703, +420 597 09 1703
 
Referát
Kapicová Jana, Ing. e-mail: janatečkakapicovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2505, +420 597 09 2505
 
Matušková Ivana, Bc. e-mail: ivanatečkamatuskovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2509, +420 597 09 2509
 
Úsek proděkanky pro studium
Vice-dean
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail: katerinatečkakostolanyovazavináčosutečkacz
Vice-Dean for Studies
 
phone: +420 553 46 2510, +420 597 09 2510
+420 553 46 2625, +420 597 09 2625
739 504 633
 
Office for Studies
Böhm Radek e-mail: radektečkabohmzavináčosutečkacz
Assistant, Office for Studies
 
phone: +420 553 46 2512, +420 597 09 2512
 
Fukalová Marie, Bc. e-mail: marietečkafukalovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2514, +420 597 09 2514
 
Geierová Alena, Mgr. e-mail: alenatečkageierovazavináčosutečkacz
Assistant, Office for Studies
 
phone: +420 553 46 2516, +420 597 09 2516
 
Jakubková Lucie, Bc. e-mail: lucietečkajakubkovazavináčosutečkacz
Assistant, Office for Studies
 
phone: +420 553 46 2517, +420 597 09 2517
 
Valchař Aleš, Mgr. e-mail: alestečkavalcharzavináčosutečkacz
Head of Study Office
 
phone: +420 553 46 2711, +420 597 09 2711
 
Referát praxí
Kozelská Michaela e-mail: michaelatečkakozelskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2513, +420 597 09 2513
 
Pešlová Eva, Bc. e-mail: evatečkapeslovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2519, +420 597 09 2519
 
Úsek proděkanky pro vědu, výzkum, umění a zahraniční vztahy
Vice-dean
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: dianatečkasvobodovazavináčosutečkacz
Vice-Dean for Science, Research, Artistic Activities and Foreign Affairs
 
phone: +420 553 46 2635, +420 597 09 2635
731 696 960
 
Oddělení pro vědu, výzkum, umění - referát
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail: zuzanatečkahavrlantovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2506, +420 597 09 2506
 
Oddělení pro zahraniční vztahy - referát
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail: renatatečkalipowskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2536, +420 597 09 2536
+420 553 46 2507, +420 597 09 2507
 
Schmejkalová Ivana, Mgr. e-mail: ivanatečkaschmejkalovazavináčosutečkacz
Assistant for International Relations
 
phone: +420 553 46 2508, +420 597 09 2508
733 169 894
 
Úsek proděkana pro rozvoj
Vice-dean
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail: svatopluktečkaslovakzavináčosutečkacz
Vice-Dean for Development
 
phone: +420 553 46 2610, +420 597 09 2610
605 249 665
 
Oddělení pro rozvoj - referát
Havrlantová Zuzana, Ing. e-mail: zuzanatečkahavrlantovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2506, +420 597 09 2506
 
Oddělení pro podporu projektů
Fialová Ivana, PhDr. e-mail: ivanatečkafialovazavináčosutečkacz
Head of Section
 
phone: 734 783 481
+420 553 46 2722, +420 597 09 2722
 
Cabala Milan, Bc. e-mail: milantečkacabalazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 4016, +420 597 09 4016
 
Fojtíková Kateřina e-mail: katerinatečkafojtikovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 4015, +420 597 09 4015
 
Jančálková Vendula, Ing. e-mail: vendulatečkajancalkovazavináčosutečkacz

 
phone: 734 783 483
+420 553 46 4024, +420 597 09 4024
 

DEPARTMENT OF MUSICAL EDUCATION

Department Management
Head of Department
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkakusakzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2526, +420 597 09 2526
603 749 646
 
Kozel David, PhDr., Ph.D. e-mail: davidtečkakozelzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2528, +420 597 09 2528
 
Secretary's Office
Kanurkovová Alena e-mail: alenatečkakanurkovovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 
Department Members
Full Professors
Mazurek Jan, prof. PhDr., CSc. e-mail: jantečkamazurekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2530, +420 597 09 2530
 
Steinmetz Karel, prof. PhDr., CSc. e-mail: kareltečkasteinmetzzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2530, +420 597 09 2530
 
Associate Professors
Spisar Jan, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkaspisarzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2532, +420 597 09 2532
 
Ševčíková Veronika, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: veronikatečkasevcikovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2533, +420 597 09 2533
775 108 019
 
Assistant Professors
Kusák Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail: jiritečkakusakzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2526, +420 597 09 2526
603 749 646
 
Kozel David, PhDr., Ph.D. e-mail: davidtečkakozelzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2528, +420 597 09 2528
 
Zubíček Jaromír, PhDr., ArtD. e-mail: jaromirtečkazubicekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2534, +420 597 09 2534
 
External Staff
Čech Jiří, PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 
Frostová Jana, doc. MgA., Ph.D. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 
Galatenko Jurij e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 
Marhevská Věra, Mgr., Ph.D. e-mail: veratečkamarhevskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 
Sedláček Marek, doc. PhDr., Ph.D. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 
Střílková Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail: danielatečkastrilkovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 
Suchomelová Aneta, Ing. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 
Václavíková Petra, Mgr. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2527, +420 597 09 2527
 

DEPARTMENT OF VISUAL ARTS EDUCATION

Department Management
Head of Department
Cieslar Milan, Mgr., PhD. e-mail: milantečkacieslarzavináčosutečkacz
Deputy Head of Department, Department Administrative Coordinator, LLP - Erasmus Coordinator
 
phone: +420 553 46 2538, +420 597 09 2538
 
Secretary's Office
Lipowská Renáta, Mgr. e-mail: renatatečkalipowskazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: +420 553 46 2536, +420 597 09 2536
+420 553 46 2507, +420 597 09 2507
 
Department Members
Full Professors
Chovanec Ivo, prof., akad. sochař e-mail: ivotečkachovaneczavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2539, +420 597 09 2539
 
Associate Professors
Guziur Jakub, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: jakubtečkaguziurzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2541, +420 597 09 2541
 
Assistant Professors
Cieslar Milan, Mgr., PhD. e-mail: milantečkacieslarzavináčosutečkacz
Deputy Head of Department, Department Administrative Coordinator, LLP - Erasmus Coordinator
 
phone: +420 553 46 2538, +420 597 09 2538
 
Koudela Tomáš, Mgr. e-mail: tomastečkakoudelazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2541, +420 597 09 2541
 
Sedlíková Kristina, Mgr. BcA. e-mail: kristinatečkasedlikovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2541, +420 597 09 2541
 
Sztablová Danuše, PhDr., Ph.D. e-mail: danusetečkasztablovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2545, +420 597 09 2545
 
Vorel Ondřej, PhDr., ArtD. e-mail: ondrejtečkavorelzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2535, +420 597 09 2535
 
External Staff
Kocián Jaroslav, MgA. e-mail: jaroslavtečkakocianzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2545, +420 597 09 2545
 
Kotlíková Dagmar, Mgr. e-mail: dagmartečkakotlikovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2545, +420 597 09 2545
 
Lepík Karel, doc., akad. malíř e-mail: kareltečkalepikzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2540, +420 597 09 2540
 
Witasek Roman, M.A. e-mail: romantečkawitasekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2535, +420 597 09 2535
 

DEPARTMENT OF HUMAN MOVEMENT STUDIES

Department Management
Head of Department
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: 607 762 933
+420 553 46 2580, +420 597 09 2580
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2583, +420 597 09 2583
 
Secretary's Office
Pavlorková Martina, Ing. e-mail: martinatečkapavlorkovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2581, +420 597 09 2581
 
Pedagogical Assistants
Consultants
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: 607 762 933
+420 553 46 2580, +420 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2593, +420 597 09 2593
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2583, +420 597 09 2583
 
Department Members
Full Professors
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2585, +420 597 09 2585
 
Associate Professors
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: 607 762 933
+420 553 46 2580, +420 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2593, +420 597 09 2593
 
Assistant Professors
Kaštovská Barbora, Mgr. e-mail: barboratečkakastovskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2585, +420 597 09 2585
 
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
Deputy Head of Centre
 
phone: +420 553 46 2594, +420 597 09 2594
 
Elavsky Steriani, Mgr. e-mail: sterianitečkaelavskyzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2592, +420 597 09 2592
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
Head of Centre
 
phone: +420 553 46 2596, +420 597 09 2596
 
Klimtová Hana, PaedDr., Ph.D. e-mail: hanatečkaklimtovazavináčosutečkacz
Coordinator of Studies
 
phone: +420 553 46 2595, +420 597 09 2595
 
Minárik Roman, Mgr. e-mail: romantečkaminarikzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Sebera Michal, Mgr. e-mail: michaltečkaseberazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2589, +420 597 09 2589
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2583, +420 597 09 2583
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2595, +420 597 09 2595
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2588, +420 597 09 2588
 
Technicians
Janeček Michal, Mgr. e-mail: michaltečkajanecekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2586, +420 597 09 2586
+420 553 46 2584, +420 597 09 2584
 
External Staff
Cieslarová Gabriela, Ing., Ph.D. e-mail:  

 
phone:  
 
Cuberková Jarmila, Mgr. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2599, +420 597 09 2599
 
Klimková Alena, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Kubánková Lucie, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Pacut Miroslav, Mgr. e-mail: miroslavtečkapacutzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Skeřil Michal, PaedDr. e-mail: michaltečkaskerilzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2595, +420 597 09 2595
 
Centrum diagnostiky lidského pohybu
Centre Members
Cipryan Lukáš, PhDr., Ph.D. e-mail: lukastečkacipryanzavináčosutečkacz
Deputy Head of Centre
 
phone: +420 553 46 2594, +420 597 09 2594
 
Farana Roman, Mgr., Ph.D. e-mail: romantečkafaranazavináčosutečkacz
Head of Centre
 
phone: +420 553 46 2596, +420 597 09 2596
 
Jandačka Daniel, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: danieltečkajandackazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: 607 762 933
+420 553 46 2580, +420 597 09 2580
 
Kutáč Petr, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkakutaczavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2593, +420 597 09 2593
 
Uchytil Jaroslav, Mgr., Ph.D. e-mail: jaroslavtečkauchytilzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2583, +420 597 09 2583
 
Valová Marie, Mgr., Ph.D. e-mail: marietečkavalovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2595, +420 597 09 2595
 
Vaverka František, prof. PhDr., CSc. e-mail: frantisektečkavaverkazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2585, +420 597 09 2585
 
Zahradník David, Mgr., Ph.D. e-mail: davidtečkazahradnikzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2588, +420 597 09 2588
 

DEPARTMENT OF CIVIC EDUCATION

Department Management
Head of Department
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail: denisatečkalabischovazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2601, +420 597 09 2601
 
Secretary's Office
Srovnalová Pavlína, Bc. e-mail: pavlinatečkasrovnalovazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: +420 553 46 2602, +420 597 09 2602
 
Department Memers
Associate Professors
Jarmara Tomáš, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: tomastečkajarmarazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2501, +420 597 09 2501
+420 553 46 2605, +420 597 09 2605
602 572 895
 
Labischová Denisa, doc. PhDr., PhD. e-mail: denisatečkalabischovazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2601, +420 597 09 2601
 
Assistant Professors
Klimsza Lucjan, PhDr. ThDr., PhD. e-mail: lucjantečkaklimszazavináčosutečkacz
LLP - Erasmus Coordinator
 
phone: +420 553 46 2604, +420 597 09 2604
 
Solanský Oldřich, PhDr., Ph.D. e-mail: oldrichtečkasolanskyzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2603, +420 597 09 2603
 
Szymeczek Józef, ThDr., Dr. e-mail: jozeftečkaszymeczekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2604, +420 597 09 2604
 

DEPARTMENT OF TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION

Department Management
Head of Department
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail: svatopluktečkaslovakzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2610, +420 597 09 2610
605 249 665
 
Department Members
Associate Professors
Merenda Miroslav, doc. Dr. Ing. e-mail: miroslavtečkamerendazavináčosutečkacz

 
phone: 597 322 134
+420 553 46 2612, +420 597 09 2612
 
Rudolf Ladislav, doc. Ing., Ph.D. e-mail: ladislavtečkarudolfzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2615, +420 597 09 2615
 
Assistant Professors
Dostál Pavel, Ing., Ph.D. e-mail: paveltečkadostalzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2614, +420 597 09 2614
 
Slovák Svatopluk, Ing., Ph.D. e-mail: svatopluktečkaslovakzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2610, +420 597 09 2610
605 249 665
 
Švrčinová Veronika, Mgr. e-mail: veronikatečkasvrcinovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2613, +420 597 09 2613
 
Tvarůžka Václav, Mgr., Ph.D. e-mail: vaclavtečkatvaruzkazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2621, +420 597 09 2621
+420 553 46 2620, +420 597 09 2620
 
External Staff
Rychlíková Berta, doc. Ing., CSc. e-mail: bertatečkarychlikovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2614, +420 597 09 2614
 
Šubert Jan, PaedDr., PhD. e-mail: jantečkasubertzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2616, +420 597 09 2616
 
Vala Miroslav, Ing., CSc. e-mail: miroslavtečkavalazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2616, +420 597 09 2616
 
Vaňková Hana, PaedDr., CSc. e-mail: hanatečkavankovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2616, +420 597 09 2616
 
Vaněk Vladimír, PaedDr., CSc. e-mail: vladimirtečkavanekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2616, +420 597 09 2616
 

DEPARTMENT OF INFORMATION AND COMUNICATION TECHNOLOGIES

Department Management
Head of Department
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail: katerinatečkakostolanyovazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2510, +420 597 09 2510
+420 553 46 2625, +420 597 09 2625
739 504 633
 
Oujezdský Aleš, Ing., Ph.D. e-mail: alestečkaoujezdskyzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2627, +420 597 09 2627
 
Secretary's Office
Franková Romana e-mail: romanatečkafrankovazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: +420 553 46 2626, +420 597 09 2626
 
Department Members
13623
Turčáni Milan, prof. Ing., CSc. e-mail: milantečkaturcanizavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Associate Professors
Kostolányová Kateřina, doc. Ing., Ph.D. e-mail: katerinatečkakostolanyovazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2510, +420 597 09 2510
+420 553 46 2625, +420 597 09 2625
739 504 633
 
Assistant Professors
Kapoun Pavel, Mgr., Ph.D. e-mail: paveltečkakapounzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2628, +420 597 09 2628
 
Klubal Libor, Mgr. Bc. e-mail: libortečkaklubalzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2730, +420 597 09 2730
 
Nagyová Ingrid, RNDr., PhD. e-mail: ingridtečkanagyovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2630, +420 597 09 2630
 
Oujezdský Aleš, Ing., Ph.D. e-mail: alestečkaoujezdskyzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2627, +420 597 09 2627
 
Prextová Tatiana, Mgr., Ph.D. e-mail: tatianatečkaprextovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2631, +420 597 09 2631
 
Takács Ondřej, Ing., Ph.D. e-mail: ondrejtečkatakacszavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2632, +420 597 09 2632
 
Classroom Technicians
Šubrt Jiří, Mgr. e-mail: jiritečkasubrtzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2633, +420 597 09 2633
+420 553 46 2629, +420 597 09 2629
 
External Staff
Homan Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail: alestečkahomanzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Vlček Martin, Mgr. e-mail: martintečkavlcekzavináčosutečkacz

 
phone:  
 

DEPARTMENT OF CZECH LANGUAGE AND LITERATURE WITH DIDACTICS

Department Management
Head of Department
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: dianatečkasvobodovazavináčosutečkacz
Head of Department, LLP - Erasmus Coordinator
 
phone: +420 553 46 2635, +420 597 09 2635
731 696 960
 
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkagejgusovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator, Head of Section
 
phone: +420 553 46 2639, +420 597 09 2639
731 696 962
 
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail: olgatečkakubeczkovazavináčosutečkacz
Head of Section
 
phone: +420 553 46 2642, +420 597 09 2642
 
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: radanatečkametelkovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2644, +420 597 09 2644
 
Secretary's Office
Nohelová Šárka e-mail: sarkatečkanohelovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2636, +420 597 09 2636
 
Department Members
Full Professors
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail: janatečkasvobodovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2637, +420 597 09 2637
 
Associate Professors
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkagejgusovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator, Head of Section
 
phone: +420 553 46 2639, +420 597 09 2639
731 696 962
 
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: evatečkahoeflerovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2638, +420 597 09 2638
 
Metelková Svobodová Radana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: radanatečkametelkovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2644, +420 597 09 2644
 
Svobodová Diana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: dianatečkasvobodovazavináčosutečkacz
Head of Department, LLP - Erasmus Coordinator
 
phone: +420 553 46 2635, +420 597 09 2635
731 696 960
 
Assistant Professors
Hrdličková Marcela, Mgr. e-mail: marcelatečkahrdlickovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2642, +420 597 09 2642
 
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail: olgatečkakubeczkovazavináčosutečkacz
Head of Section
 
phone: +420 553 46 2642, +420 597 09 2642
 
Kuldanová Pavlína, Mgr., Ph.D. e-mail: pavlinatečkakuldanovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2643, +420 597 09 2643
 
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail: radomiltečkanovakzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2713, +420 597 09 2713
 
Sekerová Kamila, Mgr., Ph.D. e-mail: kamilatečkasekerovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2645, +420 597 09 2645
 
Section for Juvenile Literature, Linguistic and Literary Communication
Department Section Management
Kubeczková Olga, Mgr., Ph.D. e-mail: olgatečkakubeczkovazavináčosutečkacz
Head of Section
 
phone: +420 553 46 2642, +420 597 09 2642
 
Department Section Members
Gejgušová Ivana, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: ivanatečkagejgusovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator, Head of Section
 
phone: +420 553 46 2639, +420 597 09 2639
731 696 962
 
Höflerová Eva, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: evatečkahoeflerovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2638, +420 597 09 2638
 
Novák Radomil, Mgr. Ing., Ph.D. e-mail: radomiltečkanovakzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2713, +420 597 09 2713
 
Svobodová Jana, prof. PhDr., CSc. e-mail: janatečkasvobodovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2637, +420 597 09 2637
 

DEPARTMENT OF MATEMATICS IN EDUCATION

Department Management
Head of Department
Krpec Radek, RNDr., Ph.D. e-mail: radektečkakrpeczavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2646, +420 597 09 2646
 
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D. e-mail: renatatečkazemanovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2650, +420 597 09 2650
 
Secretary's Office
Nohelová Šárka e-mail: sarkatečkanohelovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2636, +420 597 09 2636
 
Department Members
Assistant Professors
Barot Tomáš, Ing., Ph.D. e-mail: tomastečkabarotzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2650, +420 597 09 2650
 
Krpec Radek, RNDr., Ph.D. e-mail: radektečkakrpeczavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2646, +420 597 09 2646
 
Pisklák Bohuslav, PhDr., CSc. e-mail: bohuslavtečkapisklakzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2649, +420 597 09 2649
 
Zemanová Renáta, RNDr., Ph.D. e-mail: renatatečkazemanovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2650, +420 597 09 2650
 
External Staff
Květoň Pavel, doc. RNDr., CSc. e-mail: paveltečkakvetonzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2652, +420 597 09 2652
 
Novotná Vilma, RNDr. e-mail: vilmatečkanovotnazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2649, +420 597 09 2649
 
Votava Milan, doc. RNDr., CSc. e-mail: milantečkavotavazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2650, +420 597 09 2650
 

DEPARTMENT OF EDUCATION AND ADULT EDUCATION

Department Management
Head of Department
Malach Josef, doc. PhDr., CSc. e-mail: joseftečkamalachzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2715, +420 597 09 2715
731 505 280
 
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkacervenkovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2717, +420 597 09 2717
 
Rozsypalová Martina, Mgr. Bc. e-mail: martinatečkarozsypalovazavináčosutečkacz
Departmental Coordinator LLP Erasmus
 
phone: +420 553 46 2720, +420 597 09 2720
 
Secretary's Office
Matýsková Gabriela e-mail: gabrielatečkamatyskovazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: +420 553 46 2716, +420 597 09 2716
 
Department Members
Associate Professors
Malach Josef, doc. PhDr., CSc. e-mail: joseftečkamalachzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2715, +420 597 09 2715
731 505 280
 
Assistant Professors
Červenková Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkacervenkovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2717, +420 597 09 2717
 
Chmura Milan, Mgr., Ph.D. e-mail: milantečkachmurazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2718, +420 597 09 2718
 
Prokešová Miriam, PaedDr., Ph.D. e-mail: miriamtečkaprokesovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2721, +420 597 09 2721
 
Sikorová Zuzana, PhDr., Ph.D. e-mail: zuzanatečkasikorovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2719, +420 597 09 2719
 
Sklenářová Nikola, Mgr., Ph.D. e-mail: nikolatečkasklenarovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2723, +420 597 09 2723
 
Václavík Marek, PhDr., Ph.D. e-mail: marektečkavaclavikzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2723, +420 597 09 2723
 
External Staff
Běhalová Zuzana, Ing., MBA e-mail: zuzanatečkabehalovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail: tomastečkaboudazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2697, +420 597 09 2697
777 723 747
 
Kaňová Irma, PhDr., Ph.D. e-mail: irmatečkakanovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Pavlica Karel, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 1923, +420 597 09 1923
 
Rangl Martin, PaedDr. e-mail: martintečkaranglzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 3047, +420 597 09 3047
 
Rozsypalová Martina, Mgr. Bc. e-mail: martinatečkarozsypalovazavináčosutečkacz
Departmental Coordinator LLP Erasmus
 
phone: +420 553 46 2720, +420 597 09 2720
 
Trykar Miroslav, Mgr. e-mail: miroslavtečkatrykarzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Vavříková Hana, PhDr. e-mail: hanatečkavavrikovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Vicherková Dana, Mgr. e-mail: danatečkavicherkovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Viktorin Aleš, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Zapletal Bedřich, Mgr. e-mail: bedrichtečkazapletalzavináčosutečkacz

 
phone: 596 788 028
733 768 429
 

DEPARTMENT OF SPECIAL PEDAGOGY

Department Management
Head of Department
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: petrtečkafraniokzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2666, +420 597 09 2666
734 366 447
 
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkazezulkovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2668, +420 597 09 2668
 
Secretary's Office
Krpcová Zlatuše, Bc. e-mail: zlatusetečkakrpcovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2667, +420 597 09 2667
 
Department Members
Associate Professors
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: petrtečkafraniokzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2666, +420 597 09 2666
734 366 447
 
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D. e-mail: martintečkakalejazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2672, +420 597 09 2672
 
Zezulková Eva, doc. Mgr., Ph.D. e-mail: evatečkazezulkovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2668, +420 597 09 2668
 
Assistant Professors
Adamus Petr, PhDr., Ph.D. e-mail: petrtečkaadamuszavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2670, +420 597 09 2670
 
Hampl Igor, Mgr., Ph.D. e-mail: igortečkahamplzavináčosutečkacz
LLP - Erasmus Coordinator
 
phone: +420 553 46 2673, +420 597 09 2673
 
Janků Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail: katerinatečkajankuzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2670, +420 597 09 2670
 
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D. e-mail: danielatečkakilduffzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2672, +420 597 09 2672
 
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D. e-mail: renatatečkakovarovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2669, +420 597 09 2669
 
Novohradská Hana, Mgr. e-mail: hanatečkanovohradskazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2671, +420 597 09 2671
 
External Staff
Bártová Petra, MUDr., Ph.D. e-mail: petratečkabartovazavináčosutečkacz

 
phone: 597 373 276
 
Barvíková Jana, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Čermáková Jana, MUDr. e-mail:  

 
phone:  
 
Dedrle Vavrošová Dagmar, Mgr. e-mail:  

 
phone: 596 746 805
596 768 131
 
Havlíková Eva, MUDr. e-mail:  

 
phone:  
 
Jakobová Anna, PaedDr. e-mail:  

 
phone:  
 
Klugová Iva, Mgr., Ph.D. e-mail: ivatečkaklugovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Kunzová Kateřina, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Kysučan Jaroslav, doc. PhDr., CSc. e-mail: jaroslavtečkakysucanzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2672, +420 597 09 2672
 
Medřická Hana, MUDr. e-mail:  

 
phone: 597 373 612
 
Mílková Pavlíková Kristýna, MUDr. e-mail: kristynatečkamilkovazavináčosutečkacz

 
phone: 597 373 281
 
Chlebcová Helena, Mgr. e-mail: helenatečkamravcovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2670, +420 597 09 2670
 
Návratová Kamila, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Pískovský Tomáš, MUDr., Ph.D. e-mail: tomastečkapiskovskyzavináčosutečkacz

 
phone: 597 371 111
597 373 644
 
Swierkoszová Jana, PhDr. e-mail: janatečkaswierkoszovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2672, +420 597 09 2672
 
Šipula David, MUDr. e-mail:  

 
phone: 597 372 723
 
Štalmachová Pavla, PhDr. e-mail: pavlatečkastalmachovazavináčosutečkacz

 
phone: 605 721 144
 
Mamula Teufelová Lucie, Mgr., DiS. e-mail:  

 
phone:  
 
Vanková Vladimíra, Mgr. e-mail: vladimiratečkavankovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Vilášková Dagmar, Mgr. et Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc. e-mail:  

 
phone:  
 
Vykydalová Marcela, MUDr. e-mail:  

 
phone:  
 
Zarubová Pavlína, Bc. e-mail:  

 
phone:  
 

DEPARTMENT OF PEDAGOGY OF PRIMARY AND ALTERNATIVE EDUCATION

Department Management
Head of Department
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail: ondrejtečkasimikzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2677, +420 597 09 2677
731 639 623
 
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2679, +420 597 09 2679
 
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: radmilatečkaburkovicovazavináčosutečkacz
Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2678, +420 597 09 2678
 
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaseberovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2679, +420 597 09 2679
 
Secretary's Office
Ramíková Šárka, Bc. e-mail: sarkatečkaramikovazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: +420 553 46 2676, +420 597 09 2676
 
Department Members
Associate Professors
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: radmilatečkaburkovicovazavináčosutečkacz
Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2678, +420 597 09 2678
 
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaseberovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2679, +420 597 09 2679
 
Assistant Professors
Fodorová Karin, PhDr. Bc. e-mail: karintečkafodorovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2675, +420 597 09 2675
 
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2679, +420 597 09 2679
 
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail: simonatečkahendrychovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2682, +420 597 09 2682
 
Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail: zanetatečkakanovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2680, +420 597 09 2680
 
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkakaraffazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2681, +420 597 09 2681
 
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail: ondrejtečkasimikzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2677, +420 597 09 2677
731 639 623
 
External Staff
Dalová Radka, MgA. e-mail: radkatečkadalovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Durčáková Hana, Mgr. e-mail: hanatečkadurcakovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Volkmerová Hana, MgA. e-mail: hanatečkavolkmerovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Hanuš Daniel, Mgr. et Mgr., LL.M. e-mail:  

 
phone:  
 
Helebrantová Věra, PaedDr. e-mail:  

 
phone:  
 
Hegarová Helena, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Chalupníková Kateřina, MgA. e-mail: katerinatečkachalupnikovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Keprtová Kateřina, Mgr. e-mail: katerinatečkakeprtovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Kovář Petr, MUDr. e-mail: petrtečkakovarzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Kovaříková Jaroslava, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Musiol Kuchnová Kateřina, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
phone:  
 
Kožušníková Helena, Mgr. e-mail: helenatečkakozusnikovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Leškaničová Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkaleskanicovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Navrátilová Jana, Mgr. e-mail: janatečkanavratilovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Novosad Martin, Mgr. e-mail: martintečkanovosadzavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Otavová Marcela, Mgr. Bc. e-mail: marcelatečkaotavovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Polzerová Eva, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Přílučíková Libuše, Mgr. e-mail: libusetečkaprilucikovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Ries Lumír, prof. PhDr., CSc. e-mail: lumirtečkarieszavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2675, +420 597 09 2675
 
Strmisková Tereza, MgA. e-mail: terezatečkastrmiskovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Šelleová Miluše, Mgr. e-mail:  

 
phone:  
 
Tomášová Alexandra, Mgr. e-mail: alexandratečkatomasovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2684, +420 597 09 2684
 
Vozáriková Jana, Mgr. e-mail: janatečkavozarikovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Oddělení primární pedagogiky
Section Members
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2679, +420 597 09 2679
 
Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail: zanetatečkakanovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2680, +420 597 09 2680
 
Seberová Alena, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. e-mail: alenatečkaseberovazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2679, +420 597 09 2679
 
Oddělení preprimární pedagogiky
Section Members
Burkovičová Radmila, doc. PaedDr., Ph.D. e-mail: radmilatečkaburkovicovazavináčosutečkacz
Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2678, +420 597 09 2678
 
Hendrychová Simona, Mgr., PhD. e-mail: simonatečkahendrychovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2682, +420 597 09 2682
 
Oddělení univerzitního základu
Section Members
Göbelová Taťána, Mgr., Ph.D. e-mail: tatanatečkagobelovazavináčosutečkacz
Educational Advisor
 
phone: +420 553 46 2679, +420 597 09 2679
 
Oddělení přírodovědné a společenskovědní složky studia
Section Members
Šimik Ondřej, Mgr., PhD. e-mail: ondrejtečkasimikzavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2677, +420 597 09 2677
731 639 623
 
Drama Education Section
Section Members
Káňová Žaneta, Mgr. MgA., Ph.D. e-mail: zanetatečkakanovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2680, +420 597 09 2680
 
Karaffa Jan, Mgr., Ph.D. e-mail: jantečkakaraffazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2681, +420 597 09 2681
 

INSTITUTE FOR ADULT EDUCATION AND DEVELOPMENT

Centre Management
Centre Management
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail: tomastečkaboudazavináčosutečkacz
Director
 
phone: +420 553 46 2697, +420 597 09 2697
777 723 747
 
Centre Members
Assistant Professors
Bouda Tomáš, PaedDr. e-mail: tomastečkaboudazavináčosutečkacz
Director
 
phone: +420 553 46 2697, +420 597 09 2697
777 723 747
 
Odborné referentky
Marek Marie, Mgr. e-mail: marietečkamarekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2698, +420 597 09 2698
 

DEPARTMENT OF PEDAGOGY OF PEDAGOGICAL AND SCHOOL PSYCHOLOGY

Department Management
Head of Department
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D. e-mail: terezatečkakimplovazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2685, +420 597 09 2685
 
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. e-mail: radimtečkabadosekzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2687, +420 597 09 2687
 
Secretary's Office
Krömrová Kateřina, Bc. e-mail: katerinatečkakromrovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2686, +420 597 09 2686
 
Department Members
Associate Professors
Koukola Bohumil, doc. PhDr., CSc. e-mail: bohumiltečkakoukolazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2692, +420 597 09 2692
 
Petrová Alena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: alenatečkapetrovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2692, +420 597 09 2692
 
Plevová Irena, doc. PhDr., Ph.D. e-mail: irenatečkaplevovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2688, +420 597 09 2688
 
Assistant Professors
Badošek Radim, PhDr., Ph.D. e-mail: radimtečkabadosekzavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2687, +420 597 09 2687
 
Hurda Pavel, PhDr., Ph.D. e-mail: paveltečkahurdazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2693, +420 597 09 2693
 
Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D. e-mail: terezatečkakimplovazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2685, +420 597 09 2685
 
Lacková Lucia, PhDr., Ph.D. e-mail: luciatečkalackovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2693, +420 597 09 2693
 
Neusar Aleš, Mgr., Ph.D. e-mail: alestečkaneusarzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2690, +420 597 09 2690
 
Svoboda Jan, PhDr. e-mail: jantečkasvobodazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2690, +420 597 09 2690
 
External Staff
Babincová Radka, Mgr. et Bc. e-mail:  

 
phone:  
 
Biolek Marek, Mgr. e-mail: marektečkabiolekzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2689, +420 597 09 2689
 
Havlíková Hilda, PhDr. Mgr. e-mail: hildatečkahavlikovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Kozáková Radka, PhDr. Mgr., PhD. e-mail: radkatečkakozakovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 1609, +420 597 09 1609
731 682 560
 
Khýr Marek, Mgr. e-mail: marektečkakhyrzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2689, +420 597 09 2689
 
Novotná Lenka, Mgr. e-mail: lenkatečkanovotnazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Pavlas Ivan, PhDr., PhD. e-mail: ivantečkapavlaszavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2691, +420 597 09 2691
 
Peterková Lucie, Mgr. e-mail:  

 
phone: +420 553 46 2689, +420 597 09 2689
 
Pugnerová Michaela, Mgr., Ph.D. e-mail:  

 
phone:  
 
Strnadlová Alice, PhDr. e-mail: alicetečkastrnadlovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2688, +420 597 09 2688
 
Svobodová Lenka, PhDr. e-mail: lenkatečkasvobodovazavináčosutečkacz

 
phone:  
 
Šišák Petr, PhDr. e-mail: petrtečkasisakzavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2689, +420 597 09 2689
 

CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY

Centre Management
Centre Management
Klimszová Slavomíra, Mgr. e-mail: slavomiratečkaklimszovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2702, +420 597 09 2702
 
Secretary's Office
Helánová Šárka e-mail: sarkatečkahelanovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2701, +420 597 09 2701
 
Centre Members
Specialist Assistants
Cindlerová Ivona, Mgr. e-mail: ivonatečkacindlerovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2700, +420 597 09 2700
 
Klimszová Slavomíra, Mgr. e-mail: slavomiratečkaklimszovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2702, +420 597 09 2702
 
Trnová Michaela, Mgr. e-mail: michaelatečkatrnovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2704, +420 597 09 2704
 

DEPARTMENT OF SOCIAL PEDAGOGY

Department Management
Head of Department
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail: juliustečkasekerazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2656, +420 597 09 2656
731 193 897
 
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. e-mail: hanatečkacisovskazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2658, +420 597 09 2658
 
Secretary's Office
Vítková Pavlína, Bc. e-mail: pavlinatečkavitkovazavináčosutečkacz
Secretary
 
phone: +420 553 46 2657, +420 597 09 2657
 
Department Members
Associate Professors
Sekera Julius, doc. PhDr., CSc. e-mail: juliustečkasekerazavináčosutečkacz
Head of Department
 
phone: +420 553 46 2656, +420 597 09 2656
731 193 897
 
Assistant Professors
Cisovská Hana, PhDr., Ph.D. e-mail: hanatečkacisovskazavináčosutečkacz
Department Administrative Coordinator
 
phone: +420 553 46 2658, +420 597 09 2658
 
Kubíčková Hana, Mgr. Bc., Ph.D. e-mail: hanatečkakubickovazavináčosutečkacz
Erasmus Coordinator
 
phone: +420 553 46 2661, +420 597 09 2661
 
Richterová Bohdana, Mgr. e-mail: bohdanatečkarichterovazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2660, +420 597 09 2660
 
Sekera Ondřej, Mgr., Ph.D. e-mail: ondrejtečkasekerazavináčosutečkacz

 
phone: +420 553 46 2660, +420 597 09 2660
 

© University of Ostrava 2006 - 2017
Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 1, Czech Republic
phone: +420 597 091 111, +420 553 461 111
e-mail: studiumzavináčosutečkacz, infozavináčosutečkacz, podatelnazavináčosutečkacz

YouTube | Facebook | Google+ | Twitter | Instagram
RSS | Technical Contact